Show simple item record

dc.contributor.authorKruczek, Zygmunt
dc.date.accessioned2018-01-02T08:04:50Z
dc.date.available2018-01-02T08:04:50Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0860-1119
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23831
dc.description.abstractRozmiary kształcenia kadry w USA są bezpośrednio koordynowane z zapotrzebowaniem rynku turystycznego. Kwalifikowana kadra turystyczna przygotowywana jest do pracy przede wszystkim przez szko y średnie i zawodowe oraz system kursowy. W porównaniu z krajam i europejskim i na mniejszą skalą rozwinięto szkolnictwo turystyczne na poziomie wyższym. W śród różnorodnych szkól wyższych (było ich w 1986 r. w całych Stanach Zjednoczonych ponad 3000) tylko w 30 uczelniach podjęto studia turystyczne. Z tego tylko w 10 uczelniach kończą się one nadaniem tytułu naukowego (master of science lub master of art) w dziedzinie turystyki, w pozostałych edukacja kończy się na niższym stopniu dyplomem zawodowym bakałarza (bacheler). Obok takich uczelni jak Uniwersytet w Colorado, Metropolitan State College w Denver, New School lor Social Research and Transport M anagement w Nowym Jorku na uwagę ze względu na pełny profil studiów oraz ich interdyscyplinarny charakter zasługuje The George Washington University w Waszyngtonie (w skrócie GWU).pl_PL
dc.description.abstractThe scale of manpower education in the United States is directly coordinated with the dem and of tourist market. Highlyqualified tourist manpower is trained first of all by high schools, vocational schools, and through a system of courses. In comparison with the European countries, the academic education in the field of tourism has bsen developed on a smaller scale. From among various higher education institutions (over 3,000 in the whole country in 1986) only 30 were offering cources in tourism. From among these 30 institutions, only in 10 the courses end with obtaining a scientific degree (Master of Science or Master of Art) in tourism, while in the remaining the education ends with a lower degree of Bachelor of Science or Art. Besides such academic institutions as The University of Colorado, The Metropolitan State College in Denver, The New School lor Social Research and Transport Management in New York, it is worth poiting out The George Washington University in Washington (GWU) not only due to its full profile of academic courses but also their interdisciplinary character.pl_PL
dc.language.isofrpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Turyzm;7
dc.subjectThe George Washington Universitypl_PL
dc.subjecttourism studies modelpl_PL
dc.subjectmodel of „Travel and Tourist" programpl_PL
dc.titleLe programe de l 'éducation des cadres pour le tourisme à l'Université de Georges Washington à Washingtonepl_PL
dc.title.alternativeProgram kształcenia kadr na potrzeby turystyki na Uniwersytecie im. George'a Washingtona w Waszyngtoniepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.page.number69-82pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Wychowania Fizycznego w Krakowiepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record