Show simple item record

dc.contributor.authorWejbert-Wąsiewicz, Ewelina
dc.date.accessioned2018-10-25T16:02:38Z
dc.date.available2018-10-25T16:02:38Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationWejbert-Wąsiewicz E., Aborcja między ideologią a doświadczeniem indywidualnym. Monografia zjawiska, WUŁ, Łódź 2011, doi: 10.18778/7525-538-6.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-538-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26082
dc.descriptionKsiążka ta jest monografią zjawiska aborcji w Polsce i jednocześnie pierwszym z dwóch zaplanowanych tomów publikacji poświęconych temu zjawisku. Głównym celem niniejszej pracy jest opis rzeczywistości polskiej na poziomie przenikających się dyskursywnych płaszczyzn ideologii, polityki, poglądów i praktyk dotyczących przerwań ciąży. Publikacja ukazuje się w okresie obowiązywania „ustawy antyaborcyjnej”, funkcjonującej od kilkunastu lat. Celem autorki jest wnikliwe i wszechstronne przedstawienie sytuacji, a nie formułowanie jakichkolwiek sądów wartościujących; to pole działania etyków, moralistów i osób duchownych. Naukowa analiza problematyki przerwań ciąży ukazuje i osłabia tabu, które jest wytworem obyczaju, tradycji, religii, kultury. Poznanie opinii i doświadczeń młodych osób względem prokreacji, aborcji, wychowania seksualnego, antykoncepcji pozwoli odpowiedzieć na pytanie: czy i jak zmieniło się społeczne postrzeganie aborcji w Polsce w okresie transformacji i posttransformacji. Wyniki analiz ilościowo-jakościowych mogą również posłużyć do poszerzenia wiedzy na temat obecnie ukształtowanej moralności seksualnej w Polsce, a także rozwiązać niektóre kwestie poruszane przez etyków (związek między moralnością a polityką), socjologów rodziny (zagrożenia współczesnej rodziny), socjologów religii (wpływ religii na kształtowanie się systemu normatywnego jednostki). Uhonorowana NAGRODĄ IM. STANISŁAWA OSSOWSKIEGO dla najlepszej książki naukowej z dziedziny socjologii w roku 2011.pl_PL
dc.description.abstractPierwsza część pracy ukazuje historyczną, polityczną oraz społeczną charakterystykę konstruowania się uniwersalnej normy społeczno-kulturowej, jaką jest macierzyństwo. Dziedziny prawa i obyczaju przez wieki kształtował patriarchat, dlatego też bardzo ważne jest ukazanie w nich roli i pozycji kobiety. Przedstawienie zmian w stosunku do roli kobiety obrazuje całą dynamikę, jaka zachodziła w moralności seksualnej, a w szczególności odnośnie do kwestii kontroli urodzeń i aborcji. W drugiej części pracy omówiono własne badania empiryczne. Główne problemy badań dotyczyły trzech aspektów społecznych postaw wobec ludzkiej seksualności, zwłaszcza aborcji: wiedzy, przekonań potocznych i doświadczeń. Problem pierwszy dotyczył wiedzy o ludzkiej seksualności; doświadczeń seksualnych oraz społeczno-demograficznych determinant tych zjawisk, problem drugi – centralnej dla rozprawy kwestii – społecznego postrzegania aborcji. Kwestia ta rozpatrywana była przez pryzmat doświadczeń jednostek, ich wiedzy i opinii na temat przerwań ciąży.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectaborcjapl_PL
dc.subjectplanowanie rodzinypl_PL
dc.subjectmacierzyństwopl_PL
dc.subjectedukacja seksualnapl_PL
dc.subjectantykoncepcjapl_PL
dc.titleAborcja między ideologią a doświadczeniem indywidualnym. Monografia zjawiskapl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number232pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-332-8
dc.referencesAborcja – przyczyny – następstwa – terapia. Praca zbiorowa, red. B. Chazan, W. Simon, Wektory, Wrocław 2009.pl_PL
dc.referencesAdamiak Elżbieta, Milcząca obecność. O roli kobiety w Kościele, Biblioteka Więzi, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesAdamski Franciszek, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wyd. UJ, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesAdamski Franciszek, Miłość, małżeństwo, rodzina, Kraków 1981.pl_PL
dc.referencesJęzyk a kultura, t. 11: Język polityki a współczesna kultura polityczna, red. J. Anusiewicz, B. Siciński, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1994.pl_PL
dc.referencesArendt Hannah, O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, Fundacja ALETHEIA, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesArystoteles, Polityka, PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesBabbie Earl, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesBadinter Elizabeth, Historia miłości macierzyńskiej, PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesBaranowski Bogdan, O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach, TKKŚ, Łódź 1988.pl_PL
dc.referencesBaranowski Bogdan, Procesy czarownic w Polsce w XVI i XVII wieku, Wyd. UŁ, Łódź 1952.pl_PL
dc.referencesBartosz Bogna, Doświadczenie macierzyństwa. Analiza narracji autobiograficznych, Wyd. UW, Wrocław 2002.pl_PL
dc.referencesBatorski Dominik, Olcoń-Kubicka Marta, Prowadzenie badań przez Internet – podstawowe zagadnienia metodologiczne, „Studia Socjologiczne” 2006, nr 3 (186).pl_PL
dc.referencesBeauvoir Simon, Druga płeć, Czarna Owca, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesBechtel Guy, Cztery kobiety Boga: ladacznica, czarownica, święta, głupia gęś, Dialog, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesBednarek Justyna, Być kobietą ciężarną, „Res Publica Nowa” 1997, nr 9 (108).pl_PL
dc.referencesBiałecka Bogna, Dowody naukowe się nie liczą, „Przewodnik Katolicki” 2006, nr 11.pl_PL
dc.referencesBiblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wyd. Pallotinum, Poznań 2003.pl_PL
dc.referencesBielicka Izabela, Olechnowicz Hanna, O chorobie sierocej małego dziecka, [w:] Lidia Wołoszynowa, Materiały do nauczania psychologii, t. 2, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesBieńko Mariola, Spór o instynkt macierzyński, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2003, nr 3.pl_PL
dc.referencesBijak Bogusław, Pouczenie duszpasterskie dla przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, Kuria Metropolitanna Warszawska, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesBogucka Maria, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Wyd. Trio, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesBolewski Jacek, Kobieta w nowym wieku, Wyd. WAM, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesBourdieu Pierre, Wacquant Loïc J. D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesBowlby John, Przywiązanie, Biblioteka Klasyków Psychologii, PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesBoy-Żeleński Tadeusz, Piekło kobiet, PIW, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesBrach-Czaina Jolanta, Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze, Trans Humana, Białystok 1997.pl_PL
dc.referencesBrach-Czaina Jolanta, Szczeliny istnienia, Wyd. eFKa, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesBrich Ann, Malim Tony, Psychologia rozwojowa w zarysie, PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesBrody Baruch, Abortion and Sancity of Human Life. A Philosophical View, Cambridge, Mass. 1975.pl_PL
dc.referencesBujwida Andrzej, Kobieta polska lat osiemdziesiątych, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesCalati Benedetto, Blasucci Grégoire, Historia duchowości, t. 4: Duchowość średniowiecza, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesCarcopino Jerome, Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu Cesarstwa, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesSłownik symboli w sztuce. Motywy, mity, legendy w malarstwie i rzeźbie, red. S. Car-Gomm, B. Stokłosa, Wyd. RM, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesChałubiński Mirosław, Polityka i aborcja, Agencja Scholar, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesChałupnik Agata, Sztandar ze spódnicy. Zapolska i Nałkowska w kobiecym doświadczeniu ciała, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesChomczyńska-Miliszkiewicz Mariola, Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne, Wyd. UMCS, Lublin 2002.pl_PL
dc.referencesChwalba Andrzej, Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesColeman Priscilla, Reardon David, Cougle Jesse, Rue Vincent, State-funded abortion versus deliveries: A comparison of outpatient mental health claims over 4 years, „American Journal of Ortopsychiatry” 2002, Vol. 72.pl_PL
dc.referencesColeman Priscila, Rue Vincent, Maxey Charles, Coyle Catherine, Associations between voluntary and involuntary forms of perinatal loss and child maltreatment among low-income mothers, „Acta Pediatrica” 2005, 10 (94).pl_PL
dc.referencesCo to znaczy być kobietą w Polsce, red. A. Titkow, H. Domański, IFiS PAN, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesCudze problemy – o ważności tego co nieważne, red. M. Czyżewski, K. Dunin, A. Piotrowski, OBS, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesCzarnecka Małgorzata, Konstrukcja mitu matki w prozie Karin Struck, Wyd. UWr., Wrocław 2004.pl_PL
dc.referencesCzyżewski Marek, Kowalski Sergiusz, Piotrowski Andrzej, Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Aureus, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesDanys Karolina, Obrazy rzeczywistości zawarte w podręcznikach szkolnych, Uniwersytet Łódzki 2003 (niepublikowana praca magisterska).pl_PL
dc.referencesDavid Henry, Born Unwanted, 35 Years Later: The Prague Study, „Reproductive Health Matters” 2006, Vol. 4, No. 27.pl_PL
dc.referencesDe la Croix Armand, Życie erotyczne w średniowieczu, Bellona, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesDelimata Małgorzata, Dziecko w Polsce średniowiecznej, Wyd. Poznańskie, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesDelumeau Jean, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII–XVIII w., PAX, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesDilthey Wilhelm, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk 2004.pl_PL
dc.referencesDomański Henryk, Zadowolony niewolnik idzie do pracy, IFiS PAN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesDomański Henryk, Zadowolony niewolnik. Studium o nierównościach społecznych między mężczyznami i kobietami w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesDo sakramentu małżeństwa – przez chrześcijańskie narzeczeństwo, oprac. J. Wójtowicz, Duszpasterstwo Rodzin przy Kurii Biskupiej w Przemyślu, Przemyśl 1987.pl_PL
dc.referencesDrążkiewicz Jerzy, Świadectwo i pomoc. O ruchach antyaborcyjnych w Warszawie, Instytut Socjologii UW, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesDroscher Vitus, Rodzinne gniazdo: jak zwierzęta rozwiązują swoje problemy rodzinne, WP, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesDuch-Krzystoszek Danuta, Małżeństwo, seks, prokreacja, IFiS PAN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesDudziak Urszula, Seksualność a polityka – od socjalizmu do liberalizmu, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002.pl_PL
dc.referencesDyson Anthony Harris, Biotechnology and Ethics, Routlege, London–New York 1994.pl_PL
dc.referencesElias Norbert, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, PIW, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia kultury XX wieku, Instytut Kultury, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesEnglish Jane, Abortion and the Concept of a Person, „Canadian Journal of Philosophy” 1975, No. 5.pl_PL
dc.referencesEtyczne dylematy medycyny w Chinach i w Polsce, red. D. Walczak-Duraj, X. Tian Min, Instytut Socjologii UŁ, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesEtyczne dylematy psychologii, red. J. Brzeziński, M. Toeplitz-Wiśniewska, Academicus Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesFinn Thomas, Miłość, seks i Kościół katolicki, Wyd. WAM, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesFlaceliere Robert, Życie codziennne w Grecji za czasów Peryklesa, PIW, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesFlandrin Jean- Louis, Historia rodziny, Volumen Liga Republikańska, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesFoucault Michel, Historia seksualności, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesFoucault Michel, Porządek dyskursu, Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk 2002.pl_PL
dc.referencesFrederic Louis, Życie codzienne w Japonii w epoce samurajów (1185–1603), PIW, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesFreud Zygmunt, Dzieła, Wyd. KR, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesFreud Zygmunt, Wstęp do psychoanalizy, KiW, Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesFromm Erich, Niech się stanie człowiek, PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesFromm Erich, O sztuce miłości, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesFuszara Małgorzata, Kobiety w polityce, Wyd. Trio, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesGarson Robert C., Butcher James N., Minella Susan, Psychologia zaburzeń, t. 2, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk 2003.pl_PL
dc.referencesGiddens Anthony, Przemiany intymności, Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesGietka Elżbieta, Życie za życie, „Polityka” 2007, nr 9 (2594).pl_PL
dc.referencesGłos mają kobiety, red. S. Walczewska, Wyd. eFKa, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesGłuska-Bagan Monika, Miłość nie wszystko wybaczy, „Twój Styl” 2003, nr 5.pl_PL
dc.referencesGoban-Klas Tomasz, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa–Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesGołaszewska Maria, Seks w świetle antropologii filozoficznej, [w:] Seksuologia społeczna, red. K. Imieliński, PWN, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesGorczyńska Zofia, Kruszyńska Sabina, Zakidalska Irena, Płeć – kobieta – feminizm, Wyd. UG, Gdańsk 1997.pl_PL
dc.referencesGórski Artur, Celibat staje się modny. Czystość a wydajność, „Polityka” 2000, nr 49.pl_PL
dc.referencesGraber Mark, Rethinking abortion: equal choice, the Constitution, and reproductive politics, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1999.pl_PL
dc.referencesGraff Agnieszka, Świat bez kobiet: płeć w polskim życiu publicznym, W.A.B., Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesGreer Germanie, Kobiecy eunuch, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001.pl_PL
dc.referencesGruszka-Zych Barbara, Byłem jak doktor Jekyll i mister Hyde, „Gość Niedzielny”, 4.07.2007.pl_PL
dc.referencesGubernat Irena, Przedsionek piekła. O powieściopisarstwie Gabrieli Zapolskiej, Wyd. Uczelniane WSP, Słupsk 1998.pl_PL
dc.referencesGuillebaud John, Antykoncepcja – pytania i odpowiedzi, Medycyna Praktyczna, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesHabowski Mirosław, Nauka społeczna Kościoła w świetle prasy katolickiej w Polsce (1989–1995). Wybrane problemy, Wydawnictwo UWr., Wrocław 2002,pl_PL
dc.referencesHałaczek Bernard, Ostrowska Krystyna, Höpflinger François, Dlaczego aborcja. Polsko-szwajcarsko- -niemieckie badania nad uwarunkowaniami postaw pro- i antyaborcyjnych, Wydawnictwa ATK, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesHarris Rosenblatt Naomi, Tajemnice biblijnych kobiet, „Twój Styl” 2006.pl_PL
dc.referencesHeinen Jacqueline, Matuchniak-Krasuska Anna, Aborcja w Polsce: kwadratura koła, PTR, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesHine Christine, Virtual Etnography, Sage, London 2000.pl_PL
dc.referencesHistoria medycyny filozoficznie ujęta: podręcznik dla lekarzy i studentów z ilustracjami, red. W. Szumowski, Sanmedia, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesHołówka Jacek, Etyka w działaniu, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesHołówka Teresa, Nikt nie rodzi się kobietą, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesHomofobia, mizoginia, Ciemnogród? Burzliwe dzieje kontrowersyjnych ustaw, red. I. Desperak, Omega Praksis, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesHorney Karen, Psychologia kobiety, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001.pl_PL
