Show simple item record

dc.contributor.authorRymsza, Marek
dc.contributor.editorBunio-Mroczek, Paulina
dc.contributor.editorGrotowska-Leder, Jolanta
dc.date.accessioned2018-08-03T07:25:59Z
dc.date.available2018-08-03T07:25:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationRymsza M., Investment in children as a public good : the example of the Family 500+ Programme, [in:] Investing in Children. Innovative Solutions to Improve Children’s Well-Being, P. Bunio-Mroczek, J. Grotowska-Leder (eds), WUŁ, Łódź 2018, doi: 10.18778/8142-108-9.06.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-108-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25391
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofInvesting in Children. Innovative Solutions to Improve Children’s Well-Being;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleInvestment in children as a public good : the example of the Family 500+ Programmepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number81-94pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Warsaw, Institute of Applied Social Sciencespl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-109-6
dc.referencesAct on State Support in Raising Children (2016), Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Dz.U. 2016, poz. 195.pl_PL
dc.referencesBecker G. (1993), Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education, Chicago: The University of Chicago Presspl_PL
dc.referencesBecker G. (1991), A treatise on the family, Cambridge, MA: Harvard University Press.pl_PL
dc.referencesBerger P., Neuhaus R. (1997), To empower people: The role of mediating structures in public policy, Washington, D.C: American Enterprise Institute.pl_PL
dc.references“Bilans programu 500+” (2017), Dyskusja redakcyjna [Editorial Discussion], Więź, No. 3.pl_PL
dc.referencesBlair T. (1998), The third way. New politics for the new century, London: Fabian Society.pl_PL
dc.referencesBunio-Mroczek P. (2016), Wczesne rodzicielstwo: zagrożenie czy szansa. Nastoletni rodzicie z łódzkich enklaw biedy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesCBOS (2017a), Ocena programu “Rodzina 500 plus” po blisko roku od jego wprowadzenia, Komunikat z badań nr 36/2017, Warszawa: CBOS.pl_PL
dc.referencesCBOS (2017b), Monolog, dialog czy kłótnia – Polaków rozmowy o polityce, Komunikat z badań nr 153/2017, Warszawa: CBOS.pl_PL
dc.referencesCzepulis-Rutkowska Z., Mirosław J. (2017), “Kobiety na rynku pracy a rodzina i polityka społeczna”, [in:] Bednarski M., Czepulis-Rutkowska Z., Głogosz D. (eds.), O racjonalną politykę rodzinną. Rodzina formacją niezastąpioną?, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.pl_PL
dc.referencesEsping-Andersen G. (1990), Three worlds of welfare capitalism, Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesFrątczak E. (2017), “Rodzina: refleksje nad zmianą i jej kontekstem teoretycznym”, [in:] Bednarski M., Czepulis-Rutkowska Z., Głogosz D. (eds.), O racjonalną politykę rodzinną. Rodzina formacją niezastąpioną?, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.pl_PL
dc.referencesGarfinkel I. (ed.) (1982), Income-tested transfer programs. The case for and against, New York: Academic Press.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (1998), The third way. The renewal of social democracy, Cambridge: Polity Press.pl_PL
dc.referencesGolinowska S. (1994), Polityka społeczna w gospodarce rynkowej, Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesGUS (2017a), Biuletyn Statystyczny GUS, No. 11, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.pl_PL
dc.referencesGUS (2017b), Terytorialne zróżnicowanie jakości życia w Polsce w 2015 r., Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.pl_PL
dc.referencesIBS Analysis (2016), “Rodzina 500+” a sytuacja kobiet na rynku pracy, available at: http://ibs.org.pl/events/rodzina-500-a-sytuacja-kobiet-na-rynku-pracy (last accessed 04.05.2018).pl_PL
dc.referencesJohnson N. (1999), Mixed economies of welfare. A comparative perspective, London: Prentice Hall Europe.pl_PL
dc.referencesKamerman S.B. (1995), “Families overview”, [in:] Encyclopedia of Social Work (19th ed.), Washington, D.C.: NASW.pl_PL
dc.referencesKarwacki A., Kaźmierczak T., Rymsza M. (2014), Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.pl_PL
dc.referencesKośny M. (2017), Wpływ programu Rodzina 500+ na wzory konsumpcji, prezentacja przedstawiona na seminarium Narodowej Rady Rozwoju [presentation shown during the National Development Council seminar], 13.11.2017, Warszawa, Kancelaria Prezydenta RP.pl_PL
dc.referencesKotowska I.E. (2017a), “Polityka rodzinna a nowe koncepcje dotyczące spadku płodności w krajach europejskich”, [in:] Bednarski M., Czepulis-Rutkowska Z., Głogosz D. (eds.), O racjonalną politykę rodzinną. Rodzina formacją niezastąpioną?, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.pl_PL
dc.referencesKotowska I.E. (2017b), Czy Program Rodzina 500 Plus umożliwi trwałe odwrócenie spadku urodzeń w Polsce?, opracowanie przygotowane dla Narodowej Rady Rozwoju, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2017, manuscript.pl_PL
dc.referencesMagda I. (2016), Program 500 Plus – opinia IBS, 2 March 2016, available in the Internet (http://ibs.org.pl/news/program-rodzina-500-plus-opinia-ibs (last accessed 04.05.2018).pl_PL
dc.referencesMorel N., Palier B., Palme J. (eds.) (2012), Towards a social investment welfare state. Ideas, policies and challenges, Bristol: The Polity Press.pl_PL
dc.referencesMRPiPS Report (2017), Rodzina 500+. Stan na 31 lipca 2017 roku, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, report available in the Internet (www.mpips.gov.pl (last accessed 04.05.2018).pl_PL
dc.referencesNRR Opinion (2016), Opinia Sekcji Polityka Społeczna, Rodzina Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP w sprawie projektu Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przygotowana w ramach konsultacji społecznych, Warszawa, 22 January 2016, manuscript.pl_PL
dc.referencesRymsza M. (2013), Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesRymsza M. (2016), “Polityka rodzinna: cele, wartości, rozwiązania – w poszukiwaniu konsensualnego programu”, Studia BAS, No 1.pl_PL
dc.referencesRymsza M. (2017), “Zrozumieć ten plus”, Więź, No. 3 (669).pl_PL
dc.referencesSOR (2016), Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.pl_PL
dc.referencesSeym Paper (2016), Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, druk sejmowy, No. 216, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzarfenberg R. (2017), Wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo ogółem i ubóstwo dzieci na podstawie mikrosymulacji, tekst przygotowany dla Narodowej Rady Rozwoju, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa, manuscript.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska W. (2017), “Dzieciocentryczna polityka społeczna w założeniach i praktyce”, [in:] Bednarski M., Czepulis-Rutkowska Z., Głogosz D. (eds.), O racjonalną politykę rodzinną. Rodzina formacją niezastąpioną?, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.pl_PL
dc.referencesZdrowie, praca, rodzina (2014), Program Prawa i Sprawiedliwości 2014, PiS, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-108-9.06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska