Show simple item record

dc.contributor.authorKarkocha, Małgorzata
dc.date.accessioned2018-06-12T13:59:57Z
dc.date.available2018-06-12T13:59:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25058
dc.description.sponsorshipTask: Publication of English-language version of the volumes of the Przegląd Nauk Historycznych financed through contract no. 501/1/P-DUN/2017 from the funds of the Ministry of Science and Higher Education devoted to the promotion of scholarship.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;3
dc.titleThe painting Assumption of the Blessed Virgin Mary in the parish church in Rembieszyce. The history of one artefacten_GB
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[271]-281
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, The Faculty of Philosophy and History, The Institute of History, The Department of Modern History
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesAkta konsystorskie parafii Rembieszyce 1811–1833, ref. code PR-6/1. [The Diocesan Archive in Kielce (Archiwum Diecezjalne w Kielcach)].en_GB
dc.referencesAkta konsystorskie parafii Rembieszyce 1818–1938, ref. code PR-6/2. [The Diocesan Archive in Kielce (Archiwum Diecezjalne w Kielcach)].en_GB
dc.referencesAkta kurialne. Protokoły wizytacji dziekańskich 1949–1956, ref. code OD-5/50. [The Diocesan Archive in Kielce (Archiwum Diecezjalne w Kielcach)].en_GB
dc.referencesZbiór dokumentów dotyczących parafii i kościoła w Rembieszycach 1613–1899, ref. code II PR-IV/1. [The Diocesan Archive in Kielce (Archiwum Diecezjalne w Kielcach)].en_GB
dc.referencesWojewódzki Konserwator Zabytków II, ref. code 265. [The State Archive in Kielce (Archiwum Państwowe w Kielcach)].en_GB
dc.referencesProgram prac konserwatorskich przy polichromii prezbiterium kościoła parafialnego w Rembieszycach, eds A. Adamska-Kuś, B. Kuś, September 2016, no page. [The Parish Archive in Rembieszyce (Archiwum parafialne w Rembieszycach)].en_GB
dc.referencesKościół pw. Świętych Piotra i Pawła w Rembieszycach, record sheet, ed. S. Fiedorczuk, 1987. [The Voivodship Heritage Monuments Protection Office in Kielce (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach)].en_GB
dc.referencesPolichromia Wniebowzięcie Marii, record sheet, ed. C. Ostas, 1986. [The Voivodship Heritage Monuments Protection Office in Kielce (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach)].en_GB
dc.referencesAdamczyk A., Wróbel T., Kościoły drewniane w województwie świętokrzyskim, Kielce 2010.en_GB
dc.referencesAnusik Z., Karkocha M., Obrazy Michała Stachowicza w kościele parafialnym w Rembieszycach, [in:] Acta Artis. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej, eds A. Pawłowska, E. Jedlińska, K. Stefański, Łódź 2016, pp. 195–211.en_GB
dc.referencesArtymiak A., Mieszkańcy miasta Jędrzejowa w świetle najstarszej księgi metrykalnej (1743–1752), Jędrzejów 1947.en_GB
dc.referencesBorkiewicz S., Linowski Z., Monografia historyczna i gospodarcza powiatu jędrzejowskiego, Kielce 1937.en_GB
dc.references[Buszard L.], Michał Stachowicz, “Tygodnik Ilustrowany” 1860, No. 28 of March 26, pp. 241–242.en_GB
dc.referencesDobrzycki J., Michał Stachowicz, Kraków 1925.en_GB
dc.referencesGrabowski A., Michał Stachowicz i jego prace, “Czas” 1866, No. 167 of July 26, p. 1.en_GB
dc.referencesGrabowski A., Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego, ed. S. Estreicher, vol. II, Kraków 1909, pp. 130–140.en_GB
dc.referencesGrzeszczuk M.W., Stachowicz Stanisław, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XLI, Warszawa–Kraków 2002, pp. 331–332.en_GB
dc.referencesHadamik C., Kalina D., Traczyński E., Miasto i gmina Małogoszcz [Series: Dzieje i zabytki małych ojczyzn, ed. R. Mirowski], Kielce 2006.en_GB
dc.referencesKarkocha M., Parafia Rembieszyce 1438–2012. Studium z dziejów społeczności lokalnej, Łódź 2013.en_GB
dc.referencesKarkocha M., Zabytki epigraficzne w Rembieszycach z XV–XIX wieku, “Studia Epigraficzne” 2016, vol. VI, pp. 39–61.en_GB
dc.referencesKatalog zabytków sztuki w Polsce, vol. III (Województwo kieleckie), ed. J.Z. Łoziński, B. Wolff, issue 3 (Powiat jędrzejowski), ed. T. Przypkowski, Warszawa 1957.en_GB
dc.referencesMichalczyk Z., Michał Stachowicz (1768–1825) krakowski malarz między barokiem a romantyzmem, t. I–II, Warszawa 2011.en_GB
dc.referencesMirowski R., Kościoły drewniane: najbardziej polskie…, Warszawa 2005.en_GB
dc.referencesNowobilski J.A., Mecenat artystyczny Jana Pawła Woronicza w Krakowie, Kraków 2002.en_GB
dc.referencesRadwan D., Stachowicz Michał Franciszek, [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XLI, Warszawa–Kraków 2002, pp. 327–331.en_GB
dc.referencesRastawiecki E., Słownik malarzów polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej przebywających, vol. II, Warszawa 1851; vol. III, Warszawa1857.en_GB
dc.referencesRawita-Witanowski M., Dawny powiat chęciński, ed. D. Kalina, Kielce 2001.en_GB
dc.referencesSchugt E., Kilka słów o Michale Stachowiczu, “Dwutygodnik literacki” [Kraków] 1845, vol. II, pp. 67–80.en_GB
dc.referencesWiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem, Mariówka 1930.en_GB
dc.references en_GB
dc.contributor.authorEmailmalkarkocha@o2.pl
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.16.03.13
dc.relation.volume16en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record