dc.referencesHurst Jane, Historia aborcji w Kościele katolickim, Pro Femina, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesImieliński Kazimierz, Kobieta i seks, KAW, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesImpelluso Lucia, Natura i jej symbole. Rośliny i zwierzęta, Arkady, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesIngram David B., Parks Jenifer A., Etyka dla żółtodziobów, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.pl_PL
dc.referencesIntegracja małżeństwa i rodziny, jej podstawy i konsekwencje, red. M. Ziemska, Centralny Program Badań Podstawowych, Muza SA, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesIzdebski Zbigniew, Ostrowska Antonina, Seks po polsku: zachowania seksualne jako element stylu życia Polaków, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesIzdebski Zbigniew, Ryzykowna seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS. Studium porównawcze 1997–2001–2005, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.pl_PL
dc.referencesIzdebski Zbigniew, Zachowania prozdrowotne i seksualne w aspekcie HIV/AIDS w Polsce, Studio Poligraficzne „Drukarnia”, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesJaklewicz Tomasz, Feministka pro-life, „Gość Niedzielny”, 26.07.2007.pl_PL
dc.referencesJaworski A., Grodzki A., Izdebski Z., Przemiany obyczajowości seksualnej młodzieży, Wydział Pedagogiczny UW, Spółka Wydawnicza TERRA, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesJones Steve, Virtual Culture: Identity and Comunication in Cybersociety, Sage, London 1997.pl_PL
dc.referencesJong Erica, Czego chcą kobiety, Zysk i S-ka, Poznań 2003.pl_PL
dc.referencesJung Carl Gustaw, Archetypy i symbole, Czytelnik, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesJurewicz Oktawiusz, Winniczuk Lidia, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, PIW, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesKalicki Piotr, O miłości, małżeństwie i rodzinie od starożytności do Jana Pawła II, Dziennikarskie Stowarzyszenie Wydawniczo-Produkcyjne ROY, Białystok 1990.pl_PL
dc.referencesKałwa Dobrochna, Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej, Towarzysto Wydawnicze „Historia Jagiellonica”, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesKarpowicz Paweł, Z Pism zebranych K. G. Junga, Princeton 1990, „Albo albo. Inspiracje jungowskie. Problemy psychologii i kultury” 1992, nr 3 (4).pl_PL
dc.referencesKing H. E., Calhoun L. G., Psychological responses to terminated pregnancy, [w:] Psychology and Human Reproduction, red. J. W. Selby, L. G. Calhoun, A. V. Vogel, H. E. King, The Free Press, New York 1980.pl_PL
dc.referencesKlonowicz Stefan, Legalizacja sztucznych poronień a dynamika rozrodczości w Polsce, „Studia Demograficzne” 1984, nr 2 (76).pl_PL
dc.referencesKłosińska Krystyna, Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej, Wyd. eFKa, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesKobieta i kultura czasu wolnego: zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, DiG, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesKobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności, wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesKłoskowska Antonina, Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesKobieta w kulturze i społeczeństwie, red. B. Jedynak, Wyd. UMCS, Lublin 1990.pl_PL
dc.referencesKobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci, red. M. Fuszara, ISP, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesKobiety i religie, red. K. Leszczyńska, A. Kościańska, Wyd. NOMOS, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesKobiety polskie. Praca zbiorowa, red. B. Suchodolski, KiW, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesKoczerska Maria, Rodzina szlachecka w Polsce w okresie późnego średniowiecza, PWN, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesKolańczyk Kazimierz, Prawo rzymskie, PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesKonarska-Wrzosek Violetta, Prawne problemy ludzkiej prokreacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000.pl_PL
dc.referencesKoper Sławomir, Miłość i seks w starożytnej Grecji i Rzymie, Bellona, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesKorcz Władysław, Wspólniczki diabła, czyli o procesach czarownic na Śląsku w XVII wieku, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1985.pl_PL
dc.referencesKornas-Biela Dorota, Dudziak Urszula, Edukacja seksualna czy wychowanie człowieka, „Wychowanie do życia w rodzinie”, 11.12.1993.pl_PL
dc.referencesKowalczyk Izabela, Matka-Polka kontra super matka, „Czas kultury” 2003, nr 5 (113).pl_PL
dc.referencesKozakiewicz Mikołaj, Młodzież wobec seksu, małżeństwa i rodziny. Perspektywa europejska, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesKrawiec Adam, Seksualność w średniowiecznej Polsce, Wyd. Poznańskie, Poznań 2000.pl_PL
dc.referencesKulbat Waldemar, Kościół a wyzwania demokracji, Wyd. Sióstr Loreatanek, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesKuleszewicz Radosław, Słownik symboli literackich, Printex, Białystok 2001.pl_PL
dc.referencesKultys Julian, Moralność seksualna młodzieży – ciągłość czy zmiana, Wyd. PAP, Słupsk 2005.pl_PL
dc.referencesLachelin Gillian C. L., Poronienia. Medycyna – fakty, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesLandwójtowicz Paweł, Samotne macierzyństwo. Studium pastoralne, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwesytetu Opolskiego, Opole 2004.pl_PL
