Now showing items 1-20 of 59

  • Przemilczenia w kulturze. Przyczynek do historii Sylvii Likens 

   Rzepkowska, Aleksandra (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   Sylvia Marie Likens was an American murder victim from Indiana. She was tortured to death by a housewife – Gertrude Baniszewski, Gertrude’s children, and other young people from their neighborhood in Indianapolis. ...
  • O etycznych aspektach w badaniach „trudnych problemów” 

   Piątkowska, Krystyna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The author addresses the issue of the ethical aspects of research that are relevant to contemporary anthropological practice. They appear particularly in the study of “difficult problems”, which refer to the hard phenomenon ...
  • Maria Biernacka. Szkic biograficzny 

   Koralewska, Ewa (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The article presents the biography of Professor Maria Biernacka. She started her social-political activity in Małopolska Rural Youth Union, then she was a member of Rural Youth Union of Poland, since 1938 she belonged ...
  • Ulicą Byszewską do Skoszew w gminie Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim 

   Szymczak, Jan (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   In Nowosolna commune (Neu-Sulzfeld) near Lodz the greatest importance in the past belonged to Skoszewy, today’s Old Skoszewy that received city rights in 1426 two years after Lodz. In the middle of the road from Nowosolna to ...
  • Władca wizjoner. Reformy agrarne Józefa II 

   Kowalczyk, Rafał (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   This article describes agrarian reforms of Josef II, the most outstanding reformer in the Habsburg monarchy in the 18th century. He wanted to create a single, strong organism of state. He wanted Habsburg monarchy to be ...
  • próba wodospadu 

   Owczarek, Przemysław (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  • „Zrób to sam/Do it yourself”. Nowe oblicza rzemiosła i rękodzieła w kulturze współczesnej 

   Orszulak-Dudkowska, Katarzyna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The article presents the “do it yourself” (DIY) phenomenon which is popular in culture nowadays. It constitutes a distinctly noticeable sign of the return to craftwork based on manual work. The author treats this phenomenon ...
  • Wykaz prac doktorskich i magisterskich opracowanych pod kierunkiem Profesora Andrzeja Lecha 

   Deredas, Anna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  • Od Redakcji 

   Unknown author (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  • Zmiany i napięcia w krajobrazie jurajskiej wsi. Na marginesie badań w Mstowie 

   Krupa-Ławrynowicz, Aleksandra (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   In the article the author discusses selected changes in the landscape of Mstów village (Silesian Voivodeship, near Częstochowa). The landscape of Mstów, as in many other villages in Poland, is now a subject to important ...
  • Bibliografia prac Profesora Andrzeja Lecha 

   Deredas, Anna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  • Tradycje ludowe w muzyce wojskowych jednostek podhalańskich (1918–1939). Wybrane zagadnienia i postacie 

   Kozłowska, Aleksandra Anna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The martial music has accompanied the people since the antiquity. It has been used to announce military events or accompany marching formations but first of all to intimidate the enemy and to encourage the fighting ...
  • Mężczyźni Pietryny 

   Dzięcielski, Robert (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The city of Lodz is strictly connected with Piotrkowska Street which is the heart and the symbol of the city. We can easily find stories of specific men and their images which are related to Piotrkowska Street. The street ...
  • Metody leczenia chorób wśród ludu polskiego w XIX wieku. Próba bilansu 

   Domańska, Aneta (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   Knowledge of folk medicine is still fragmented and not fully tested. Folk medicine are rural home remedies, which are based mainly on raw materials derived from the plant world, ergo of herbs, shrubs, bushes and trees, ...
  • Tradycja w mundur ubrana 

   Kurowska, Katarzyna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   A scout uniform is one of the most important traditional symbols of Polish scouting. The specific arrangement of the elements gives us a variety of information about its owner. The goal of this article is to analyse a ...
  • Motywy wiejskie w polskich piosenkach (po II wojnie światowej) 

   Chańko, Jan (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The author made an attempt to present the different aspects of village life described in lyrics of Polish songs. The analysis was based upon sources from the Internet such as: Biblioteka Polskiej Piosenki, Tekstowo.pl. ...
  • Patriotyzm lokalny – konteksty tożsamościowe 

   Kasprzyk, Damian (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The article is an attempt to consolidate circumstances that make the term local patriotism take on a new meaning today. Regionalism and regional identity play a crucial role in this matter. In the era of post-modernism, ...
  • Komu grają Organy? Wokół historii i mitów pomnika na Przełęczy Snozka 

   Swoboda, Szymon (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   Myth is a socially functioning, vivid narration which is created by mythical consciousness. It is created for the world, in the need of the hour. When a myth is formed, it absorbs and bases reality, which then appears ...
  • Mieszkańcy Sieradza w XVII i XVIII wieku – studium demograficzne 

   Anusik, Zbigniew (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   In the days of the First Polish Republic Sieradz was the capital of the voivodeship and the county, the seat of the district and magistrate courts as well as the offices of the district authorities. In the sixteenth ...
  • Bułgarska obrzędowość karnawałowa na przykładzie kukeri 

   Zytka, Magdalena (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The author deals with the Bulgarian carnival procession called kukeri. The procession is interpreted as an imitation of universal symbols of nature, fertility, success and wealthy of a human being. Special attention has ...