Show simple item record

dc.contributor.authorLeszka, Mirosław J.
dc.date.accessioned2018-05-09T10:44:39Z
dc.date.available2018-05-09T10:44:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2084-140X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24653
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesStudia Ceranea;7
dc.titleΤεοφύλακτος Σιμοκάττης, Οικουμενικὴ ἱστορία / Teofilakt Simokatta, Historia powszechna, przekład, wstęp, komentarz i indeksy Anna Kotłowska, Łukasz Różyckien_GB
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number274-276
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Bizancjum
dc.identifier.eissn2449-8378
dc.referencesAmbrosius, De obitu Theodosii / Św. Ambroży, Mowa na śmierć Teodozjusza, trans. A. Kotłowska, introd.K. Ilski, Poznań 2008.en_GB
dc.referencesAmbrosius, De obitu Valentiniani / Św. Ambroży, Mowa na śmierć Walentyniana, trans. A. Kotłowska, ed. K. Ilski, Poznań 2007.en_GB
dc.referencesFeofilakt Simokatta, Istorija, trans. N.V. Pigulevskaja, Моskva 1957.en_GB
dc.referencesThe History of Theophylact Simocatta, trans. M. Whitby, M. Whitby, Oxford 1986.en_GB
dc.referencesKotłowska A., ᾽Ἀναβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ… Zwierzęta w kulturze literackiej Bizantyńczyków, Poznań2013.en_GB
dc.referencesKotłowska A., Obraz dziejów w Chronici canones Euzebiusza z Cezarei, Poznań 2009.en_GB
dc.referencesKotłowska A., Różycki Ł., The Battle of Solachon of 586 in light of the works of Theophylact Simocatta and Theophanes Confessor (Homologetes), “Travaux etMemoires” 19, 2015, p. 315–327.en_GB
dc.referencesKotłowska A., Różycki Ł., The Role and Place of Speeches in the Work of Theophylact Simocatta,“Vox Patrum. Antyk Chrześcijański” 36, 2016,p. 353–382.en_GB
dc.referencesKsięga eparcha, trans., A. Kotłowska, introd. K. Ilski, Poznań 2010.en_GB
dc.referencesRóżycki Ł., Description de l’Ukraine in light of De Administrando Imperio: Two Accounts of a Journey along the Dnieper, “Byzantinoslavica” 72, 2014, p. 122–135.en_GB
dc.referencesRóżycki Ł., Fear – elements of Slavic “psychological warfare”, “Journal of Ancient History and Archeology”2.1, 2015, p. 23–29.en_GB
dc.referencesRóżycki Ł., Mauricii Strategicon. Praktyczny podręcznik wojskowy i dzieło antykwaryczne, Poznań 2015,pp. 262 [= Labarum, 13].en_GB
dc.referencesRóżycki Ł.,Wszystkie okręty cesarza. Rozważania nad stanem rzymskiej marynarki wojennej za panowania cesarza Maurycjusza (582–602), [in.:] Miasto na skrzyżowaniu mórz i kontynentów. Wczesno i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe, ed.M.J. Leszka, K. Marinow, Łódź 2016 [= Byzantina Lodziensia, 23], p. 17–45.en_GB
dc.referencesTestimonia najdawniejszych dziejow Słowian, seria grecka, z. 6: Pisarze wieku XI, trans. A. Kotłowska, cooper. A. Brzóstkowska, Warszawa 2013.en_GB
dc.referencesTheophülaktosz Szimokattész, Világtörténelem, trans. T. Olajos, Budapest 2012.en_GB
dc.referencesTheophylaktos Simokates, Geschichte, trans., ed. P. Schreiner, Stuttgart, Stuttgart 1985.en_GB
dc.referencesWhitby M., The Emperor Maurice and his Historian Theophylact Simocatta on Persian and Balkan Warfare,Oxford 1988.en_GB
dc.contributor.authorEmailmirleszka@poczta.onet.pl
dc.identifier.doi10.18778/2084-140X.07.17


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record