dc.referencesLang Wiesław, Prawne problemy ludzkiej prokreacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000.pl_PL
dc.referencesLisowska Alicja, Pierzchalska Anna, Prostytucja w perspektywie Dolnoślązaków. Raport z 2008 roku, red. J. Kurzępa, Agencja Wydawnicza „Argi”, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesLew-Starowicz Zbigniew, Encyklopedia erotyki, Muza SA, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesLew-Starowicz Zbigniew, Eros natura kultura, PZWL, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesLew-Starowicz Zbigniew, Obawy seksualne młodych, „Problemy Rodziny” 1990, nr 1 (69).pl_PL
dc.referencesLew-Starowicz Zbigniew, Seks w kulturach świata, Ossolineum, Wrocław 1987.pl_PL
dc.referencesLew-Starowicz Zbigniew, Zabiegi przerywania ciąży w populacji 760 pacjentek Lekarskich Przychodni Specjalistycznych Towarzystwa Rozwoju Rodziny: analiza statystyczna, „Problemy Rodziny” 1989, nr 4.pl_PL
dc.referencesLew-Starowicz Zbigniew, Fijałkowska-Grabowiecka Agnieszka, Chrześcijańska etyka seksualna, „Problemy Rodziny” 1999, nr 2–3.pl_PL
dc.referencesLutyński Jan, Metody badań społecznych: wybrane zagadnienia, ŁTN, Łódź 1994.pl_PL
dc.referencesŁaciak Beata, Obyczajowość polska czasu transformacji, czyli wojna postu z karnawałem, Wyd. Trio, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesŁopuszański Jan, Okoliczności wprowadzenia ustawy o przerywaniu ciąży, „Ethos” 1989, nr 1 (5).pl_PL
dc.referencesŁoziński Władysław, Życie polskie w dawnych wiekach, Iskry, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesMachinek Marian, Życie w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec problemów etycznych u początku życia ludzkiego, Biblioteka Wydziału Teologii nr 3, Olsztyn 2000.pl_PL
dc.referencesMaciarz Aleksandra, Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Wyd. ŻAK, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesMacierzyństwo, red. J. Augustyn, WAM, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesMalewska Hanna, Kulturowe i psychospołeczne determinanty życia seksualnego, PWN, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesMalinowska Ewa, Feminizm europejski. Demokracja parytetowa a polski ruch kobiet, Wyd. UŁ, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesMariański Janusz, Moralność religijna młodych Polaków w nowoczesnym społeczeństwie, „Roczniki Nauk Społecznych” 1993, z. 1.pl_PL
dc.referencesMariański Janusz, Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Wyd. WAM PAN, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesMatlary Janne Haaland, Nowy feminizm. Kobieta i świat wartości, Wyd. W drodze, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesMatuchniak-Krasuska Anna, Czym była dyskusja o aborcji, [w:] Co to znaczy być kobietą w Polsce, red. A. Titkow, H. Domański, IFiS PAN, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesMatuchniak-Krasuska Anna, Ruch feministyczny i kobiecy w Polsce. Interwencja socjologiczna 1994/1995, „Acta Universitatis Lodziensis” 1998, Folia sociologica 27.pl_PL
dc.referencesMcDowell Josh, Mity edukacji seksualnej, Vacatio, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesMcLeish Kenneth, Leksykon mitów i legend świata, KiW, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesMead Margaret, Płeć i charakter w społecznościach pierwotnych, PIW, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesMeder Joanna, Problemy zdrowia psychicznego kobiet, Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesMedia – komunikacja zdrowie i psychologia, red. A. Bassam, W. Maliszewski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.pl_PL
dc.referencesMichalski Maciej, Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich, Wyd. Poznańskie, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesMoczuk Eugeniusz, Młodzież końca wieku. Zachowania seksualne współczesnej młodzieży w świetle badań, URz, Rzeszów 2004.pl_PL
dc.referencesMoralne problemy współczesnej medycyny, red. D. Walczak-Duraj, „Acta Universitatis Lodziensis” 2003, Folia sociologica 30.pl_PL
dc.referencesNarodziny i śmierć. Bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych, red. M. Gałuszka, K. Szewczyk, PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesNienarodzony miarą demokracji, red. T. Styczeń, Instytut Jana Pawła II, KUL, Lublin 1991.pl_PL
dc.referencesNoelle-Neumann Elizabeth, Spirala milczenia, Zysk i S-ka, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesNoonan John T., Morality of Abortion, Harvard University Press, Cambridge 1970.pl_PL
dc.referencesNowak Stefan, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesNowak Zenon, Radzimiński Andrzej, Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, Toruń 1998.pl_PL
dc.referencesOblicza macierzyństwa, red. D. Kornas-Biela, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999.pl_PL
dc.referencesOblicza Internetu: architektura komunikacyjna sieci, red. M. Sokołowski, PWSZ, Elbląg 2004.pl_PL
dc.referencesOkoń Wincenty, Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesOkólski Marek, Reprodukcja ludności a modernizacja społeczeństwa. Polski syndrom, KiW, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesOkólski Marek, Zapobieganie i przerywanie ciąży w Polsce, „Studia Demograficzne” 1984, nr 2 (76).pl_PL
