Show simple item record

dc.contributor.authorGlinkowski, Witold P.
dc.contributor.editorHołówka, Jacek
dc.contributor.editorDziobkowski, Bogdan
dc.date.accessioned2018-05-08T07:58:15Z
dc.date.available2018-05-08T07:58:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1230–1493
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24624
dc.description.abstractEtyka jest dla Elzenberga przede wszystkim refleksją na temat wartości i celów moralnych oraz dróg, które prowadzą do ich afirmacji. Przeprowadzane przez Elzenberga analizy pojęć moralnych, a także refleksja nad funkcjonowaniem kluczowych pojęć (dobro i zło moralne) są ważnym przyczynkiem do filozoficznej dyskusji o człowieku jako podmiocie moralności. Badania podmiotowości moralnej Elzenberg przeprowadza na przykładzie homo ethicus. Figura ta jest nie tyle ucieleśnieniem człowieka „potencjalnie etycznego”, ile ucieleśnieniem człowieka, który rzeczywiście kieruje się wolą etyczną. Taki człowiek świadomie zmierza do realizacji stawianych sobie zadań moralnych. Elzenberg wyróżnia w obrębie powyższej postawy dwa jej podtypy. Reprezentantami jednego z nich są ci, dla których najważniejszym celem jest wyzbycie się zła moralnego. Z kolei drugi podtyp reprezentują ci, których priorytetem jest optymalizacja dobra moralnego. Pierwszą postawę autor określa mianem soterycznej, drugą mianem meliorystycznej. Problemem, który Elzenberg zarysował, którego jednak nie zdołał w pełni rozwiązać jest pytanie, czy analizowane postawy dopełniają się i poddają się syntezie, czy raczej pozostają w konflikcie.pl_PL
dc.description.abstractA dispute between meliorist and soteric – homo ethicus according to H. Elzenberg. Elzenberg considers ethics primarily as a reflection on values and moral goals as well as ways leading to their affirmation. His analysis of moral notions and cogitation upon key concepts' (moral good and evil) operating are crucial for the philosophical debate about men as a subject of morality. Elzenberg's research on moral subjectivity has been conducted on the example of homo ethicus. This figure is not quite an embodiment of 'potentially ethical man', but rather an embodiment of a man who follows ethical will. Such man consciously aims at fulfilling moral tasks, which he set himself. Within this attitude, Elzenberg distinguishes two of its subtypes. First one is represented by those, whose paramount aim is to abjure the moral evil. The other, by those, whose priority is optimizing moral good. The first attitude is named soteric, while the other one melioric. The question posed by Elzenberg, but not fully deepened by him, is the question whether both analysed attitudes complement each other or rather whether they are conflicted.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Filozoficzny. Nowa Seria;
dc.relation.ispartofseries;4 (104)
dc.subjectdobro moralnepl_PL
dc.subjectzło moralnepl_PL
dc.subjectwartości etycznepl_PL
dc.subjectmoral goodpl_PL
dc.subjectmoral evilpl_PL
dc.subjectethical valuespl_PL
dc.titleSpór meliorysty z soterykiem, czyli homo ethicus według H. Elzenbergapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder"Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria"pl_PL
dc.page.number217-226pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteWitold P. Glinkowski, prof. UŁ, dr hab.; absolwent historii i filozofii. Pracuje w Katedrze Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii UŁ. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. Pole badań: filozofia dialogu, antropologia filozoficzna i filozofia hermeneutyczna. Autor książek: Wolność ku nadziei. Spotkanie z myślą ks. Józefa Tischnera; Imię filozofii. Przyczynek do filozofii dialogu; Transcendencje codzienności; Człowiek – istota spoza kultury. Dialogika Martina Bubera jako podstawa antropologii filozoficznej i kilkudziesięciu artykułów, głównie poświęconych myśli filozoficznej M. Bubera, J. Tischnera i M. Heideggera. Poza publikacjami wątki współczesnej filozofii, zwłaszcza filozofii dialogu oraz „filozofii dramatu”, popularyzował w wykładach publicznych, audycjach radiowych i TVP oraz w filmie dokumentalnym. Opublikował też ponad 30 tekstów popularnonaukowych z zakresu dziejów architektury.pl_PL
dc.contributor.authorEmailwitoldpiotrporycki@o2.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record