Show simple item record

dc.contributor.authorNiedzielska, Ewelina
dc.contributor.editorPłuciennik, Jarosław
dc.contributor.editorCzajkowska, Maria
dc.contributor.editorWróblewski, Michał
dc.date.accessioned2018-06-29T07:05:26Z
dc.date.available2018-06-29T07:05:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationNiedzielska E., O tym, dlaczego ekonomiści potrzebują humanistów, [w:] J. Płuciennik, M. Czajkowska, M. Wróblewski (red.), Twórczość, zatrudnialność, uniwersytet, Łódź 2018, WUŁ, doi: 10.18778/8088-905-7.12.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25230
dc.description.abstractCelem artykułu jest nakreślenie analogii i zależności, występujących między dwiema pozornie zupełnie różnymi naukami, jakimi są humanistyka oraz ekonomia. W pierwszej część tekstu jako elementy łączące obie dyscypliny wskazano sztukę i szeroko rozumianą kulturę, wpływającą na ewolucję rzeczywistości ekonomicznej. W części drugiej nakreślono rozwój samej ekonomii, której przedstawiciele, przynajmniej częściowo, rezygnują z normatywnego paradygmatu neoklasycznego, opartego na założeniu o racjonalności natury ludzkiej, na rzecz badań o celu deskryptywnym.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofTwórczość, zatrudnialność, uniwersytet;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleO tym, dlaczego ekonomiści potrzebują humanistówpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number153-163pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-905-7
dc.referencesBobryk J. (2014), Transhumanizm. Cognitive science i wyzwania dla nauk społecznych, „Studia Socjologiczne”, nr 3 (214).pl_PL
dc.referencesCrary J. (2015), 24/7. Późny kapitalizm i koniec snu, tłum. D. Żukowski, Wydawnictwo Karakter, Kraków.pl_PL
dc.referencesCzerwonka M., Gorlewski B. (2012), Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFan J. X., Xiao J. (2005), A Cross-Cultural Study in Risk Tolerance: Comparing Chinese and Americans, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=939438 [dostęp: 27.06.2016].pl_PL
dc.referencesGiza W. (2014), Normatywny wymiar koncepcji homo oeconomicus, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 180, cz. 1.pl_PL
dc.referencesThe Global Art Market, with a focus on the US and China (2014), ed. C. Mc Andrew, The European Fine Art Foundation, New York, https://www.creatrust.com/medias/fichiers/tefaf_art_market_report_2014.pdf [dostęp: 27.06.2016].pl_PL
dc.referencesGoleń G. (2013), Inwestowanie w sztukę. Prawdy i mity, https://mocak.pl/inwestowanie-w-sztuke-prawdy-i-mity-grzegorz-golen [dostęp: 27.06.2016].pl_PL
dc.referencesGórski P. (2016), Zarządzanie i nauki o zarządzaniu w perspektywie humanistycznej, http://www.academia.edu/5162833/Zarz%C4%85dzanie_i_nauki_o_zarz%C4%85dzaniu_w_perspektywie_ humanistycznej [dostęp: 27.06.2016].pl_PL
dc.referencesHajduga E. (2013), Wartości kulturowe w rachunkowości według koncepcji Graya i Hofstede’a, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 58.pl_PL
dc.referencesHuerta de Soto J. (2016), Spór metodologiczny (Methodenstreit) szkoły austriackiej, tlum. J. Lewiński, M. Zieliński, http://mises.pl/pliki/upload/methodenstreit.pdf [dostęp: 27.06.2016].pl_PL
dc.referencesIwasiów S. (2015), Humanistyka i ekonomia na początku XXI wieku. Rozważania wokół książki Jamesa F. Englisha „Ekonomia prestiżu. Nagrody, wyróżnienia i wymiana wartości kulturowej” oraz innych rozpraw humanistyczno-ekonomicznych, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, nr 2 (36).pl_PL
dc.referencesJachna T., Sierpińska M. (2015), Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, “Econometrica”, Vol. 47, No. 2.pl_PL
dc.referencesKlimczak B. (2015), Ludzie i ekoni. Psychologizm i racjonalizm w ekonomii, [w:] Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, red. B. Fiedor, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKotlarek P. (2016), Racjonalność w ujęciu ekonomii behawioralnej, http://www.ue. katowice.pl/fileadmin/_ migrated/content_uploads/10_P.Kotlarek_Racjonalnosc_w_ujeciu_ekonomii....pdf [dostęp: 27.06.2016].pl_PL
dc.referencesKrzysztofek K. (2012), Zmiana permanentna? Refleksje o zmianie społecznej w epoce technologii cyfrowych, „Studia Socjologiczne”, nr 4 (207).pl_PL
dc.referencesMajewska-Bielecka D. (2012), Wielokulturowy aspekt skłonności do ryzyka, „Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek”, nr 1.pl_PL
dc.referencesMusiał G. (2014), Ontologia ekonomii, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, t. 54, nr 3.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie MNiSzW z 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2011 r.pl_PL
dc.referencesRynek sztuki (2013), http://rynekisztuka.pl/wpcontent/uploads/2013/04/pl_artbanking_ pl.pdf [dostęp: 27.06.2016].pl_PL
dc.referencesSamuelson P., Nordhaus W. D. (1995), Ekonomia, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSarnowska-Temeriusz E. (2009), Panel Humanistyka dla przyszłości. Potencjał – szanse – perspektywy, „Nauka”, nr 1.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-905-7.12


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska