Show simple item record

dc.contributor.authorTrach, Nadiya
dc.date.accessioned2018-09-14T07:31:29Z
dc.date.available2018-09-14T07:31:29Z
dc.date.issued2016-04-26
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25606
dc.description.abstractThis article examines the issues of identity and values in Euromaidan slogans. Different types of identities and the ways of their expression are highlighted: gender, national, regional, social, European and so on. A spectrum of values is portrayed – the values of love, friendship, mutual help, freedom, and dignity. Various linguistic representations of identities and values are examined by using the methodological tools of discourse-analysis on the data obtained from a field research and publications immediately appearing as a reaction to Maidan events.pl_PL
dc.description.abstractW artykule przedmiotem badania uczyniono zagadnienia związane z tożsamością i wartościami obecnymi na sloganach w czasie Euromajdanu. Wyodrębnione zostały różne typy tożsamości, a także sposoby, za pomocą których były one wyrażanie, w tym tożsamość: płciowa, narodowa, regionalna, społeczna, europejska, itd. Zaprezentowano także spektrum wartości ważnych dla uczestników tych wydarzeń, w tym wartości miłości, przyjaźni, wzajemnej pomocy, wolności i godności. Różne, wyrażane za pomocą języka, reprezentacje tych tożsamości i wartości zostały przeanalizowane za pomocą narzędzi badawczych typowych dla jakościowej analizy dyskursu. Za materiał badawczy posłużyły slogany towarzyszące wydarzeniom, jakie miały wówczas miejsce na Majdanie.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁpl_PL
dc.relation.ispartofWładza Sądzenia;8
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectidentitypl_PL
dc.subjectvaluepl_PL
dc.subjectEuromaidanpl_PL
dc.subjectrevolutionary sloganpl_PL
dc.subjectprotest rhetoricpl_PL
dc.title“Together we are power!”: Identities and Values in Euromaidan Sloganspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number94-107pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationDepartment of Ukrainian Language, Faculty of Humanities of the National University of "Kyiv- Mohyla Academy"pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteNadiya Trach is an Associate Professor at the Department of Ukrainian Language, the Faculty of Humanities of the National University of Kyiv- Mohyla Academy. In 2009 she received a Ph.D degree in Philology from the Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University for the dissertation entitled “Ukrainian Legal Terminology in the XX century”. In 2015 she published the book Together we are power!: Rhetoric of Ukrainian resistance. Sociolinguistic essays. – Kyiv: Klio, 144 p. Her main interests are sociolinguistics, discourse-analysis, identity issues and language policy. She is currently working on the issues of socio-cultural and lingual identities and language policies during Euromaidan and the ongoing Russian-Ukrainian war.pl_PL
dc.referencesKulyk, V. (2016). National Identity in Ukraine: Impact of Euromaidan and the War. Europe-Asia Studies , vol. 68(4), pp. 588–608.pl_PL
dc.referencesSchifrin, D. (1987). Discourse Markers . Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesSviatnenko, S., Vynogradov, A. (2014). Euromaidan Values from a Comparative Perspective. Social, Health and Communication Studies Journal. Contemporary Ukraine: A Case of Euromaidan , vol. 1(1), pp. 41–61.pl_PL
dc.referencesTaniguchi, S. (2010). Transforming Identities In and Through Narrative. In: D. Nunan, J. Choi (eds.), Language and Culture. Reflective Narratives and the Emergence of Identity . New York & London: Routledge.pl_PL
dc.referencesБлудша, М. (2014). Правий вектор Майдану – про- вокатори і герої // Е-ресурс: http://ua.racurs. ua/450-pravyy-vektor-maydanu-provokatory-i- geroyi.pl_PL
dc.referencesБулатов, Д. (2014). Государство – это мы с вами / Майдан. (Р)еволюція духу: мистецько-культу - рологічний проект / Автор і куратор проекту: Антін Мухарський. – К.: Наш форматpl_PL
dc.referencesГаврилюк, М. (2014). Я не хотів, що моя дити- на була рабом / Майдан. (Р)еволюція духу: мистецько-культурологічний проект / Автор і куратор проекту: Антін Мухарський. – К.: Наш формат.pl_PL
dc.referencesГрицак, Я. (2014). Україна витримає і це випроб- ування / Майдан. (Р)еволюція духу: мистець- ко-культурологічний проект / Автор і куратор проекту: Антін Мухарський. – К.: Наш формат.pl_PL
dc.referencesДесятерик, Д. (2014). «Таке відчуття, що політ- кампаніями у нас займаються тисячі Остапів Бендерів, яких хтось образив». Інтерв’ю з авто- рами плаката «Я – крапля в океані, який змінить країну» // Газета «День». – 21 березня 2014 р. // Е-ресурс: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ kultura/take-vidchuttya-shcho-politkampaniyami- u-nas-zaymayutsya-tisyachiostapiv-benderivpl_PL
dc.referencesМайдан–2013: хто стоїть, чому і за що? (2014). Е-ресурс: http://dif.org.ua/ua/events/ gvkrlgkaeths.htmpl_PL
dc.referencesМатузкова, О . (2014). Ідентичність як структура // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. – Т. 164. – К., 2014.pl_PL
dc.referencesПортнов А. Українська “Еврореволюція”. Деякі спостереження / Майдан. (Р)еволюція духу: мистецько-культурологічний проект / Автор і куратор проекту: Антін Мухарський. – К.: Наш форматpl_PL
dc.referencesРойтбурд, О. (2014). FB-щоденник. Вибране. Майдан – 2013–14 / Майдан. (Р)еволюція духу: мистецько-культурологічний проект / Автор і куратор проекту: Антін Мухарський. – К.: Наш формат.pl_PL
dc.referencesСемесюк, І. (2014). Ґонзо-щоденник лютого украї- ножера / Майдан. (Р)еволюція духу: мистець- ко-культурологічний проект / Автор і куратор проекту: Антін Мухарський. – К.: Наш формат.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkrasiya@yahoo.compl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska