Show simple item record

dc.contributor.authorParol, Jakub
dc.date.accessioned2018-10-03T09:35:00Z
dc.date.available2018-10-03T09:35:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25912
dc.description.abstractMikołaj z Kutna (1430-1493) był synem kasztelana Jana z Kutna i nieznanej z imienia jego żony. W trakcie swego urzędowania pełnił kolejno funkcję wojewody rawskiego (1465-1467), wojewody łęczyckiego (1467-1493) oraz starosty generalnego wielkopolskiego. W swojej karierze posiadał również starostwo gostynińskie i starostwo wieluńskie. W 1461 r. pełnił funkcję hetmana wojsk Księstwa Mazowieckiego. W 1462 r. wydał królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi zamek w Gostyninie jako jego starosta. Od tej pory zaczęła się jego kariera na dworze królewskim. W 1471 r. towarzyszył królewiczowi Władysławowi w jego drodze do objęcia korony czeskiej. W 1474 r. wraz z pospolitym ruszeniem uczestniczył w wojnie Jagiellonów z królem węgierskim Maciejem Korwinem na terenie Śląska. W trakcie oblężenia Wrocławia wynegocjował rozejm między zwaśnionymi stronami. Aktywnie uczestniczył w polityce wewnętrznej jako członek rady koronnej Kazimierza Jagiellończyka, uczestnicząc w sejmach i zjazdach rycerstwa polskiego. Udział w polityce międzynarodowej nie przeszkadzał mu w aktywnym uczestnictwie na polu lokalnym. Brał udział w sejmikach, na których podejmowano ważne decyzje dla dobra ziemi łęczyckiej. Podczas pobytów w Łęczycy aktywnie działał jako sędzia polubownym. W 1484 r. objął urząd starosty generalnego wielkopolskiego działając na terenie Wielkopolski.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectMikołaj z Kutnapl_PL
dc.subjectwojewodapl_PL
dc.subjectsejmikpl_PL
dc.subjectstarostapl_PL
dc.subjectsejmpl_PL
dc.subjectKutnopl_PL
dc.subjectŁęczycapl_PL
dc.titleMikołaj z Kutna wojewoda łęczycki i starosta generalny wielkopolski (ok. 1430-1493)pl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number200pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historycznypl_PL
dc.dissertation.directorNowak, Tadeusz
dc.dissertation.reviewerSzybkowski, Sobiesław
dc.dissertation.reviewerJurek, Tomasz
dc.date.defence2018


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record