Show simple item record

dc.contributor.authorSzymańska, Katarzyna
dc.date.accessioned2018-08-24T11:52:01Z
dc.date.available2018-08-24T11:52:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2299-7458
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25431
dc.description.abstractThe article has interpretative character, and attempts to take a deeper look into the story of Thomas Bernhard An der Baumgrenze (the title of the polish translation is Na granicy lasów) from a wood-forest perspective and a border experience which goes beyond its topographical meaning. Forests or individual trees in the austrian writer’s creation are connected with characters minds. In this space they often reach the limit of madness, lose control of themselves, what ultimately leads to death. The text also focuses on the paintings of Anton Lehmden – a representative of the Vienna School of Fantastic Realism – which are included in the tome containing An der Baumgrenze and creatively complements Bernhard’s narrations.en_GB
dc.description.abstractArtykuł ma charakter interpretacyjny i stanowi próbę przyjrzenia się opowiadaniu Thomasa Bernharda pt. An der Baumgrenze (tytuł polskiego tłumaczenia brzmi Na granicy lasów) z perspektywy drzewno-leśnej oraz doświadczenia granicy, która wykracza poza swoje topograficzne znaczenie. Lasy lub pojedyncze drzewa związane są w twórczości austriackiego pisarza z umysłami bohaterów. W przestrzeni tej często dochodzą oni do granicy obłędu, tracą kontrolę nad sobą, co ostatecznie prowadzi do śmierci. Tekst koncentruje się także na rycinach Antona Lehmdena – przedstawiciela Wiedeńskiej Szkoły Realizmu Fantastycznego – które znajdują się w tomie zawierającym An der Baumgrenze i twórczo dopełniają narracje Bernharda.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesCzytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze;6
dc.subjectThomas Bernharden_GB
dc.subjectAnton Lehmdenen_GB
dc.subjectAustrian literaturęen_GB
dc.subjectfantastic realismen_GB
dc.subjectborder experience, foresten_GB
dc.subjecttreeen_GB
dc.subjectThomas Bernhardpl_PL
dc.subjectAnton Lehmdenpl_PL
dc.subjectliteratura austriackapl_PL
dc.subjectrealizm fantastycznypl_PL
dc.subjectdoświadczenie granicznepl_PL
dc.subjectlaspl_PL
dc.subjectdrzewopl_PL
dc.titleGranica drzew. O leśnych doświadczeniach granicznych w opowiadaniu An der Baumgrenze Thomasa Bernhardapl_PL
dc.title.alternativeTree Line. About Forest Boundary Experiences in the Story An der Baumgrenze of Thomas Bernharden_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© copyright by Authors, Łódź 2017; © copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[127]-144
dc.identifier.eissn2449-8386
dc.referencesAlbes C., Der Spaziergang als Erzählmodell. Studien zu Jean-Jacques Rousseau, Adalbert Stifter, Robert Walser und Thomas Bernhard, Tűbingen, Bazylea 1999.pl_PL
dc.referencesBauer Z., Wędrować, żeglować, wertować: o pewnych współczesnych metaforach podróży, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2007, nr 7, s. 35–44.pl_PL
dc.referencesBernhard T., Attaché ambasady francuskiej. Dziennik wakacyjny, zakończenie, przeł. E. Dyczek, M.F. Nowak, „Odra” 2004, nr 7–8, s. 65–67.pl_PL
dc.referencesBernhard T., Chodzenie. Amras, przeł. S. Lisiecka, Łódź 2017.pl_PL
dc.referencesBernhard T., Korekta, przeł. M. Kędzierski, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesBernhard T., Moje nagrody, przeł. M. Kędzierski, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesBernhard T., Mróz, przeł. S. Błaut, posł. H. Orłowski, Poznań 1979.pl_PL
dc.referencesBernhard T., Na granicy lasów, przeł. S. Lisiecka, [w:] Czyż jest piękniejszy kraj… Opowiadania austriackie, oprac. S.H. Kaszyński, Warszawa 1980, s. 168–178.pl_PL
dc.referencesBernhard T., Spotkanie. Rozmowy z Kristą Fleischmann, przeł. S. Lisiecka, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesBernhard T., Trzy dni, przeł. A. Wołkowicz, „Literatura na Świecie” 1997, nr 1–2, s. 233–243.pl_PL
dc.referencesBernhard T., Unseld S., Der Briefwechsel, Frankfurt nad Menem 2011.pl_PL
