Show simple item record

dc.contributor.authorKorzeniowska, Anna Magdalena
dc.contributor.editorWieteska, Stanisław
dc.contributor.editorCzechowska, Iwona Dorota
dc.date.accessioned2018-02-02T10:48:02Z
dc.date.available2018-02-02T10:48:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKorzeniowska A. I., Zachowania oszczędnościowe studentów w Lublinie, [w:] Wieteska S., Czechowska I. D., (red.), Granice finansów XXI wieku. Bankowość i ubezpieczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. [37]-48, doi: 10.18778/8088-791-6.03pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23976
dc.description.abstractCelem pracy było zbadanie, jaki jest poziom oszczędzania wśród wybranej grupy młodych dorosłych w Polsce i jakie czynniki oddziałują na ich skłonność do oszczędzania. Analiza została oparta na badaniach przeprowadzonych na grupie studentów różnych uczelni w Lublinie. Rezultaty wskazują na niską skłonność do oszczędzania wśród młodych dorosłych, co z kolei prognozuje problemy dla rynku finansowego w przyszłości, ponieważ niskie oszczędności spowalniają rozwój i wzrost gospodarczy.pl_PL
dc.description.abstractThe paper aims at examining saving level among selected group of young adults in Poland as well as factors influencing their willingness to save. The analysis was based on the research conducted on the sample group of students of selected universities in Lublin. The results achieved suggest that young adults present very low willingness to saving which in turn predicts problems to financial market in the future as low saving slow down development and economic growth.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWieteska S., Czechowska I. D., (red.), Granice finansów XXI wieku. Bankowość i ubezpieczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmłodzi doroślipl_PL
dc.subjectzachowania oszczędnościowepl_PL
dc.subjectoszczędności gospodarstw domowychpl_PL
dc.subjectyoung adultspl_PL
dc.subjectsaving behaviourpl_PL
dc.subjecthousehold savingpl_PL
dc.titleZachowania oszczędnościowe studentów w Lubliniepl_PL
dc.title.alternativeSaving behaviour of students’ in Lublinpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[37]-48pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Katedra Bankowościpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-791-6
dc.referencesGlobal Findex (Global Financial Inclusion Database), http://databank.worldbank.org (dostęp: 15.06.2016).pl_PL
dc.referencesKoźliński T., Porównanie wyników badań ubankowienia Polaków przeprowadzonych przez NBP w 2006 i 2009 r., NBP, Warszawa, grudzień 2009 r.pl_PL
dc.referencesKoźliński T., Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa, maj 2013 r.pl_PL
dc.referencesOtto A., Saving in childhood and adolescence: Insights from developmental psychology, „Economics of Education Review” 2012, No. 33, s. 8–18 (http://doi.org/10.1016/j.econedurev, dostęp: 5.09.2012).pl_PL
dc.referencesRada Monitoringu Społecznego, Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych, 2015, www.diagnoza.com (dostęp:17.01.2015).pl_PL
dc.referencesShim S., Serido J., Tang C., Card N., Socialization processes and pathways to healthy financial development for emerging young adults, „Journal of Applied Developmental Psychology” 2015, No. 38, s. 29–38 (http://doi.org/10.1016/j.appdev, dostęp: 2.01.2015).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-791-6.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska