Show simple item record

dc.contributor.authorDomarańczyk, Daria
dc.date.accessioned2018-06-21T21:23:43Z
dc.date.available2018-06-21T21:23:43Z
dc.date.issued2018-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25157
dc.description.abstractTematem pracy są początki psychologii naukowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku przedstawione w oparciu o prasę wydawaną na terenie Królestwa Polskiego i Galicji. Cezura czasowa przyjęta w pracy to lata od 1879 (założenie laboratorium psychologicznego przez Wilhelma Wundta) do 1914 roku (wybuch I wojny światowej).Wśród czasopism objętych kwerendą były tytuły o charakterze specjalistycznym (filozoficznym, pedagogicznym, medycznym i przyrodniczym), społeczno – kulturalnym oraz prasa regionalna (niestety, nie było tam zbyt wiele tekstów poświęconych psychologii) wydawana na terenie Królestwa Polskiego i Galicji. Pisali do nich pierwsi rodzimi psycholodzy: Julian Ochorowicz (nazywany „ojcem” polskiej psychologii), Kazimierz Twardowski (twórca Filozoficznej Szkoły Lwowsko – Warszawskiej) i jego uczniowie, Władysław Heinrich (określany jako „polski Wundt”), Józefa Joteyko (polska pionierka pedologii i psychofizjologii), Edward Abramowski (inicjator nowej dziedziny – psychologii religii), Józefa Kodis (badaczka psychofizjologii i relacji między psychologią a filozofią), Jan Władysław Dawid (twórca pierwszych polskich kwestionariuszy do badań psychologicznych dzieci), Alina Szycówna (kontynuatorka badań nad zdolnościami umysłowymi dzieci), Bolesław Błażek (pionier badań nad zmęczeniem [znużeniem] uczniów w szkole) oraz pierwsi rodzimi psychoanalitycy – Helena Deutsch, Ludwik Jekels oraz Herman Nunberg.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjecthistoriapl_PL
dc.subjectpsychologiapl_PL
dc.subjectziemie polskiepl_PL
dc.subjectXIX wiekpl_PL
dc.subjectXX wiekpl_PL
dc.subjectprasapl_PL
dc.titlePoczątki psychologii naukowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku w świetle prasy Królestwa Polskiego i Galicjipl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number358pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno - Historycznypl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteDaria Domarańczyk (ur. 1988), absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim z historii (2012) oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej (2013).pl_PL
dc.contributor.authorEmailddomaranczyk@wp.plpl_PL
dc.dissertation.directorKita, Jarosław
dc.dissertation.reviewerPrzeniosło, Marek
dc.dissertation.reviewerPłonka-Syroka, Bożena


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska