Show simple item record

dc.contributor.authorJażdżewska, iwona
dc.date.accessioned2018-02-26T17:49:54Z
dc.date.available2018-02-26T17:49:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationJażdżewska I, 2017, Changes in population density of the urban population in southern Poland in the period 1950-2011 against the background of political and economic transformation ; Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, Vol. 21, No. 3, pp. 107-113, DOI: 10.1515/mgrsd-2017-0017pl_PL
dc.identifier.issn0867-6046
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24151
dc.description.abstractThis paper presents the changes in urban population density in the twentieth and twenty-first centuries in an area of approximately 20,000 km2 in southern Poland, which includes close to 100 towns and cities with a population of almost 4.5 million (in 2011) and an urbanisation index over 70%. It is the most urbanised part of Poland and includes the Cracow agglomeration and the Upper Silesian conurbation. The analysis was performed using one of the statistical methods for estimating discrete distributions, the kernel function method. The conclusions served as a basis for the presentation of changes occurring in this area against the backdrop of political and economic transformation in Poland, as well as a scientific discussion concerning the state and future of the merging of these agglomerations in the light of the factors discussedpl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherDe Gruyter Open; Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsawpl_PL
dc.relation.ispartofseriesMiscellanea Geographica – Regional Studies on Development;3
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectCracowpl_PL
dc.subjectSilesiapl_PL
dc.subjectpopulation densitypl_PL
dc.subjectpolitical transformationpl_PL
dc.subjectKernel functionpl_PL
dc.titleChanges in population density of the urban population in southern Poland in the period 1950-2011 against the background of political and economic transformationpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderauthor, © University of Warsaw – Faculty of Geography and Regional Studiespl_PL
dc.page.number107-113pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstitute of Urban Geography and Tourism, Faculty of Geographical Sciences, University of Łódź, Polandpl_PL
dc.identifier.eissn2084-6118
dc.referencesEberhardt, P 1989, ‘Regiony wyludniające się w Polsce’, Prace Geograficzne, vol. 148, IGiPZ PAN, Warszawapl_PL
dc.referencesGawryszewski, A 2005, ‘Ludność Polski w XX wieku’, Monografie, vol. 5, IGiPZ PAN, Warszawapl_PL
dc.referencesGórniewicz, G 2005, ‘Międzynarodowe przepływy kapitału do 1980 r.’ Roczniki Naukowepl_PL
dc.referencesJażdżewska, I 2008, ‘Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle metod matematycznych’, Łódź University Press, Łódźpl_PL
dc.referencesKorcelli, P 1996, ‘Aglomeracje miejskie w procesie transformacji – zarys problematyki’, in Aglomeracje miejskie w procesie transformacji, IGiPZ, PAN, vol. 41, pp. 5‑12.pl_PL
dc.referencesKałuża, D 2010, ‘Migracje wewnętrzne a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych największych miast w Polsce’, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, vol. 237, pp. 29‑49pl_PL
dc.referencesKarpiński, A 1979, ‘Industrializacja Polski i jej dotychczasowe etapy, in 35 lat gospodarki Polski Ludowej’, ed K Secomski, PWE, Warszawa pp.129-151.pl_PL
dc.referencesKrzysztofik, R & Runge, J 2010, ‘Urban shrinkage in Bytom and Sosnowiec, the Katowice Conurbation, Poland’, Shrink Smart Research Report, University of Silesia, Sosnowiecpl_PL
dc.referencesLatuch, M1970, ‘Migracje wewnętrzne w Polsce na tle industrializacji (1950-1960)’, PWE Warszawa.pl_PL
dc.referencesLongley, PA, Goodchild, MF, Magiure, DJ & Rhind, DW 2005, ‘Geographic Information Systems and Science’, John Wiley & Sonspl_PL
dc.referencesParysek, JJ 2008, ‘Aglomeracje w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju’, in Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, ed JJ Parysek & A Tölle, Biuletyn Geografii SpołecznoEkonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalnapl_PL
dc.referencesPeters, S 2011, ‘Interactive Scale-dependent multidimensional Point Data Selection Rusing enhanced Polarization Transformation’, in Advances in Cartography and GIScience, ed. A Ruas, vol .1, pp. 387‑409, Selection from ICC 2011pl_PL
dc.referencesPolska Ludowa Słownik encyklopedyczny 1965, Wiedza Powszechna, Warszawapl_PL
dc.referencesRechlowicz, M & Tkocz, M 2013, ‘Depopulation of traditional mining regions in Central and East Europe: case study of the Uppersilesian Basin (Poland) and the Donetsk Basin (Ukraine)’, European Scientific Journal, Special Edition, vol. 3, pp. 450‑459pl_PL
dc.referencesSilverman, BV 1981, ‘Using Kernel Density Estimates to Investigate Multimodality’, Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Methodological), vol. 43, issue 1, pp. 97‑99pl_PL
dc.referencesRaźniak, P & Winiarczyk-Raźniak, A 2013, ‘Spatial distribution and differences in migration patterns and revenues of gminas in the Kraków Metropolitan Area’, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, vol. 19, issue 19, pp. 73‑86pl_PL
dc.referencesRunge, A 2010, ‘Procesy i struktury ludnościowe w województwie śląskim’ in Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988– 2008, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowicepl_PL
dc.referencesRunge, J 2015, ‘Regionalne i lokalne konsekwencje współczesnych przemian demograficznych Polskim – elementy metodologii badań. Przykład województwa śląskiego’, Studia Ekonomiczne, vol. 223, pp.279‑289.pl_PL
dc.referencesRykiel, Z & Jażdżewska, I 2002, ‘The maturing of the Polish urban system’; Chapter 11, in International Handbook of Urban Sytems, ed HS Geyer, pp. 271‑294pl_PL
dc.referencesSzajnowska-Wysocka, A 1995, ‘Podstawy zorganizowania miast konurbacji górnośląskiej’ (No. 1470). University of Silesia, Sosnowiec.pl_PL
dc.referencesTkocz, M 2005, ‘La restructuration socio-économique du Bassin Industriel de Haute-Silésie’, Géocarrefour, vol. 80, issue 1, pp. 49‑58pl_PL
dc.referencesZborowski, A 2005, ‘Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa)’, IGiGP Jagiellonian University, Krakówpl_PL
dc.referencesZborowski, A 2011, ‘Changes in the Range of Influence of Medium-sized Towns in South-Eastern Poland in the Turn of the 21st Century’ in Medium-sized towns of central-eastern Europe in the period of economic system transformation and social changes, ed A Runge & A Kpl_PL
dc.referencesZborowski, A, Soja, M & Łobodzińska, A 2012, ‘Population trends in Polish cities – stagnation, depopulation or shrinkage?’, Prace Geograficzne, vol. 130, IGiGP Jagiellonian University, Kraków, pp. 7–28. DOI: 10.4467/20833113PG.12.017.0658pl_PL
dc.referencesZuzańska-Żyśko, E 2003, ‘Populationtypes of small towns in Silesian Province’, Bulletin of Geography, Socio-economic Series, no 2, Nicolaus Copernicus University, Toruń, pp. 139‑149.pl_PL
dc.referencesZuzańska-Żyśko, E 2005, ‘Economic Transformation of Small SilesianTowns in the Year 1990-1999’, in Cities in the transfoming post-communist countries: ten years of economic, social and spatial experience, ed E. Nowosielska & J Parysek, Geographia Polonica, vol. 78, no 1, pp. 137‑149, Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Warszawa, Polandpl_PL
dc.contributor.authorEmailiwona.jazdzewska@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.1515/mgrsd-2017-0017
dc.relation.volume21pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska