Show simple item record

dc.contributor.authorKapera, Izabela
dc.contributor.authorWszendybył-Skulska, Ewa
dc.date.accessioned2018-04-03T13:50:47Z
dc.date.available2018-04-03T13:50:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24434
dc.description.abstractCelem autorek artykułu było zbadanie, czy działania proekologiczne podejmowane w hotelach są istotne dla ich gości. Aby móc odpowiedzieć na to pytanie zastosowano badania ankietowe, w których wzięło udział 274 respondentów goszczących w 23 hotelach na terenie Polski. Wykazano, że 32,1% respondentów przy wyborze obiektu na nocleg bierze pod uwagę fakt prowadzenia w hotelu działań proekologicznych, a blisko 62% gości uważa, że w obiektach powinny być podejmowane tego typy inicjatywy. Wśród głównych korzyści ankietowani wymieniali: ochronę środowiska, oszczędność kosztów operacyjnych oraz efekty promocyjne i pozytywny wpływ na wizerunek. Ponad 35% gości byłoby w stanie zapłacić więcej za pobyt wiedząc, że w hotelu prowadzone są działania przyjazne środowisku.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;2
dc.subjectturystykapl_PL
dc.subjectusługipl_PL
dc.subjecthotelarstwopl_PL
dc.subjectdziałania proekologicznepl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.titleDziałania proekologiczne w ocenie gości hotelipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[59]-64
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński, Instytut Przedsiębiorczości
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesAgenda 21 United Nations Division for Sustainable Development, 1992, United Nations, New York.pl_PL
dc.referencesARMINIAN A., 2012, Environmental performance measurement of tourism accommodations in the pilgrimage urban areas: The case of the Holy City of Mashhad, Iran, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, 35(2012), s. 514–522.pl_PL
dc.referencesBOHDANOWICZ P., 2006, Responsible resource management in hotels – attitudes, indicators, tools and strategies. Doctoral Thesis, KTH, Stockholm: School of Industrial Engineering and Management, Department of Energy Technology, Royal Institute of Technology, www.divaportal.org/smash/get/diva2:10873/FULLTEXT01.pdfPaulina/; 08.03.2017.pl_PL
dc.referencesCHEN T.B., CHAI L.T., 2010, Attitude towards the environment and green products: consumers’ perspective, „Management and Science Engineering”, 4 (2), s. 27–39.pl_PL
dc.referencesDE GROSBOIS D., 2012, Corporate social responsibility reporting by the global hotel industry: commitment, initiatives and performance, „International Journal of Hospitality Management”, 31(3), s. 896–905.pl_PL
dc.referencesERDOGAN N., BARIS E., 2007, Environmental protection programs and conservation practices of hotels in Ankara, Turkey, „Tourism Management”, 28, s. 604–614.pl_PL
dc.referencesEuropean travellers’ eco-expectations unveiled in pan-European study by Samsung, 2009, Reuters, http://www.reuters.com/article/2009/11/03/idUS80864+03–Nov-2009+BW20091103/; 08.03.2017.pl_PL
dc.referencesGIL M.J.A., JIMENEZ J.B., LORENTE J.J.C., 2001, An analysis of environmental management, organizational context and performance of Spanish hotels, „Omega”, 29 (2001), s. 457–471.pl_PL
dc.referencesGOLDSTEIN N.J., CIALDINI R.B., GRISKEVICIUS V., 2008, A room with a viewpoint: using social norms to motivate environmental conservation in hotels, „Journal of Consumer Research”, 35 (3), s. 472–482.pl_PL
dc.referencesGOLDSTEIN K.A., PRIMLANI R.V., 2012, Current trends and opportunities in hotel sustainability, www.hospitalitynet.org/news/4054752.html/; 08.03.2017.pl_PL
dc.referencesHAMILTON C., 2009, Consumerism, self-creation and prospects for a new ecological consciousness, „Journal of Cleaner Production”, 18(6), s. 571–575.pl_PL
dc.referencesHAN H., KIM Y., 2010, An investigation of green hotel customers’ decision formation: developing an extended model of the theory of planned behaviour, „International Journal of Hospitality Management”, 29 (4), s. 659–668.pl_PL
dc.referencesInstytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., 2011, Ekologia w turystyce jako tendencja rozwoju gospodarki XXI wieku, Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. Kraków.pl_PL
dc.referencesJEDLIŃSKA M., 2004, Proekologiczne potrzeby konsumentów. Marketing ekologiczny, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 35–55.pl_PL
dc.referencesJONES P., HILLIER, D., COMFORT D., 2013, In the public eye: sustainability and the UK’s leading retailers, „Journal of Public Affairs”, 13 (1), s. 3–11.pl_PL
dc.referencesKAHN R., 2010, Producing crisis: green consumerism as an ecopedagogical issue, [w:] J.A. Sandlin, P. McLaren (red.), Critical pedagogies of consumption, Routledge, New York, s. 47–57.pl_PL
dc.referencesKANG K.H., STEIN L., HEO C.Y., LEE S., 2012, Consumers’ willingness to pay for green initiatives of the hotel industry, „International Journal of Hospitality Management”, 31(2), s. 564–572.pl_PL
dc.referencesKIEŁCZEWSKI D., 2001, Ekologia społeczna, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.pl_PL
dc.referencesKNOWLES T., MACMILLAN S., PALMER J., GRABOWSKI P., HASHIMOTO A., 1999, The Development of Environmental Initiatives in Tourism: Responses from the London Hotel Sector, „International Journal of Tourism Research”, 1, s. 255–265.pl_PL
dc.referencesKOSTAKIS I., SARDIANOU E., 2012, Which factors affect the willingness of tourists to pay for renewable energy? „Renewable Energy”, 38(2012), s. 169–72.pl_PL
dc.referencesKRUPA J., DEC B., 2012, Proekologiczne działania w usługach turystycznych, [w:] J. Krupa, T. Soliński (red.), Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 15–33.pl_PL
dc.referencesLEE J.S., HSU L.T., HAN H., KIM Y., 2010, Understanding how consumers view greenhotels: how a hotel’s green image can influence behavioural intentions. „Journal of Sustainable Tourism”, 18 (7), s. 901–914.pl_PL
dc.referencesMAJEWSKI J., 2008, Czy turystyka wiejska powinna być zrównoważona?, [w:] S. Wodejko (red.), Zrównoważony rozwój turystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 185–198.pl_PL
dc.referencesMANAKTOLA K., JAUHARI V., 2007, Exploring consumer attitude and behaviour towards green practices in the lodging industry in India, „International Journal of Contemporary Hospitality Management”, 19(5), s. 364–377.pl_PL
dc.referencesMENSAH I., 2014, Different shades of green: Environmental management in hotels in Accra, „International Journal of Tourism Research”, 16, s. 450–461.pl_PL
dc.referencesNIEMCZYK A., 2008, Turysta wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] S. Wodejko (red.), Zrównoważony rozwój turystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 71–82.pl_PL
dc.referencesNIEZGODA A., 2010, Ekologiczne uwarunkowania zachowań nabywczych w turystyce, „Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług”, 590 (52), s. 643–652.pl_PL
dc.referencesOREJA-RODRIGUEZ J.R., ARMAS-CRUZ Y., 2012, Environmental performance in the hotel sector: the case of the Western Canary Islands, „Journal of Cleaner Production”, 29, s. 64–72.pl_PL
dc.referencesPIZAM A.,1999, Cross-cultural tourist behavior, [w:] A. Pizam, Y. Mansfeld (red.), Consumer behaviour in Travel and Tourism, Haworth Press, New York, s. 393–411.pl_PL
dc.referencesRAHMAN I., REYNOLDS D., SVAREN S., 2012, How green are North American hotels? An exploration of low-cost adoption practices, „International Journal of Hospitality Management”, 31(3), s. 720–727.pl_PL
dc.referencesROBINOT E., GIANNELLONI J.L., 2010, Do hotels’ green attributes contribute to customer satisfaction? „Journal of Service Marketing”, 24(2), s. 157–169.pl_PL
dc.referencesRITTER W., 1987, Styles of tourism in the modern world, „Tourism Recreation Research”, 12 (1), s. 3–8.pl_PL
dc.referencesThe U Thant Report, 1969, United Nations, New York.pl_PL
dc.referencesURIELY N., REICHEL A., SHANI A., 2007, Ecological orientation of tourists: An empirical investigation, „Tourism and Hospitality Research”, 7 (3/4), s. 161–175.pl_PL
dc.referencesWEIERMAIR K., 2000, Tourists’ perceptions towards and satisfaction with service quality in the cross-cultural service encounter: implications for hospitality and tourism management. „Managing Service Quality”, 10(6), s. 397–409.pl_PL
dc.referencesYUSOL Z.B., JAMALUDIN M., 2013, Green approaches of Malaysian green hotels and resorts, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, 85, s. 421–431.pl_PL
dc.referencesZALEJSKI J., FASZCZEWSKA K., 2012, Zachowania polskich konsumentów wobec produktów ekologicznych, „Economy and Management”, 3, s. 92–104.pl_PL
dc.referencesZAREMBA S., 1997, Ekogloia produktów a idee zielonego konsumentaryzmu, Wyd. AE, Kraków, s. 53.pl_PL
dc.contributor.authorEmaillowczowska@poczta.onet.pl
dc.contributor.authorEmaile.wszendybylskulska@uj.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0867-5856.27.2.05
dc.relation.volume27pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record