Show simple item record

dc.contributor.authorRożkiewicz, Tomasz
dc.date.accessioned2018-08-24T11:52:00Z
dc.date.available2018-08-24T11:52:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2084-140X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25427
dc.description.abstractIn his short prose, Stefan Grabiński often referred to issues connected with fields related to literature in order to deepen the psychological portrait of the characters he created. In the novellas I selected, the author refers to philosophy (including Bergson’s theories) and psychoanalysis, which allows him to create credible and true-tolife figures whom he, at the same time, places in worlds that are plastic enough to become the arena of uncanny stories. Both The Realm and Grot, the Engine-Driver seem to be evidence of Grabiński’s prosaic genius, which he could demonstrate to the full in his novellas. Therefore, the article that I present is a peculiar reconnaissance, aimed at emphasising the virtuosity of this Polish classical writer of horror stories, and at pointing out his high competences in the field of constructing complex and true-to-life characters.en_GB
dc.description.abstractStefan Grabiński w swoich krótkich formach prozatorskich często odwoływał się do zagadnień z dziedzin pokrewnych literaturze – w celu pogłębienia portretu psychologicznego bohaterów przez niego kreowanych. W wybranych przeze mnie nowelach autor odwołuje się do filozofii (w tym do teorii Bergsona) czy psychoanalizy, dzięki czemu może tworzyć bohaterów wiarygodnych, których jednocześnie osadza w światach wystarczająco plastycznych, by mogły stać się areną rozgrywania opowieści niesamowitych. Zarówno Dziedzina, jak i Maszynista Grot wydają się być świadectwem prozatorskiego geniuszu Grabińskiego, który najpełniej realizował się właśnie w nowelach. Zaprezentowany przeze mnie artykuł jest zatem swoistym rekonesansem mającym na celu uwydatnienie kunsztu pisarskiego polskiego klasyka grozy oraz zwrócenie uwagi na świadectwa jego wysokich kompetencji w dziedzinie konstruowania wiarygodnych i złożonych sylwetek bohaterów.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesCzytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze;6
dc.subjectStefan Grabińskien_GB
dc.subjectcreative poweren_GB
dc.subjectélan vitalen_GB
dc.subjectmadnessen_GB
dc.subjectthe psychological structure of the characteren_GB
dc.subjectStefan Grabińskipl_PL
dc.subjectmoc twórczapl_PL
dc.subjectélan vitalpl_PL
dc.subjectszaleństwopl_PL
dc.subjectkonstrukcja psychologiczna postacipl_PL
dc.titleWiara w moc twórczą i dynamiczna koncepcja bytu w nowelistyce Stefana Grabińskiego (na przykładzie Dziedziny i Maszynisty Grota)pl_PL
dc.title.alternativeFaith in the Creative Power and Dynamic Concept of Existence in the Novellas by Stefan Grabiński – on the Examples of The Realm and Grot, the Engine-Driveren_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© copyright by Authors, Łódź 2017; © copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[225]-235
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dc.identifier.eissn2449-8378
dc.referencesGrabiński S., Z mojej pracowni. Opowieść o „Maszyniście Grocie”. Dzieje noweli – przyczynek do filozofii tworzenia, „Skamander” 1920, nr 2.pl_PL
dc.referencesGrabiński S., Dziedzina, [w:] S. Grabiński, Szalony pątnik, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesGrabiński S., Wyznania, [w:] S. Grabiński, Wichrowate linie, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesGrabiński S., Maszynista Grot, [w:] S. Grabiński, Demon ruchu, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesGrudnik K., Tożsamość katoptryczna w nowelistyce Stefana Grabińskiego, „Litteraria Copernicana” 2013, nr 1 (11).pl_PL
dc.referencesHutnikiewicz A., Stefan Grabiński czyli jak się pisze „dreszczowce”, [w:] Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki, red. B. Faron, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesHutnikiewicz A., Twórczość literacka Stefana Grabińskiego, Toruń 1959.pl_PL
dc.referencesKrzyńska-Nawrocka E., Ciemne terytoria. Człowiek i świat w prozie Stefana Grabińskiego, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesMazurkiewicz A., Nowelistyka Stefana Grabińskiego wobec tradycji literatury grozy, „Litteraria Copernicana” 2013, nr 1 (11).pl_PL
dc.referencesPłomieński J.E., Suweren polskiej fantastyki literackiej, [w:] J.E. Płomieński, Twórcy bez masek, Warszawa 1956.pl_PL
dc.referencesTravis C., Wade C., Psychologia. Podejścia oraz koncepcje, Poznań 1999.pl_PL
dc.contributor.authorEmailtomasz.rozkiewicz@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/2299-7458.06.12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record