Show simple item record

dc.contributor.authorStruck-Peregończyk, Monika
dc.contributor.authorKurek-Ochmańska, Olga
dc.date.accessioned2018-09-17T08:42:08Z
dc.date.available2018-09-17T08:42:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25660
dc.description.abstractThe aim of the article is to analyze the content of Polish opinion-forming weekly magazines (concentrating on the example of “Polityka”) in regard to disability and disabled people. The paper attempts to outline the image of disabled people created by this magazine. The main categories considered in the analysis were: social and professional roles of the portrayed disabled people; an attempt to catalogue the subject matter of the articles; language used to describe disability and disabled people and the reference of topics discussed to the current events and trends. The article also looks at general trends in the representation of disabled people in mass media and gives an overview of different theoretical approaches to explaining the role of the media in creating attitudes towards different social groups.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest prezentacja wyników przeprowadzonej analizy treści artykułów publikowanych na temat osób niepełnosprawnych i zjawiska niepełnosprawności w tygodnikach opiniotwórczych na przykładzie „Polityki”. Niniejszy artykuł jest próbą nakreślenia wizerunku osób niepełnosprawnych kreowanego w owym tytule. Głównymi kategoriami wziętymi pod uwagę przy analizie były: role społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych będących bohaterami artykułów; próba skatalogowania tematyki; język, jakim opisywano zjawisko niepełnoprawności oraz odniesienie poruszanych wątków do aktualnych wydarzeń i trendów. W artykule przyjrzano się również ogólnym tendencjom w przedstawianiu osób niepełnosprawnych w mediach masowych oraz przybliżono różne podejścia teoretyczne w wyjaśnianiu roli mediów w kreowaniu postaw względem grup społecznych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;3
dc.subjectimageen_GB
dc.subjectdisabilityen_GB
dc.subjectpressen_GB
dc.subjectmedia influenceen_GB
dc.subjectwizerunekpl_PL
dc.subjectniepełnosprawnośćpl_PL
dc.subjectprasapl_PL
dc.subjectoddziaływanie mediówpl_PL
dc.titleWizerunek osób niepełnosprawnych w polskiej prasie opiniotwórczej na przykładzie tygodnika „Polityka” w latach 1997–2016pl_PL
dc.title.alternativeThe Image of Disabled People in Polish Opinion-Forming Press Based on the Example of “Polityka” Weekly Magazine between 1997 and 2016en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder©2018 PSJpl_PL
dc.page.number48-71
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
dc.identifier.eissn-
dc.referencesAnusiewicz Janusz, Bartmiński Jerzy, red., (1998) Stereotyp jako przedmiot lingwistyki: teoria, metodologia, analizy empiryczne. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.pl_PL
dc.referencesAronson Elliot, Wilson Timothy D., Akert Robin (1997) Psychologia społeczna. Serce i umysł. Przekład zbiorowy. Poznań: Zysk i S-ka.pl_PL
dc.referencesBaran Stanley J., Davis Dennis K. (2007) Teorie komunikowania masowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesBarnes Collin (1992) Disabling Imagery and the Media. An Exploration of the Principles for Media Representations of Disabled People.pl_PL
dc.referencesThe First in a Series of Reports. Halifax: Ryburn Publishing, The British Council of Organisations of Disabled People.pl_PL
dc.referencesCBOS (2007) Postawy wobec osób niepełnosprawnych. Komunikat z badań. Warszawa.pl_PL
dc.referencesClogston John. S. (1990) Disability coverage in 16 newspapers. Louisville, KY: Avocado Press.pl_PL
dc.referencesClogston John. S. (1993) Changes in coverage patterns of disability issues in three major American newspapers, 1976-1991. Paper presentedto the Association of Education in Journalism and Mass Communication. Kansas City, MI.pl_PL
dc.referencesCohen Judy (b.d.) Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych. Tłumaczenie na zlecenie MPiPS [dostęp 29 października 2017 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dobre-praktyki/›.pl_PL
dc.referencesFalkowski Andrzej, Tyszka Tadeusz (2006) Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.pl_PL
dc.referencesGalasiński Dariusz (2013) Osoby niepełnosprawne czy z niepełnosprawnością? „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, nr IV(9), s. 3–6.pl_PL
dc.referencesGoban-Klas Tomasz (2008) Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesHaller Beth (1999) How the News Frames Disability: Print Media Coverage of the Americans with Disabilities Act. „Research in Social Science and Disability”, vol. 1, s. 55−83.pl_PL
dc.referencesHaller Beth (2000) If they limp, they lead? News representations and the hierarchy of disability images [w:] Dawn Braithwaite, Teri Thompson, eds., Handbook of communication and people with disabilities: Research and application. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, s. 273–288.pl_PL
