Show simple item record

dc.contributor.authorNowina-Sroczyńska, Ewa
dc.date.accessioned2018-06-19T11:13:30Z
dc.date.available2018-06-19T11:13:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-83-7901-093-6
dc.identifier.issn1506-6541
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25140
dc.description.abstractThe article is a part of a book about contemporary culture of Podhale. In the book there are three moments which act as “stops” of the main narration; they concern the cultural phenomenon of the roads or ways. This “stop” is a reflection (of anthropologist pacing the roads of Podhale) on stereotypes of rural landscape and mental landscape, not the real one.pl_PL
dc.description.sponsorshipArtykuł jest fragmentem powstającej książki pod roboczym tytułem Sylwy podhalańskie. Sylwa to forma piśmiennictwa popularna w okresie staropolskim, wywodząca się ze zbioru Silvae Stacjusza, obejmująca niejednorodne formalnie i treściowo teksty pochodzące od jednego bądź różnych autorów, także anonimowych. To zbiór stanowiący pewną uporządkowaną całość, otwartą jednak na kontynuacje, przekształcenia i uzupełnienia. Za odnowiciela sylwicznej formy wypowiedzi uznaje się Czesława Miłosza, orędownika tzw. sylw współczesnych, gdzie obok autorskich wierszy zamieścił utwory innych poetów, epigramy, fragmenty listów, cytaty z innych dzieł. Kategorię sylwy i sylwiczność uznano za użyteczne do opisu zjawisk współczesnych (autorem pojęcia sylwa współczesna jest Ryszard Nycz). W obrębie sylw współczesnych łączy się różnego rodzaju gatunki wypowiedzi: dokumentalne, autobiograficzne, cytaty z rzeczywistości, kopiowanie z innych tekstów, zakłada się akcentowanie procesualnego sposobu istnienia podmiotu w tekście i samego tekstu, akcentując jego formę „otwartą”. Wszyscy współcześni badacze sylw zwracają uwagę, że w sylwie zapis rzeczywistości podporządkowany zostaje jednej idei – „potrzebie pamięci”. W mojej książkowej opowieści o współczesnym Podhalu intermedia pełnią rolę przerywników, swoistych „zatrzymań” właściwej narracji; ich osią konstrukcyjną jest kulturowy fenomen drogi. Intermedium, które tu prezentuję, jest pierwszą z trzech prób namysłu antropologa przemierzającego podhalańskie gościńce.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInterdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Wiejskie;22
dc.subjectPodhalepl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectkultura ludowapl_PL
dc.titleMapy naturalistyczne, mapy melancholijne. Z cyklu: intermedia podhalańskiepl_PL
dc.title.alternativeNaturalistic Maps, Melancholic Maps. From the Cycle: Intermissions of Podhalepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number109-121pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowejpl_PL
dc.referencesA. Stasiuk, Nie ma ekspresów przy żółtych drogach, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013, s. 108.pl_PL
dc.referencesA. Wieczorkiewicz, Wędrowcy fikcyjnych światów. Pielgrzym, rycerz, włóczęga, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1996, s. 19.pl_PL
dc.referencesP. Kowalski, Gościniec, drogi rozstajne i peregrinatio vitae, „Literatura Ludowa” 1995, nr 4–5, s. 110–111.pl_PL
dc.referencesP. Kowalski, Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 90.pl_PL
dc.referencesJ. Campbell, Potęga mitu, Wydawnictwo Signum, Kraków 1994, s. 204.pl_PL
dc.referencesM. Czapiga, Labirynt: inicjacja, podróż, zbłądzenie. Figura ludzkiego losu w kulturze europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 39–76.pl_PL
dc.referencesA. Stasiuk, Wschód, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014, s. 56–60.pl_PL
dc.referencesM. Sztandara, Droga w ludowym pejzażu fotograficznym, [w:] Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podróż w dyskursach kultury, red. P. Kowalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003, s. 277–278.pl_PL
dc.referencesR. Drozdowski, Obraza na obrazy. Strategia społecznego oporu wobec obrazów dominujących, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2009, s. 8.pl_PL
dc.referencesA. Jackowski, Kapliczki i krzyże przydrożne, [w:] Pejzaż frasobliwy. Kapliczki i krzyże przydrożne, red. A. Różycki, P. Szczegłów, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 2000, s. 5.pl_PL
dc.referencesT. Czerwiński, Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2012, s. 302.pl_PL
dc.referencesT. Seweryn, Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1958, s. 60.pl_PL
dc.referencesM. Zych, „To fale i wiara”. O dzwonach, złej pogodzie i etnografii, [w:] W krainie metarefleksji. Księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 306–307.pl_PL
dc.referencesP. Kowalski, Prośba do Pana Boga. Rzecz o gestach wotywnych, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Opole 1994, s. 81.pl_PL
dc.referencesM. Pinkwart, Podtatrze, Wydawnictwo BOSZ, Olszanica 2011, s. 141; Z. Zięba, Koniówka (1605–2005). Album wspomnień i przekazów rodzinnych o naszej wiosce, Wydawnictwo Julita, Śliwice 2005, s. 30.pl_PL
dc.referencesM. Eliade, Traktat o historii religii, Książka i Wiedza, Warszawa 1966, s. 364–365.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record