dc.referencesBernhard T., Wycinka. Ekscytacja, przeł. M. Muskała, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesBernhard T., Wymazywanie. Rozpad, przeł. S. Lisiecka, wyd. 2, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesBernhard T., Zaburzenie, przeł. S. Lisiecka, wyd. 2, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesCooper J.C., Lexikon alter Symbole, Lipsk 1986.pl_PL
dc.referencesCzaja D., Francis Bacon: ślady katastrofy, „Konteksty” 2007, nr 3–4, s. 153–162.pl_PL
dc.referencesDie Ursache bin ich selbst, Madryt 1986.pl_PL
dc.referencesFellinger R., Der herzliche Thomas Bernhard, [online] http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/565184/print.do (dostęp: 10.03.2018).pl_PL
dc.referencesGadamer H.G., Mitopoetyckie odwrócenie w „Elegiach Duinejskich” Rilkego, [w:] H.G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesGrodecka A., Fotografie nieistniejącego świata. O polskiej sztuce fantastycznej, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 28 (48), s. 62.pl_PL
dc.referencesHeidegger M., Budować, mieszkać, myśleć, przeł. K. Michalski, K. Pomian, M.J. Siemek, J. Tischner, K. Wolicki, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesHöller H., Der unbekannte Thomas Bernhard, Mattighofen 2014.pl_PL
dc.referenceshttp://www.suhrkamp.de/insel-verlag/verlagsgeschichte_71.html (dostęp: 10.03.2018).pl_PL
dc.referencesJaspers K., Sytuacje graniczne, przeł. M. Skwieciński, [w:] R. Rudziński, Jaspers, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesKlibansky R., Panofsky E., Saxl F., Saturn i Melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, przeł. A. Kryczyńska, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesKuczyńska-Koschany K., „Все поэты жиды”. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych, Poznań 2013.pl_PL
dc.referencesLangendorf N., Schimpfkunst. die Bestimmung des Schreibens in Thomas Bernhards Prosawerk, Frankfurt nad Menem 2001.pl_PL
dc.referencesLehmden A., Die Graphik. Text von Walter Koschatzky. Oeuvrekatalog der Druckgraphik: Sigrun Stock, Salzburg 1970.pl_PL
dc.referencesLeociak J., Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz M., Robert Walser, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesMadeyski J., Realizm fantastyczny, [w:] Malarze polscy XIX i XX wieku. Mała encyklopedia rynku sztuki, red. J. Rapicka, Kraków 2004, s. 188–189.pl_PL
dc.referencesNa początku lutego, dokładnie siedemnastego. Rozmowa z Moniką Muskałą, „Dwutygodnik” 2015, nr 12, s. 174.pl_PL
dc.referencesNickel E., Flaneur. Die Ermöglichung der Lebenskunst in Thomas Bernhards später Prosa, Heidelberg 1997.pl_PL
dc.referencesPfabigan A., Holzfällen. Männliche Homosexualität als Thema der Bernhardschen Prosa, [w:] Die Musik, das Leben und der Irrtum. Thomas Bernhard und die Musik, red. O. Kolleritsch, Wiedeń, Graz 2000, s. 169–189.pl_PL
dc.referencesPiecuch J., Fenomenologia doświadczenia granicznego w ujęciu Józefa Tischnera, „Argument” 2011, nr 2, s. 239–258.pl_PL
dc.referencesRychło P., Szibbolet. Poszukiwania tożsamości żydowskiej w niemieckojęzycznej poezji Bukowiny, przeł. A. Chłopik, P. Jarosz, Kraków–Budapeszt 2012.pl_PL
dc.referencesSłownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, M. Bielska-Łach, A. Manteuffel-Szarota, wyd. 5, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSokołowski M., Nowsze badania nad wpływem charakteru klimatu na zasiągi drzew, „Sylwan. Organ Małopolskiego Towarzystwa Leśnego i Spółdzielni Leśników” 1923, nr 2, s. 25–36.pl_PL
dc.referencesSzulakiewicz M., Granice jako problem współczesnej kultury – wprowadzenie, [w:] Granice i ograniczenia. O doświadczeniu granic i ich przekraczaniu, red. M. Szulakiewicz, Toruń 2010, s. 7–17.pl_PL
dc.referencesWalser R., Spacer (I), [w:] R. Walser, Mały krajobraz ze śniegiem. Małe poematy. Utwory prozą. Mała proza, przeł. M. Łukasiewicz, Izabelin 2003, s. 140–141.pl_PL
dc.referencesWelte B., Die Grenze als göttliches Geheimnis, [w:] B. Welte, Zur Frage nach Gott. Gesammelte Schrifften III/3, Fryburg Bryzgowijski–Bazylea–Wiedeń 2008.pl_PL
dc.referencesWittchen-Barełkowska A., Kategoria teatralności w dziele Thomasa Bernharda, Poznań 2014.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkasiaszym93@op.pl
dc.identifier.doi10.18778/2299-7458.06.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record