Show simple item record

dc.contributor.authorSzymocha, Barbara
dc.date.accessioned2018-05-10T10:35:44Z
dc.date.available2018-05-10T10:35:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24717
dc.description.abstractRozprawa poświęcona jest zagadnieniu kreowania wizerunku pracodawcy (ang. employer branding) w kontekście budowania rozpoznawalności marki organizacji w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, w szczególności polskich uczelni technicznych. Przegląd naukowej literatury przedmiotu ukazuje, że zagadnienie employer brandingu w szkolnictwie wyższym nie zostało jeszcze wystarczająco dobrze zbadane. Efektem tego jest wyraźnie widoczna luka wiedzy oraz luka badawcza, do wypełnienia której przysłużyć może się materiał badawczy zawarty w zaprezentowanej rozprawie. Aktualność problematyki i relatywnie niewielkie jej rozpoznanie w literaturze naukowej, zwłaszcza dotyczącej szkolnictwa wyższego, zadecydowały zatem o wyznaczeniu celu głównego rozprawy, którym było zdiagnozowanie oraz dokonanie oceny aktualnego stanu działań (ich zakresu, rodzaju, głównych adresatów) prowadzonych w ramach budowania wizerunku dobrego pracodawcy w kontekście kształtowania i utrwalania rozpoznawalności marki polskich uczelni technicznych i na tej podstawie zarekomendowanie kompleksowych działań z zakresu employer brandingu. Przedstawiona w rozprawie koncepcja employer branding wskazana została zatem jako wyróżnik uczelni, który może przyczynić się do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Autorska próba zdiagnozowania w oparciu o badania własne rzeczywistej percepcji wizerunku technicznych uczelni publicznych jako pracodawcy zarówno wśród kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników administracyjnych oraz doktorantów i studentów tychże uczelni, a także wśród pracowników parków naukowo-technologicznych współpracujących z uczelniami – pozwala uznać, że przedstawiona rozprawa wpisuje się w istniejącą lukę. Zaobserwowane na podstawie wyników badań prawidłowości uświadamiają złożoność istoty wizerunku pracodawcy. Pokazują, że na wizerunek ten wpływa wiele rozwiązań stosowanych w uczelni. Działania te kształtują także pośrednio rozpoznawalność marki uczelni. Prezentowane wyniki badań własnych wskazują bowiem, że wizerunek dobrego pracodawcy, to jedna z ważniejszych przesłanek wzmacniania marki uczelni i jej rozpoznawalności na rynku edukacyjnym.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectemployer brandingpl_PL
dc.subjectwizerunek pracodawcypl_PL
dc.subjectrozpoznawalność markipl_PL
dc.subjectszkolnictwo wyższepl_PL
dc.subjectwizerunek uczelnipl_PL
dc.subjectuczelnie technicznepl_PL
dc.titleKreowanie wizerunku pracodawcy a rozpoznawalność marki organizacji na przykładzie polskich uczelni technicznychpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number465pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzaniapl_PL
dc.dissertation.directorBiesaga-Słomczewska, Elżbieta Jadwiga
dc.dissertation.reviewerMruk, Henryk
dc.dissertation.reviewerGrębosz-Krawczyk, Magdalena
dc.date.defence2018


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record