Show simple item record

dc.contributor.authorFlorczak, Ilona
dc.date.accessioned2018-05-18T14:06:15Z
dc.date.available2018-05-18T14:06:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24858
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;2
dc.titleListy Zygmunta Celichowskiego do Kazimierza Bartoszewiczapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPrzegląd Nauk Historycznychpl_PL
dc.page.number[261]-272
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesArchiwum rodziny Bartoszewiczów, sygn. 2946 [Archiwum Państwowe w Łodzi].pl_PL
dc.referencesAndrysiak E., Listy Zygmunta Celichowskiego do Alfonsa Parczewskiego, „Biblioteka” 2011, nr 15 (24), s. 269–279.pl_PL
dc.references„Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie”, R. 1904/1905, Kraków 1905.pl_PL
dc.references„Straż Polska”, nr 4 z sierpnia 1908.pl_PL
dc.referencesWystawa Krajowa, „Gazeta Lwowska”, nr 166, 22 VII 1894 r.pl_PL
dc.referencesZjazd literatów i dziennikarzy polskich, „Myśl. Dwutygodnik literacko-społeczny”, 19 (zamiast 15) VII 1894.pl_PL
dc.referencesBartoszewicz K., Dzieje insurekcji kościuszkowskiej, Wiedeń 1909.pl_PL
dc.referencesFlorczak I., W obronie praw narodowych – z działalności organizacyjnej i publicystycznej Kazimierza Bartoszewicza w Krakowie w początkach XX wieku, [w:] Druga Rzeczpospolita i nie tylko. Ludzie, środowiska, idee. Profesorowi Pawłowi Samusiowi w 70 rocznicę urodzin, red. J. Pietrzak, Łódź 2016, s. 25–38.pl_PL
dc.referencesKieniewicz S., Działyński Ignacy Józef Franciszek Adam (1754–1797), [w:] Polski słownik biograficzny, Kraków 1946, t. VI, s. 80.pl_PL
dc.referencesMężyński A., Jan Działyński 1829–1880, Wrocław et al. 1987.pl_PL
dc.referencesMusierowicz E., Celichowski Zygmunt, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa–Łódź 1972, s. 105–106.pl_PL
dc.referencesPartacz C., Od Badeniego do Potockiego. Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1888–1908, Toruń 1997.pl_PL
dc.referencesZyga A., Krakowskie czasopisma literackie drugiej połowy XIX wieku (1860–1895), Kraków–Wrocław 1983.pl_PL
dc.contributor.authorEmaililona_florczak@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.16.02.12
dc.relation.volume16pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record