Show simple item record

dc.contributor.authorSoroka, Iuliia
dc.date.accessioned2018-09-14T07:22:40Z
dc.date.available2018-09-14T07:22:40Z
dc.date.issued2016-04-26
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25603
dc.description.abstractThe spreading violence beyond Euromaidan space in Kyiv have become one of the main issues of Ukrainian society in winter 2013–2014. For Euromaidan supporters their relatively safe space of every-day interaction came under pressure of discourse which divided the whole world into “friends and enemies”. The naturalisation of collective identities of Euromaidan supporters and their opponents served the purpose of symbolic struggle and provided the simplified social worldview. The last one is, on the one hand, a useful tool of social mobilisation but, on the other hand, this kind of worldview (simplified, “Black and white”) provokes violence. The topic of this article is a denaturalisation as an opposite strategy which creates the complicated worldview. The research issues of this article are the following: does denaturalisation exist within pro-Euromaidan discourse; in what kind of discursive strategies and modes does it appear? Online social networks, Facebook in particular, were chosen as a field of study. The research method is traditional analysis of text. The implication of this research is revealing of internal dynamic of pro-Euromaidan discourse.pl_PL
dc.description.abstractPrzemoc rozprzestrzeniająca się poza kijowski Majdan Niezależności stała się głównym problemem dotykającym ukraińskie społeczeństwo zimą na przełomie 2013 i 2014 roku. Dla zwolenników wydarzeń rozgrywających się wówczas na Majdanie, ich względnie bezpieczna przestrzeń codziennych interakcji znalazła się pod presją dyskursu, który dzielił świat na „przyjaciół i wrogów”. Naturalizacja tożsamości zbiorowych, zarówno zwolenników Euromajdanu, jak też i ich przeciwników, była przejawem przemocy symbolicznej i dostarczała nieskomplikowanej wizji świata. Z jednej strony bowiem, ten uproszczony ogląd rzeczywistości stał się użytecznym narzędziem do mobilizacji społecznej. Z drugiej jednak, podtrzymując czarno-białą wizję świata, prowokował do przemocy. Przedmiotem refleksji autorki stała się zatem denaturalizacja, rozumiana jako strategia pozostająca w kontradykcji do tych procesów, umożliwiająca bardziej skomplikowany ogląd rzeczywistości. Punktem wyjścia dla tych rozważań okazały się dwa następujące pytania: „czy denaturalizacja istnieje w ramach dyskursu typowego dla Euromajdanu?”, „za pomocą jakich strategii dyskursywnych się przejawia?”. Badaniem objęte zostały sieci społecznościowe, zwłaszcza zaś Facebook. Sama analiza przyjęła zaś postać tradycyjnej analizy tekstu. Na skutek zastosowania odpowiedniej procedury badawczej autorce udało się zrekonstruować wewnętrzną dynamikę rządzącą dyskursem Euromajdanu.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁpl_PL
dc.relation.ispartofseriesWładza Sądzenia;8
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectdenaturalisationpl_PL
dc.subjectEuromaidanpl_PL
dc.subjectpro-Euromaidan discoursepl_PL
dc.subjectsymbolic strugglepl_PL
dc.subjectnominationspl_PL
dc.subjectonline social networkspl_PL
dc.subjectinternal dynamic of pro-Euromaidan discoursepl_PL
dc.titleDenaturalisation of Collective Identities within pro-Euromaidan Discourse (on field of Facebook Representation)pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number42-55pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationDepartment of Sociology Faculty of Sociology V.N. Karazin Kharkiv National Universitypl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteIuliia Soroka – professor of sociology at the V.N. Karazin Kharkiv National University (Ukraine). She received her degree of Doctor of Science in Sociology at V. N. Karazin Kharkiv National University (2013). She worked at this university from 1999. She teaches “Sociology of culture”, “Training in Sociology of Culture”, “Methods of Teaching Sociology in Higher School”. She also served as Vice Dean of School of Sociology on teaching process issues (2003–2007). Her fields of scientific interests are sociology of culture, cultural mechanisms of power, social perception of the Other, cultural diversity, teaching of sociology, student-centered education, anti-oppressive pedagogy.pl_PL
dc.referencesBarthes, R. (1972). Mythologies: Roland Barthes . New York: Hill and Wang.pl_PL
dc.referencesBarberá, P., Metzger, M. (2014). Tweeting the Revolution: Social Media Use and the #Euromaidan Protests. Huffington Post . Downloaded from: http://www.huffingtonpost. com/pablo-barbera/tweeting-the-revolution – s_b_4831104.html.pl_PL
dc.referencesBaysha, O. (2015). Ukrainian Euromaidan: The exclusion of otherness in the name of progress. European Journal of Cultural Studies February , vol. 18 no. 1, p. 3–18.pl_PL
dc.referencesBeriro, N. (2014). From Tahrir to Independence Square: The Evolution of Digitally Mediated Protest Movements 2009 – 2013 . Master’s thesis, Concordia University.pl_PL
dc.referencesBourdieu, P. (1989). Social Space and Symbolic Power. Sociological Theory , Vol. 7, No. 1. (Spring), pp. 14–25.pl_PL
dc.referencesButler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity . London: Routledge, 1990.pl_PL
dc.referencesCao, W., Cheong, A., Li, Z. (2014). How Facebook Functions in a Social Movement: An Examination Using the Web Mining Approach. Asian Journal for Public Opinion Research . Vol. 1 No. 4, August.pl_PL
dc.referencesDickinson, J. (2014) Prosymo Maksymal’nyi Repost! Tactical and Discursive Uses of Social Media in Ukraine’s Euromaidan. Ab Imperio , 3/2014, pp. 75–93.pl_PL
dc.referencesFoucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings . Ed. Colin Gordon. Trans. Colin Gordon, Leo Marshall, John Melpham, and Kate Soper. Brighton: Harvester.pl_PL
dc.referencesKulyk, V. (2014) Ukrainian Nationalism Since the Outbreak of Euromaidan. Ad Imperio 3/2014, pp. 94–122.pl_PL
dc.referencesOnuch, Olga (2014). Social networks and social media in Ukrainian “Euromaidan” protests. Washington Post . Downloaded from: www.washingtonpost. com/blogs/monkey – cage/wp/2014/01/02/social- networks-and-social-media-in-ukrainian-euro - maidan – protests-2 (accessed 28 February 2014)pl_PL
dc.referencesOnuch, O., Martsenyuk, T. (2014). Mothers and Daughters of the Maidan: Gender, repertoires of violence, and the division of labour in Ukrainian protests. Social, Health, and Communication Studies Journal , vol. 1, no.1 (November), pp. 105–126.pl_PL
dc.referencesSzostek, J. (2014). The Media Battles of Ukraine’s Euromaidan. Digital Icons. Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media , No 11, pp. 1–19.pl_PL
dc.referencesTrach, N. (2015). “Together we are power!”: Rhetoric of Ukrainian Resistance. Sociolinguistic Essays . Kyiv: Clio. (in Ukrainian: Разом – сила. Риторика українського спротиву. Соціолінгвістичні есеї ).pl_PL
dc.referencesZhabotinskaya, S. (2015) Language as weapon in the war of worldviews. Maidan – antimaydan: thesaurus of lexical innovation . (in Russian: Язык как оружие в войне мировоззрений. Майдан – антимайдан: словарь-тезаурус лексических инноваций ). Online edition. Website UAKLiP, Kiev. Downloaded from: http://uaclip.at.ua/zhabotinskaja-jazyk_kak_ oruzhie.pdfpl_PL
dc.contributor.authorEmailsoroka70@gmail.compl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska