Show simple item record

dc.contributor.authorStasiak, Andrzej
dc.contributor.editorToczewski, Andrzej
dc.date.accessioned2018-06-21T08:51:22Z
dc.date.available2018-06-21T08:51:22Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationStasiak A., 2006, Muzea wobec wyzwań współczesnej turystyki, [w:] Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie, pr. zb. pod red. A. Toczewskiego, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra, s. 29-44.pl_PL
dc.identifier.isbn8388426-40-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25152
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMuzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górzepl_PL
dc.relation.ispartofRola muzeów w turystyce i krajoznawstwie;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmuzeapl_PL
dc.subjectturystyka kulturowapl_PL
dc.subjectturystyka w muzeachpl_PL
dc.subjectprodukt turystycznypl_PL
dc.titleMuzea wobec wyzwań współczesnej turystykipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number29-44pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBiałek M., 2005, Muzeum jako firma turystyczna stosująca marketing, Turystyka i Hotelarstwo, Wyd. WSTH w Łodzi, nr 8 (w druku)pl_PL
dc.referencesByszewska-Dawidek M., Kulesza I., 2004, Krajowy rynek atrakcji turystycznych (na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w wybranych atrakcjach turystycznych), Instytut Turystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGodlewski K., 2004, Luwr przez komputer, Gazeta Wyborcza z 2-4 lipca 2004 r.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKłeczek R., Kowal W., Waniowski P., Woźniczka J., 1992, Marketing – jak to się robi?, Ossolineum.pl_PL
dc.referencesKowalczyk W., 1995, Marketing w muzeum, Muzealnictwo, nr 37.pl_PL
dc.referencesMedlik S., 1995, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMiddleton V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMikułowski-Pomorski J., 1994, Socjologia muzeum – nowe perspektywy, Materiały Państwowego Muzeum Zamkowego w Pszczynie, t. VIII.pl_PL
dc.referencesMostny G., 1972, Funkcje i zadania muzeum, [w:] Muzeum w służbie człowieka. Materiały IX Konferencji Generalnej ICOM, Paryż – Grenoble, 1971, Poznań.pl_PL
dc.referencesMruk H., Rutkowski I.P., 1994, Strategia produktu, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRodacka M., 2003, Specyfika i walory muzeów biograficznych w Polsce, Turystyka i Hotelarstwo, Wyd. WSTH w Łodzi, nr 4.pl_PL
dc.referencesRottermund A., 1991, Problemy muzealnictwa w świecie współczesnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Opuscula muzealia, z. 5.pl_PL
dc.referencesRottermund A., 2001, Muzeum przyszłości, [w:] Spotkania z muzeami. Dwieście lat muzeów w Polsce, dodatek do „Spotkań z zabytkami”, grudzień 2001.pl_PL
dc.referencesSołtysiak M., 1990, Zbiory muzealne w edukacji narodowej i upowszechnianiu kultury, [w:] Muzea a nauczanie i wychowanie, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, ser. B, t. 85, ODZ, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStasiak A., 2000, Muzeum jako produkt turystyczny, [w:] Przemysł turystyczny, pr. zb. pod red. A. Szwichtenberga i E. Dziegieć, Politechnika Koszalińska – Uniwersytet Łódzki, Koszalin.pl_PL
dc.referencesWojnar I., 1990, Muzealne spotkanie ze sztuką, [w:] Muzea a nauczanie i wychowanie, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, ser. B, t. 85, ODZ, Warszawa.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska