Show simple item record

dc.contributor.authorStasiak, Andrzej
dc.contributor.authorWłodarczyk, Bogdan
dc.contributor.authorŚledzińska, Jolanta
dc.contributor.editorStasiak, Andrzej
dc.contributor.editorŚledzińska, Jolanta
dc.contributor.editorWłodarczyk, Bogdan
dc.date.accessioned2018-06-13T09:08:05Z
dc.date.available2018-06-13T09:08:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationStasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B., 2016, Wczoraj, dziś i jutro krajoznawstwa, [w:] A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Współczesne oblicza krajoznawstwa, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 9-27.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7005-595-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25099
dc.description.abstractCoraz szybciej zmieniający się świat, postępujące procesy integracji i globalizacji, przenikanie się kultur, błyskawiczna dyfuzja innowacji, rozwój turystyki masowej i tzw. przemysłu czasu wolnego – to tylko niektóre z wielu zjawisk skłaniających do zadumy nad miejscem krajoznawstwa we współczesnym społeczeństwie. Okazja do refleksji jest przy tym niezwykła – 110. rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W ramach dyskusji na ten temat można postawić wiele pytań, na które nie ma gotowych i prostych odpowiedzi, a ich poszukiwanie z pewnością przekracza ramy niniejszego opracowania. Spróbujmy jednak wymienić najważniejsze pytania, podkreślając przy tym główne dylematy, przed którymi stoi polskie krajoznawstwo w drugiej dekadzie XXI w.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo PTTK „Kraj”pl_PL
dc.relation.ispartofA. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Współczesne oblicza krajoznawstwa, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectkrajoznawstwopl_PL
dc.titleWczoraj, dziś i jutro krajoznawstwapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number9-27pl_PL
dc.referencesCzarnowski A., 1980, Prace krajoznawcze z młodzieżą szkolną, PTTK, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzarnowski A., 2006, Słynni krajoznawcy, Wyd. Inne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesInny słownik języka polskiego PWN, 2014, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrajoznawczy program turystyki na lata 1980–1990, 1980, ZG PTTK, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKruczek Z., 1997, Metodyka krajoznawstwa, Wyd. AWF w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesKruczek Z., Kurek A., Nowacki M., 2012, Krajoznawstwo. Teoria i metodyka, Proksenia, Kraków.pl_PL
dc.referencesLipniacki W., 1985, Elementy teorii krajoznawstwa, t. 1: Krajoznawstwo jako działalność poznawcza, Wyd. PTTK „Kraj”.pl_PL
dc.referencesMaczubski T., 2003, Z dziejów turystyki w Warszawie. Kalendarium lata 1873–2003, SKAUT.PL, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMazurski K. R., 2008, Geneza i przemiany turystyki, WSZ „Edukacja”, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowy słownik turystyczny, 1961, Międzynarodowa Akademia Turystyki, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNałkowski W., 1910, Krajoznawstwo i jego stosunek do geografii, „Ziemia”, nr 2, s. 1–20.pl_PL
dc.referencesNowy leksykon PWN, 1998, A. Dyczkowski (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPatkowski A., 1935, Krajoznawstwo, [w:] Łempicki Z. (red.), Świat i życie: zarys encyklopedyczny współczesnej wiedzy i kultury, 3, Książnica Atlas, Warszawa-Lwów; www.pttk.pl/kznw/historia/ index.php?co=krajoznawstwopl_PL
dc.referencesPrószyńska-Bordas H., 2016, Krajoznawstwo. Tradycja i współczesność, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSawicki L., 1909, Geografia a krajoznawstwo. Odczyt wygłoszony na posiedzeniu Towarzystwa Krajoznawczego w Warszawie dnia 10 listopada 1909 roku, Drukarnia L. Bogusławskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSawicki L., 1928, Idea i organizacja krajoznawstwa w Polsce: wykład inauguracyjny w serii geograficznej, wygłoszony przed Polskim Radjo w Katowicach dnia 5 marca 1928, Nakładem Księgarni Geograficznej „Orbis”, Kraków.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego PWN, 1978, M. Szymczak (red.), PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStudia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego, t. 1, 2006, Komisja Historii i Tradycji Zarządu Głównego PTTK, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStudia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego. Od PTK do PTTK, 2009, Komisja Historii i Tradycji Zarządu Głównego PTTK, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStudia i materiały z dziejów krajoznawstwa Polskiego. PTTK w roku sześćdziesięciolecia, 2010, Komisja Historii i Tradycji Zarządu Głównego PTTK, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStudia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego. Kontynuacja pracy krajoznawczej jako wartość kulturotwórcza, 2011, Komisja Historii i Tradycji Zarządu Głównego PTTK, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStudia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego, t. 7, 2013, Komisja Historii i Tradycji ZG PTTK, Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesWielka encyklopedia powszechna, 1965, t. 6, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWielka ilustrowana encyklopedia powszechna, 1930, Wyd. Gutenberga, Kraków.pl_PL
dc.references„Ziemia”, 1929, 1970, 1980, 1990, 2000, w wersji elektronicznej: www.ziemia.centralnabibliotekapttk. pl; 10.10.2016.pl_PL
dc.referencesZiemia, 2010, A. Gordon, E. Matusiak-Gordon (red.), ZG PTTK, Warszawa.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska