Show simple item record

dc.contributor.authorŚliwerski, Andrzej
dc.contributor.authorGarstka, Tomasz
dc.date.accessioned2018-05-18T13:59:16Z
dc.date.available2018-05-18T13:59:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1427-969x
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24848
dc.description.abstractProjective tests have unflagging popularity, especially among forensic psychologists. They have to deal with measurement of psychological variables among people who try to show themselves in a better light. In their opinion, projective tests may help to investigate deep-seated personality traits which may not be recognized consciously and allow children to present their trauma in a symbolic way. A growing amount of research shows, however, that indicators used in projective tests have nothing to do with the characteristics that they are supposed to represent. This is particularly important in case of child abuse diagnosis and diagnosis of child sexual offenders. Up till now, there is no evidence to support the thesis that projective tests may be useful for forensic diagnosis of sexual abuse. Thus, the following tests should be banned: the Tree-Drawing Test, the Rorschach Inkblot Test, the Thematic Apperception Test, the Human Figure Drawing, the House-Tree-Person Drawing, the Family Drawing, Luscher Colour Test, the Colour Pyramid Test and Szondi Test.en_GB
dc.description.abstractTesty projekcyjne cieszą się niesłabnącą popularnością, szczególnie wśród biegłych psychologów sądowych, którzy każdego dnia muszą mierzyć się z tendencją osób badanych do pokazywania się w lepszym świetle. W ich mniemaniu testy projekcyjne pomagają zbadać „rzeczywiste” cechy osobowości badanych, a w przypadku diagnozowania dzieci umożliwiają im symboliczną prezentację przeżytej traumy. Rosnąca liczba badań pokazuje jednak, że wskaźniki stosowane w testach projekcyjnych nie mają nic wspólnego z cechami, które rzekomo reprezentują. Jest to szczególnie ważne w przypadku diagnozy wykorzystania seksualnego dziecka oraz diagnozy potencjalnego sprawcy. Ze względu na brak jakichkolwiek badań uzasadniających zastosowanie do tego celu testów projekcyjnych, powinno być zabronione stosowanie następujących narzędzi: Testu Drzewa Kocha; Testu Plam Atramentowych Rorschacha; Testu Apercepcji Tematycznej (TAT/CAT); rysunku postaci; Testu Dom–Drzewo–Człowiek; rysunku rodziny; Testu Barw Luschera; Testu Barwnych Piramid Schaie, Heissa oraz Testu Szondiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica;21
dc.subjectprojective testsen_GB
dc.subjectsexual abuseen_GB
dc.subjectforensic diagnosisen_GB
dc.subjecttesty projekcyjnepl_PL
dc.subjectwykorzystanie seksualnepl_PL
dc.subjectopiniowanie sądowepl_PL
dc.titleOcena wartości psychometrycznej wybranych technik projekcyjnych stosowanych w orzecznictwie psychologiczno-sądowym w sprawach o przestępstwa seksualnepl_PL
dc.title.alternativeEvaluation of Psychometric Properties of Selected Projective Tests for Forensic Diagnosis of Sexual Abuseen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number31-48
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii, Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej, 91-433 Łódź, ul. Smugowa 10/12
dc.contributor.authorAffiliationKlub Sceptyków Polskich, Warszawa
dc.identifier.eissn2353-4842
dc.referencesAckerman M. J. (2005). Podstawy psychologii sądowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologicznepl_PL
dc.referencesAlbert S., Fox H. M., Kahn M. W. (1980). Faking Psychosis on the Rorschach: Can Expert Judges Detect Malingering? Journal of Personality Assessment, 44 (2), 115–119pl_PL
dc.referencesAnastasi A., Urbina S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznychpl_PL
