Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2012-04-03T09:52:16Z
dc.date.available2012-04-03T09:52:16Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/259
dc.description.abstractW nadchodzących dekadach województwo łódzkie spotka szereg waż- nych zmian demograficznych. Zgodnie z najnowszą wersją prognozy demograficz- nej GUS region łódzki odznaczać się będzie jednym z najwyższych ubytków liczby ludności i wysokim tempem starzenia się. Jednakże zdawać sobie należy sprawę z faktu, iż z podobnymi tendencjami stykać się będą również i inne polskie woje- wództwa. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zachodzących w ostatnich latach zmian demograficznych oraz zmian tych spodziewanych w perspektywie roku 2035.pl_PL
dc.description.abstractThe voievodship (i.e. province) of Łódź is located in the central part of Poland. The aim of the article is to present the most important demographic trends observable in the past and in the future in the region. A specificity of population changes in the voievodship is related to long-term consequences of the past demographic processes, i.e. low fertility, high mortality and low migration attractiveness. The expected demographic position of the region will be worse in comparison to the today one due to sharp decrease in number of inhabitants, profound acceleration of the population ageing, and increase in dependency ratios.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 35
dc.subjectprognozy demograficznepl_PL
dc.subjectpopulation projectionpl
dc.subjectvoievodship of Łódźen
dc.subject.ddcwojewództwo łódzkiepl
dc.titleLudność województwa łódzkiego w perspektywie 2035r. na tle innych województw w świetle prognoz GUSpl_PL
dc.title.alternativePopulation of the voievodship of Łódź in perspective of the year 2035en
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number7-33
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny; Instytut Statystyki i Demografii
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), 2009, Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS, „Studia i Analizy Statystyczne”, ZWS GUS, Warszawa, dostępna na stronie http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_prognoza_ludnosci_na_lata2008_2035.pdf
dc.referencesGUS (Główny Urząd Statystyczny), 2010, Prognoza gospodarstw domowych na lata 2008-2035, ZWS GUS, Warszawa, dostępna na stronie http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_wyniki_prognozy_gospodarstw_domowyc h_2008_2035.pdf
dc.referencesObraniak W., 2008, Przemiany demograficzne w województwie łódzkim w latach 2000-2007, „Analizy Statystyczne”, US w Łodzi, Łódź, 56 s., dostępne na stronie www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lodz/ASSETS_PRZEMIANY_DEMOGRAFICZNE_W_LAT ACH_2000-2007.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record