Show simple item record

dc.contributor.authorZdzienicki, Piotr
dc.date.accessioned2018-04-10T09:35:57Z
dc.date.available2018-04-10T09:35:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24452
dc.description.abstractCelem niniejszej rozprawy jest potwierdzenie tezy, że fundusze podwyższonego ryzyka (Venture Capital) oferujące małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do kapitału inwestycyjnego w zamian za udziały w danym przedsiębiorstwie i wpływ na jego funkcjonowanie, stanowią efektywny mechanizm finansowania innowacyjnych przedsięwzięć, warunkujących trwały i stabilny wzrost gospodarczy. Rozprawa zawiera analizę sytuacji rynkowej w Unii Europejskiej przeprowadzoną na podstawie badań obejmujących: zasady funkcjonowania funduszy podwyższonego ryzyka, uregulowania Unii Europejskiej dotyczące funduszy w perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020 oraz quasi-fundusze Venture Capital, które stanowią bezpośrednią odpowiedź państwa członkowskiego na sytuację gospodarczą. Modelowi europejskiego rynku Venture Capital przeciwstawiony zostanie model amerykański, który jest postrzegany jako bardziej efektywny. Ponadto celem prezentacji efektów realizacji założeń programowych UE w zakresie rynku podwyższonego ryzyka przedstawiony zostanie odnawialny mechanizm finansowania innowacyjnych przedsięwzięć – Inicjatywa JEREMIE. Analiza zagadnień dotyczących quasi funduszy Venture Capital pozwala na stwierdzenie, że stanowią one wysoce efektywny mechanizm finansowania innowacyjnych przedsięwzięć, warunkujących trwały i stabilny wzrost gospodarczy, pod warunkiem że wsparcie to jest stymulowane w sposób umiejętny, pozwalający na wybór odpowiednich przedsięwzięć kwalifikujących się do wsparcia i zarządzanych zgodnie z zasadami rynkowymi. W związku z powyższym formułuje się postulaty w zakresie optymalizacji uregulowań prawnych zmierzających do dalszego rozwoju funduszy podwyższonego ryzyka w tym funduszy z udziałem środków publicznych jako alternatywnego źródła finansowania innowacyjnych przedsięwzięć.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectVenture Capitalpl_PL
dc.subjectkapitał podwyższonego ryzykapl_PL
dc.subjectMŚPpl_PL
dc.subjectJEREMIEpl_PL
dc.subjectinwestycjepl_PL
dc.titleKapitał podwyższonego ryzyka (Venture Capital) alternatywnym źródłem finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw – problematyka prawnapl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderPiotr Zdzienickipl_PL
dc.page.number284pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.dissertation.directorKrólikowska-Olczak, Maria
dc.dissertation.reviewerLemonnier, Mariola
dc.dissertation.reviewerWłudyka, Tadeusz
dc.date.defence2018


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record