dc.referencesJanocha Joanna (2015) Ja rodzic, ja członek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. „Społeczeństwodla wszystkich”, nr 4(56), s. 2–3 [dostęp 29 października 2017 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://psouu.org.pl/sites/default/files/publikacje/SdW_4-2015_do_INTERNETU_0.pdf›.pl_PL
dc.referencesKossowska Małgorzata (2006) O motywach sprzyjających vs. Przeciwdziałających powstawaniu uprzedzeń. „Psychologia Społeczna”, nr 2 (2), s.13–22.pl_PL
dc.referencesNiedbalski Jakub (2015) Sport osób niepełnosprawnych w przekazie i dyskursie medialnym w Polsce. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 11, nr 2, s. 130‒159.pl_PL
dc.referencesPiber-Dąbrowska Kinga, Sędek Grzegorz (2006) Spostrzeganie bez uprzedzeń i stereotypów – zarys problematyki. „Psychologia Społeczna”, nr 2 (2), s.7–12.pl_PL
dc.referencesRozmus Paweł (2012) Odmienność odbita w ekranach. Konstruowanie obrazu niepełnosprawności poprzez kampanie społeczne i telewizję. „Palimpsest”, nr 2, s. 103–118.pl_PL
dc.referencesRuść Iwona (2007) Wizerunek osób z ograniczoną sprawnością w mediach [w:] Anna Brzezińska, Zbigniew Woźniak, Konrad Maj, red., Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy. Warszawa: Wyd. SWPS „Academica”, s. 131–148.pl_PL
dc.referencesSłownik Oxford Wordpower (2002). Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesSobol Elżbieta, red. (1996) Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesTabernacka Magdalena, Szadok-Bratuń, red. (2012) Public relations w sferze publicznej. Wizerunek i komunikacja. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesTworzydło Dariusz, Olędzki Jerzy, Trochimiuk Paweł, red., (2009) Leksykon PR. Rzeszów: Newsline.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 28 czerwca 1996 roku o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i ubezpieczeniu społecznym, Dz.U. 1996, Nr 100, poz. 461.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2007 Nr 181, poz. 1288.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Dz.U. 2016, poz. 1860.pl_PL
dc.referencesWojciszke Bogdan (2002) Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesArmatys Jarosław (2007) Głuche słowa. „Polityka”, nr 2603 / 2007-05-12 s. 114−115.pl_PL
dc.referencesCieśla Joanna (2016) Mentalny. „Polityka, nr 3063 / 2016-06-08, s. 38−39.pl_PL
dc.referencesGietka Edyta (2007) Życie za życie. „Polityka”, nr 2594 / 2007-03-03 s. 32−35.pl_PL
dc.referencesGietka Edyta (2007) Mały szuka nieba. „Polityka”, nr 2624 / 2007-10-13, s. 140−145.pl_PL
dc.referencesKałużyński Zygmunt (1997) Debil i jego biznesmen. „Polityka”, nr 25 (2094), s. 56−57.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk Marcin (2007) Prawie kino. „Polityka”, nr 2634 / 2007-12-22 s. 148−150.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk Marcin (2016) Mister. „Polityka”, nr 3065 / 2016-06-22, s. 38−39.pl_PL
dc.referencesKubicki Paweł (2016) Udane niepowodzenia. „Polityka”, nr 3087 / 2016-11-23, s. 38−39.pl_PL
dc.referencesLeszczyńska Joanna (2016) Kocham cię, ty moja matko zastępcza. „Polityka”, nr 3048 / 2016-02-24, s. 100−105.pl_PL
dc.referencesPietkiewicz Barbara (1997) Kreseczka za miliony. „Polityka”, nr 31 (2100), s. 24−25.pl_PL
dc.referencesPietkiewicz Barbara (1997) Matki z gorszym mózgiem. „Polityka”, nr 18 (2087), s. 30−32.pl_PL
dc.referencesPustkowski Marcin (2007) Zobaczyć las. „Polityka”, nr 2607 / 2007-06-09 s. 86−88.pl_PL
dc.referencesRzążewska Aleksandra (2007) Żyrafa na ośmiu nogach. „Polityka”, nr 2604 / 2007-05-19, s. 124−129.pl_PL
dc.referencesSocha Ryszarda (2016) W snach ciągle chodzę. „Poradnik Psychologiczny Polityki”, Tom 22. Dusza i ciało nr 5 / 2016-05-11) s. 82−83.pl_PL
dc.referencesSocha Ryszarda (1997) Łańcuch pocieszenia. „Polityka”, nr 47 (2116), s. 25−26.pl_PL
dc.referencesSocha Ryszarda (2007) Pan na smyczy. „Polityka”, nr 2596 / 2007-03-17, s. 108−113.pl_PL
dc.referencesSocha Ryszarda (2007) Telechałupnicy. „Polityka”, nr 2632 / 2007-12-08, s. 50−51.pl_PL
dc.referencesSowa Agnieszka (2016) Życie poza życiem. „Polityka”, nr 3085 / 2016-11-08, s. 22−25.pl_PL
dc.referencesTurlej Elżbieta, [współpr.] Violetta Krasnowska (2016) Gdzie ci ojcowie?. „Polityka”, nr 3084 / 2016-11-02, s. 18−20.pl_PL
dc.referencesWalewski Paweł JB (2007) Zapomoga na Pompego. „Polityka”, nr 2621 / 2007-09-26, s. 108−110.pl_PL
dc.referencesWalewski Pawel (2007) Królewska choroba. „Polityka”, nr 46 (2629) / 2007-11-17, s. 96−97.pl_PL
dc.referencesWalewski Paweł (1997) Będąc młodym rencistą. „Polityka”, nr 15 (2084) s. 94.pl_PL
dc.referencesWróblewski Andrzej Krzysztof (1997) Każdy głos na wagę złota. „Polityka”, nr 37 (2106), s. 13.pl_PL
dc.referencesZielińska-Fazan Małgorzata (1997) Teatr albo nic. „Polityka”, nr 48 (2117), s. 102−104.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmstruck@wsiz.rzeszow.pl
dc.contributor.authorEmailokurek@wsiz.rzeszow.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.14.3.04
dc.relation.volume14pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record