dc.referencesBaity M. R., Hilsenroth M. J. (2010). Rorschach Aggressive Content (AgC) Variable: A Study of Criterion Validity. Journal of Personality Assessment, 78 (2), 275–287pl_PL
dc.referencesCPOiD (2009). Raport z działań strażniczych „Monitoring pracy wybranych Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych”. Warszawa: Centrum Praw Ojca i Dzieckapl_PL
dc.referencesCzerederecka A. (2006). Test Rorschacha w psychologicznej ekspertyzie sądowej: wykorzystanie systemu Exnera. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowychpl_PL
dc.referencesCzerederecka A. (2016). Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowychpl_PL
dc.referencesDajek E. (2003). Test Drzewa Kocha. Skrypt ze szkolenia przeprowadzonego w terminie 23–30 listopada 2003. Stowarzyszenie Terapeutów i Arteterapeutów „Linie”pl_PL
dc.referencesDeLoache J. S. (1995). The use of dolls in interviewing young children. W: M. S. Zaragoza, J. R. Graham, G. C. Hall, R. Hirschman, Y. S. Ben-Porath (eds.), Improving Children’s Testimony (s. 160–178). Thousand Oaks, CA: Sagepl_PL
dc.referencesEichstaedt K., Gałecki P., Depko A. (2012). Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych. Warszawa: LexisNexispl_PL
dc.referencesExner Jr J. E., Erdberg P. (2005). The Rorschach. A Comprehensive System. Advanced Interpretation, vol. 2. Hoboken: John Wiley Sons, Inc.pl_PL
dc.referencesFreud A. (1936/1997). Ego i mechanizmy obronne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWNpl_PL
dc.referencesFrydrychowicz A. (1984). Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewiczapl_PL
dc.referencesGacono C. B., Evans F. B., Kaser-Boyd N., Gacono L. A. (eds.) (2008). The Handbook of Forensic Rorschach Assessment. New York: Routledge Taylor Francis Grouppl_PL
dc.referencesGanellen R. J. (2008). Rorschach Assessment of Malingering and Defensive Response Sets. W: C. B. Gacono, F. B. Evans, N. Kaser-Boyd, L. A. Gacono (eds.), The Handbook of ForensicRorschach Assessment. New York: Routledge Taylor Francis Grouppl_PL
dc.referencesGanellen R. J., Wasyliw O. E., Haywood T. W., Grossman L. S. (1996). Can psychosis be malingered on the Rorschach? An empirical study. Journal of Personality Assessment, 66 (1), 65–80pl_PL
dc.referencesHartman E., Nørbech P. B., Grønnerød C. (2006). Psychopathic and Non-psychopathic Violent Offenders on the Rorschach: Discriminative Features and Comparisons with Schizophrenic Inpatient and University Student Samples. Journal of Personality Assessment, 86 (3), 291–305pl_PL
dc.referencesHunca-Bednarska A. (2010). Użyteczność testu H. Rorschacha wówczas, gdy pacjent wykazuje tendencje do dysymulacji objawów chorobowych. Current Problems of Psychiatry, 11 (1), 27–37pl_PL
dc.referencesIzdebska A. (2009). Konsekwencje przemocy seksualnej wobec dzieci. Dziecko krzywdzone, 4 (29), 37–55pl_PL
dc.referencesKahneman D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzinapl_PL
dc.referencesKeller-Hamela M. (2007). Standardy wyposażenia i korzystania z przyjaznych pokoi przesłuchań dzieci, http://www.ebos.pl/pliki/dziecko_swiadek/pp-standardy_wyposazenia_i_korzystania.pdf [dostęp: 9.03.2017]pl_PL
dc.referencesKendall-Tackett K. A., Williams L. M., Finkelhor D. (1993). Impact of sexual abuse on children: A review and synthesis of recent empirical studies. Psychological Bulletin, 113 (1), 164–180pl_PL
dc.referencesKoch C. (1952/1997). Test Drzewa. Test rysunku drzewa jako metoda psychodiagnostyczna. Warszawa: Erdapl_PL
dc.referencesKoocher G. P., Goodman G. S., White C. S., Friedrich W. N., Sivan A. B., Reynolds C. R. (1995). Psychological science and the use of anatomically detailed dolls in child sexual-abuse assessments. Psychological Bulletin, 118 (2), 192–222pl_PL
dc.referencesLevine M., Galanter E. H. (1953). A note on the “Tree and Trauma” Interpretation in the HTP. Journal of Consulting Psychology, 17 (1), 74–75pl_PL
dc.referencesLiebman S. J., Porcerelli J., Abell S. C. (2005). Reliability and Validity of Rorschach Aggression Variables with a Sample of Adjudicated Adolescents. Journal of Personality Assessment, 85 (1), 33–39pl_PL
dc.referencesLilienfeld S. O., Wood J. M., Garb H. N. (2002). Status naukowy technik projekcyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiegopl_PL
dc.referencesMaruszewski T. (2002). Psychologia poznania. Sposoby rozumienia siebie i świata, wyd. 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologicznepl_PL
dc.referencesMcCann J. T., Evans F. B. (2008). Admissibility of the Rorschach. Defending the Rorschach in Court: An Analysis of Admissibility Using Legal and Professional Standards. W: C. B. Gacono, F. B. Evans, N. Kaser-Boyd, L. A. Gacono (eds.), The Handbook of Forensic RorschachAssessment. New York: Routledge Taylor Francis Grouppl_PL
dc.referencesMeloy J. R., Gacono C. B. (1992). The aggression response and the Rorschach. Journal of Clinical Psychology, 48 (1), 104–114pl_PL
dc.referencesMeyer G. J., Archer R. P. (2001). The hard science of Rorschach research: What do we know and where do we go? Psychological Assessment, 13 (4), 486–502.pl_PL
dc.referencesMS (2011). Standardy opiniowania w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, http://nocotytato.org.pl/wp-content/uploads/2011/11/Ministerstwo_Sprawiedliwosci_-_Standardy_opiniowania_w_RODK.pdf [dostęp: 9.03.2017]pl_PL
dc.referencesMS (2016). Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, http://www.infor.pl/akt-prawny/U06.2016.013.0000076,metryka,zarzadzenie-ministra-sprawiedliwosci-w-sprawie-ustalenia-standardow-metodologii-opiniowania-w-opiniodawczych-zespolach-sadowych-specjalistow.html [dostęp: 9.03.2017]pl_PL
dc.referencesNetter B. E. C., Viglione D. J. (1994). An Empirical Study of Malingering Schizophrenia on the Rorschach. Journal of Personality Assessment, 62 (1), 45–57pl_PL
dc.referencesNIK (2015). Funkcjonowanie Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych. Raport Najwyższej Izby Kontroli, nr ewidencyjny: P/15/103 i R/14/004. https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/103/ [dostęp: 9.03.2017]pl_PL
dc.referencesNorcross J. C., Koocher G. P., Garofalo A. (2006). Discredited psychological treatments and tests: A Delphi Poll. Professional Psychology: Research and Practice, 37 (5), 515–522pl_PL
dc.referencesOster G. D., Gould P. (1999). Rysunek w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologicznepl_PL
dc.referencesPastwa-Wojciechowska B. (2015). Diagnoza zaburzeń osobowości a perspektywa opiniowania sądowo-psychologicznego. Polskie Forum Psychologiczne, 20 (4), 499–513pl_PL
dc.referencesPastwa-Wojciechowska B. (2016). Zaburzenia osobowości w praktyce wymiaru sprawiedliwości, czyli co wiemy, czego poszukujemy, a co nas fascynuje w naturze człowieka. Wystąpieniezaprezentowane na II Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej „Oblicza integracjiw obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej”, 24–26.11.2016, Poznańpl_PL
dc.referencesPoole D. A., Lamb M. E. (1998). Investigative Interviews of Children. Washington: American Psychology Associationpl_PL
dc.referencesPTP (1991). Kodeks etyczno-zawodowy psychologa. http://ptp.org.pl/modules.php?name=Newsfile=articlesid=29 [dostęp: 9.03.2017]pl_PL
dc.referencesPTP (2012). Techniki projekcyjne – czy ich stosowanie w diagnozie psychologicznej jest uzasadnione merytorycznie? http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=Newsfile=articlesid=408[dostęp: 9.03.2017]pl_PL
dc.referencesReber A. S. (2002). Słownik Psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholarpl_PL
dc.referencesRitsher J. B., Slivko-Kolchik E. B., Oleichik I. V. (2001). Assessing Depression in Russian Psychiatric Patients: Validity of MMPI and Rorschach. Assessment, 8 (4), 373–389pl_PL
dc.referencesRogers R., Sewell K. (1999). The R-CRAS and Insanity Evaluations: A Re-Examination of Construct Validity. Behavioral Sciences and the Law, 17, 181–194pl_PL
dc.referencesRogers R., Shuman D. W. (2005). Fundamentals of Forensic Practice. Mental Health and Criminal Law. New York: Springer Science Business Media Inc.pl_PL
dc.referencesRosenhan D. L. (1973). On Being Sane in Insane Places. Science, 179, 250–258pl_PL
dc.referencesSikorska-Koza A. (2010). Ocena psychologicznych aspektów wiarygodności zeznań małoletnich świadków w praktyce biegłych sądowych psychologów na podstawie analizy spraw karnych dotyczących wykorzystania seksualnego dzieci. Dziecko krzywdzone, 1 (30), 70–89pl_PL
dc.referencesSPA (2005). The Status of the Rorschach in Clinical and Forensic Practice: An Official Statement by the Board of Trustees of the Society for Personality Assessment. Journal of PersonalityAssessment, 85 (2), 219–237pl_PL
dc.referencesStańczak J. (2012). Odpowiedź na pytania dziennikarki „Wprost”. Niepublikowana korespondencja mailowa. Dział Merytoryczny Pracowni Testów Psychologicznych PTP.pl_PL
dc.referencesStemplewska-Żakowicz K., Paluchowski J. (2013). Recenzja Testu – Test Drzewa. Biuletyn Komisji Testów Psychologicznych. Komitet Psychologii PAN, 1, 3.pl_PL
dc.referencesStemplewska-Żakowicz K., Szymczyk B. (2012). Jak odróżnić dziecko od kąpieli. http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=Newsfile=articlesid=412 [dostęp: 9.03.2017]pl_PL
dc.referencesSzondi L. (1997). Podręcznik eksperymentalnej diagnostyki popędów. Warszawa: Erdapl_PL
dc.referencesŚliwerski A., Witkowski T. (2012). Jak odróżnić kąpiel od kipieli. Odpowiedź na komentarz dotyczący kampanii „Psychologia to nauka, nie czary” napisany przez pracowników naukowych Uczelni Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Klub Sceptyków Polskich. http://sceptycy.org/wp-content/uploads/2012/03/Odpowiedz-KSP.pdf [dostęp: 9.03.2017]pl_PL
dc.referencesTalarowska M., Orzechowska A., Zboralski K. (2013). Wybrane metody diagnozy psychologicznej w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym. Seksuologia po dyplomie, 3, 21–29pl_PL
dc.referencesToeplitz-Winiewska M. (2004). Etyczne problemy sądowej ekspertyzy psychologicznej. W: J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska (red.). Etyczne dylematy psychologii (s. 141–148). Warszawa: Wydawnictwo Academica SWPSpl_PL
dc.referencesViglione D. J., Meyer G. J. (2008). An Overview of Rorschach Psychometrics for Forensic Practice. W: C. B. Gacono, F. B. Evans, N. Kaser-Boyd, L. A. Gacono (eds.), The Handbook of ForensicAssessment (s. 21–53). New York: Routledge Taylor Francis Grouppl_PL
dc.referencesWood J. M., Lilienfeld S. O., Nezworski M. T., Garb H. N., Allen G. N., Wildermuth J. L. (2010). Validity of Rorschach Inkblot Scores for Discriminating Psychopaths From Non-Psychopaths in Forensic Populations: A Meta-Analysis. Psychological Assessment, 22 (2), 336–349pl_PL
dc.referencesZielona-Jenek M. (2013). Human Figure Drawings in the Diagnosis of Child Sexual Offenders. Potential and Limitations of Method in Psychological Forensic Evaluation. Problems ofForensic Sciences, 93, 438–449pl_PL
dc.contributor.authorEmailandrzej.sliwerski@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailgarstkatom@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1427-969X.21.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record