Now showing items 1-8 of 8

  • Challenges of monetary policy during crisis in the United Kingdom 

   Paduszyńska, Marta (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018-03)
   The topic of the presented study is about the monetary policy in the United Kingdom, included situation and challenges of this policy during crisis. This article presents the structure of the central bank of England as ...
  • Dodatek kwartalny 

   Grzesiak, Lena; Łapkowska, Anna; Stępniak, Adrian; Witecka, Magda (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, 2018-03)
  • Instytucja budżetu obywatelskiego jako narzędzia rozwoju samorządu lokalnego 

   Rybińska, Daria (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018-03)
   Budżet obywatelski jest uważany za jedno z najlepszych narzędzi, uwzględniających preferencje mieszkańców w procesie zarządzania środkami publicznymi. Jest on instrumentem, pozwalającym mieszkańcom na współdecydowanie o ...
  • Od Redakcji 

   Czechowska, Iwona Dorota (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018)
  • Reklama bankowa jako narzędzie aktywności promocyjnej instytucji finansowych 

   Seta, Wronika; Wrońska, Karolina; Cegiełko, Szymon (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018-03)
   Wymagający klienci oraz szeroki zakres proponowanych przez instytucje finansowe produktów i usług tworzy barierę swobodnego wejścia tychże instytucji na rynek finansowy. Oferowanie zbliżonych produktów różniących się jedynie ...
  • Relacje umowne na płaszczyźnie konsument – bank na przykładzie 5 banków działających w Polsce 

   Przerywacz, Paweł (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018-03)
   Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój sektora bankowego determinuje sposób budowania relacji z interesariuszami banków. Do najistotniejszej grupy interesów należą klienci, nabywcy produktów i usług bankowych, ...
  • The influence of insurance market on the economic development of Ukraine 

   Rybalchenko, Liudmyla (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018-03)
   The level of economic development and the economic growth rates in Ukraine are very uneven. On the basement of production function were analyzed the factors of economic development in Ukraine. The influence of the level ...
  • Współpraca międzynarodowa w przeciwdziałaniu unikania opodatkowania 

   Rzetecki, Adam (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018-03)
   Swobodny przepływ osób, towarów i usług oraz kapitału w ramach UE stanowi wyzwanie dla organów państw członkowskich ze względu na ryzyko uniknięcia płacenia podatków przez obywa-teli i przedsiębiorstwa. W artykule opisano ...