dc.referencesOssowska Maria, Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności, KiW, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesOssowska Maria, Normy moralne. Próba systematyzacji, PWN, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesOssowska Maria, O tak zwanych instynktach społecznych, „Psychologia Wychowawcza” 1946, nr 1.pl_PL
dc.referencesOssowska Maria, Socjologia moralności, PWN, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesOssowski Stanisław, O osobliwości nauk społecznych, PWN, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesOssowski Stanisław, Z zagadnień psychologii społecznej, [w:] tenże, Dzieła, t. 3, PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesPachociński Ryszard, Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń, IBE, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesPacześniak Anna, Kobiety w Parlamencie Europejskim. Przełamywanie stereotypu płci w polityce, Wyd. Atla 2, Wrocław 2006.pl_PL
dc.referencesPałubicki Władysław, Kobieta w tradycji patrystycznej, „Euchumer” 1981, nr 3.pl_PL
dc.referencesPałubicki Władysław, Kwestia kobieca w społecznej doktrynie judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesParadowska Janina, Sens bez seksu, „Polityka” 2005, nr 47.pl_PL
dc.referencesPawlik Wojciech, Grzech. Studium z socjologii moralności, Wyd. NOMOS, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesPawłowski Tadeusz, Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych, PWN, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesPietrzykowski Tomasz, Spór o aborcję. Etyczne problemy prawa, Sonia Draga, Katowice 2007.pl_PL
dc.referencesPikus Stefan, Moralne aspekty życia płciowego jednostki, WSP, Słupsk 1998.pl_PL
dc.referencesPlaton, Państwo, Wyd. AKME, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesPospiszyl Kazimierz, Psychologia kobiety, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesPro i contra w planowaniu rodziny, w wychowaniu seksualnym, red. M. Kozakiewicz, KiW, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesPrzysposobienie do życia w rodzinie, red. W. Sokolik, WSiP, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesPsychologia w działaniu, red. K. Jankowski, Czytelnik, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesPsychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, red. J. Stralau, D. Doliński, Gdańsk 2008.pl_PL
dc.referencesReardon David, Aborted Women: Silent No More, Loyola Press 1987.pl_PL
dc.referencesReardon David, Cougle Jesse Rue Vincent, Shuping Martha, Coleman Priscilla, Ney Philip, Psychiatric admissions of low-income women following abortion and childbirth, „Canadian Medical Association Journal” 2003, Vol. 168.pl_PL
dc.referencesRheingold Howard, The Virtual Community: Finding Connection in a Computerized World, Secker and Warbur, London 1994.pl_PL
dc.referencesRich Adrienne, Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja, Sic, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesRiches Valerie, Następstwa edukacji seksualnej, HLI, Gdańsk 1984.pl_PL
dc.referencesRodzina współczesna, red. M. Ziemska, UW, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesRosińska Zofia, Psychoanalityczne myślenie o sztuce, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesSandecki Czesław, Katecheza szkolna a religijność polskich studentów, Wyd. św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesSchooyans Michel, Aborcja a polityka, KUL, Lublin 1991.pl_PL
dc.referencesSherman D. H., The Abortion Experience in Private Practice, [w:] Women and Loss. Psychobiological Perspectives, ed. William F. Finn et al., “The Foundation of Thanatology Series”, Vol. 3, Preeger Pub., New York 1985.pl_PL
dc.referencesSiemieńska Renata, Nie mogą, nie chcą, czy nie potrafią? O postawach i uczestnictwie politycznym kobiet w Polsce, Agencja Scholar, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesSiemieńska Renata Płeć, zawód, polityka. Kobiety w życiu publicznym w Polsce, Instytut Socjologii, UW, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesSikorska-Kowalska Marta, Kwestia kobieca w świetle programu społecznego „Kroniki Rodzinnej” Aleksandry Borkowskiej, „Acta Universitatis Lodziensis” 1998, Folia historica 61.pl_PL
dc.referencesSimon Witold, Przemoc, zaniedbanie w dzieciństwie oraz straty ciąży i ich wzajemne powiązania oraz psychologiczne konsekwencje tych powiązań, „Psychiatria Polska” 2002, nr 6 (36).pl_PL
dc.referencesSlany Krystyna, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Wyd. NOMOS, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesSlany Krystyna, Szczepaniak-Wiecha J., Bezdzietność jako nowy fenomen w nowoczesnym świecie, „Małżeństwo i Rodzina” 2003, nr 1.pl_PL
dc.referencesSłownik symboli w sztuce. Motywy, mity, legendy w malarstwie i rzeźbie, Wyd. RM, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesSpeckhard Anne C., The Psycho-Social Aspects of Stress Following Abortion, Ph. D. Thesis, University of Minnesota, May 1985.pl_PL
dc.referencesStańska Maria, Macierzyństwo miejscem dla kobiet, „Res Publica Nowa” 1997, nr 9 (108).pl_PL
dc.referencesStarczewska Krystyna, Wzory miłości w kulturze Zachodu, KAW, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesSternadel Zbiniew, Ciąża niepożądana, PZWL, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesStevenson Charles, Istota sporów etycznych, [w:] Metaetyka, red. I. Lazari-Pawłowska, PWN, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesStolica Apostolska, Karta Praw Rodziny, „L’Osservatore Romano” 1983, nr 10.pl_PL
dc.referencesSzczepański Jan, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesSzczuka Kazimiera, Milczenie owieczek – Rzecz o aborcji, Wyd. W.A.B., Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSzczuka Kazimiera, Prządki, tkaczki i pająki, „Biuletyn Ośki” 1999, nr 3.pl_PL
dc.referencesSzklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet. Monografia zjawiska, red. A. Titkow, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesSztumski Janusz, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 1995.pl_PL
dc.referencesSzukalski Piotr, Demograficzne uwarunkowania przepływów międzypokoleniowych, Wyd. UŁ, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesTannahill Reay, Historia seksu, KiW, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesTarnawski Maciej, Zabójstwo uprzywilejowane w ujęciu polskiego prawa karnego, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1981.pl_PL
dc.referencesTatarkiewicz Władysław, Historia filozofii, PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesTeichman Jenny, Etyka społeczna, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesTitkow Anna, Miejsce dziecka w świecie wartości, IFiS PAN, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesTitkow Anna, Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty, IfiSP PAN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesTitkow Anna, Duch-Krzysztoszek Danuta, Budrowska Bogusława, Nieodpłatna praca kobiet, IFiS PAN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesTitkow Anna, Duch-Krysztoszek Danuta, Budrowska Bogusława, O konflikcie płci, [w:] Niepokoje polskie, red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard, IFiS PAN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesTokarczyk Roman, Klasycy praw natury, Wyd. Lubelskie, Lublin 1988.pl_PL
dc.referencesTokarczyk Roman, Prawa narodzin, życia i śmierci, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesTribe Laurence, Aborcja. Konfrontacje postaw, Zysk i S-ka, Poznań 1994.pl_PL
dc.referencesTroska Jerzy, Moralność życia cielesnego, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 1999.pl_PL
dc.referencesTurkle Sherry, Life on the Screen: Identity in The Age of The Internet, Weidenfeld and Nicolson, London 1995.pl_PL
dc.referencesUścinowicz Joanna, Planowane rodzicielstwo, HLI, Gdańsk 1998.pl_PL
dc.referencesVan Dijk Tauen, Dyskurs jako struktura i proces, PWN, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesWalczewska Sławomira, Damy, rycerze i feministki, Wyd. eFKa, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesWarunki dopuszczalności przerywania ciąży. Teksty i komentarz, oprac. L. Krotkiewska, PZWL, Warszawa 1956.pl_PL
dc.referencesWeidner Gerdi, Griffitt William, Abortion as Stigma: In the Eyes of the Beholder, “Journal of Reserch in Personality” 1984, Vol. 18.pl_PL
dc.referencesWeininger Otto, Płeć i charakter, Sagittarius, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesWejbert-Wąsiewicz Ewelina, Macierzyństwo a aborcja. Społeczny obraz sztuki kobiet, „Acta Universitatis Lodziensis” 2007, Folia sociologica 32.pl_PL
dc.referencesWiak Krzysztof, Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001.pl_PL
dc.referencesWielowieyski Andrzej, Przed nami małżeństwo, Znak, Kraków 1988.pl_PL
dc.referencesWilkoński August, Słów kilka o pannach bardzo dobrze ułożonych; o pannach, które nazywają osobami dystyngowanémi; o pannach frontowych; o pannach, które mają pięknie umeblowaną główkę; i o pannach gospodarnych, „Dzwon Literacki” 1853, nr 2.pl_PL
dc.referencesWisłocka Michalina, Sztuka kochania, Jacek Santorski & Co, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesWiśniewska-Roszkowska Kinga, Problemy współczesnego erotyzmu, ATK, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesWiśniewska- Roszkowska Kinga, Seks i moralność, Wyd. Michalineum, Warszawa–Kraków 1988.pl_PL
dc.referencesWróbel Zdzisław, Erotyzm w religiach świata, TKKŚ, Łódź 1990.pl_PL
dc.referencesWróblewska Wiktoria, Nastoletnie matki w Polsce – Studium demograficzne na podstawie badania „Ankieta Młodych Matek” z 1998, „Monografie i opracowania SGH” nr 22 (340), Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesZagadnienia prorodzinnej edukacji seksuologicznej. Materiały z seminarium naukowego, Katowice 25.05.2002, red. J. Rzepka GWSP, Mysłowice 2003.pl_PL
dc.referencesZanim wybierzesz... Przygotowanie do życia w rodzinie, red. M. Grabowska, W. Grabowski, Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesZielińska Eleonora, Oceny prawnokarne przerywania ciąży. Studium porównawcze, Wyd. UW, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesZielińska Eleonora, Oceny prawnokarne przerywania ciąży w USA, Wyd. UW, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesZielińska Eleonora, Przerywanie ciąży. Warunki legalności w Polsce i na świecie, Wyd. UW, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesZiemska Maria, Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesZnaniecki Florian, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, PWN, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesZubik Marek, Problem aborcji w dokumentach i orzecznictwie sądowym, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesŻołądź-Strzelczyk Dorota, Dziecko w dawnej Polsce, Wyd. Poznańskie, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesBodnar Adam, Analiza spraw sądowych dotyczących braku dostępności świadczenia przerywania ciąży w Polsce, Prawa reprodukcyjne w Polsce, skutki ustawy antyaborcyjnej, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesCBOS, Aborcja, edukacja seksualna, zapłodnienie pozaustrojowe, II 2005.pl_PL
dc.referencesCBOS, Młodzież i dorośli o aborcji, 1999.pl_PL
dc.referencesCBOS, O wychowaniu seksualnym młodzieży, VIII 2007.pl_PL
dc.referencesCBOS, Opinie na temat aborcji, 2007.pl_PL
dc.referencesCBOS, Opinie na temat aborcji, komunikat z badań, X 2007.pl_PL
dc.referencesCBOS, Opinie o prawnej regulacji przerywania ciąży, 2003.pl_PL
dc.referencesCBOS, Polityka wobec aborcji: opinie ludności w 18 krajach świata. Komunikat z badań, Warszawa, VI 2008.pl_PL
dc.referencesCBOS, Postawy wobec aborcji, 2006.pl_PL
dc.referencesCBOS, Więzi Polaków z Janem Pawłem II, Kościołem i religią, IV 2006.pl_PL
dc.referencesCBOS, Znaczenie religii w życiu Polaków, XII 2006.pl_PL
dc.referencesDuch Danuta, O aborcji i wartościach na podstawie wyników badań, [w:] Ustawa antyaborcyjna w Polsce, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, IX 2000.pl_PL
dc.referencesFederacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, „Mam Prawo” 1997, nr 8, 2008, nr 6.pl_PL
dc.referencesFederacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Sprawozdanie z realizacji ustawy antyaborcyjnej, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007.pl_PL
dc.referencesFrątczak Ewa, Demograficzny wymiar aborcji, Międzynarodowa konferencja „Aborcja – przyczyny, następstwa, terapia”, Warszawa 20–22.06.2004.pl_PL
dc.referencesFrątczak Ewa, Kowalska Irena, Kurkiewicz Jolanta, Potrykowska Alina, Ptak-Chmielewska Aneta, Slany Krystyna, Sobczak Izydor, Szamotulska Katarzyna, Sytuacja demograficzna Polski, raport 2003, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesGfK Polonia, Sondaż GfK Polonia dla Rzeczpospolitej, 2007, „Rzeczpospolita”, 21.03.2007.pl_PL
dc.referencesGfK Polonia, Sondaż GfK Polonia dla Rzeczpospolitej, 2007, „Rzeczpospolita”, 24.03.2007.pl_PL
dc.referencesGUS, Departament Statystyki Społecznej, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do roku 2006, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesGUS, Stan zdrowia ludności w 2004 r., Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesGUS, Statystyka Polski. Prokreacja w rodzinie, Studia i prace (18), Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesHelsińska Fundacja Praw Człowieka, Próba porozumienia. Forum Polska 1992: Problem karalności przerywania ciąży, Dokumenty sejmowe, Warszawa, 29.IX.1992.pl_PL
dc.referencesHuman Life International – Europa, „Newsletter” 2008, nr 2, 3, 4, 7, 52; 2009, nr 6, 10.pl_PL
dc.referencesKlugman Barbara, Debbie Budlener (red.), Orzecznictwo w sprawie dostępności przerywania ciąży: studium jedenastu krajów, The Women’s Heath Project School of Public Heath University of the Witwatersrand Johannesburg, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, 2002.pl_PL
dc.referencesKowalewska Ewa (red.), O godność macierzyństwa: międzynarodowy kongres, Warszawa 6–7.VI.1998, Gdańsk 1998.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Zdrowia, Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15–49 lat, UNDP, 2006.pl_PL
dc.referencesPrawa reprodukcyjne w Polsce, skutki ustawy antyaborcyjnej, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesProgram Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Zdrowie kobiet w wieku 15–49 lat, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesRaport Komisarza Praw Człowieka Alvaro Gil-Roblesa z wizyty w Polsce, 18–22.XI.2002 r.pl_PL
dc.referencesRocznik Demograficzny Polski, GUS, 1970, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2007, 2008.pl_PL
dc.referencesSprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży: druk 592 (1998); druk 25 (2007); druk 1606 (2009); 592 (1998); 1174 (2006).pl_PL
dc.referencesSzukalski Piotr, Publiczne wsparcie dla rodzin we współczesnej Francji. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2007.pl_PL
dc.referencesTNS OBOP, Polka 2007, IV 2007, „Gazeta Wyborcza”, 1.05.2007.pl_PL
dc.referencesTNS OBOP, Opinie o zakazie przerywania ciąży ze względów społecznych, 1999.pl_PL
dc.referencesTNS OBOP, Opinie o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, 1996.pl_PL
dc.referencesTNS OBOP, Polacy o aborcji i o ustawie antyaborcyjnej, 2003.pl_PL
dc.referencesTNS OBOP, Problem aborcji i problem ustawy antyaborcyjnej, 2002.pl_PL
dc.referencesTrepka-Starosta Justyna, Roszkowska Agnieszka, Doświadczenia własnej bezpłodności na skutek dokonanej aborcji a realizacja potrzeby macierzyństwa, Międzynarodowa konferencja „Aborcja – przyczyny, następstwa, terapia”, Warszawa, 20–22.06.2004.pl_PL
dc.referencesWeseli Agnieszka, Życie seksualne studentów warszawskich na przełomie XIX/XX wieku, Konferencja naukowa „Zrozumieć płeć II”, Wrocław, 2–3.VI.2003.pl_PL
dc.referenceshttp://www.srk.opoka.org.pl/srk/srk_pliki/karta.htmpl_PL
dc.referenceshttp://kobieta.gazeta.pl/wysokie-obcasy/1,96856,6309701,Najmlodsze_matki_Europy.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://fakty.interia.pl/newsroom/news/boleslaw-piecha-dokonywalem-aborcji,940278pl_PL
dc.referenceshttp://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=26148pl_PL
dc.referenceshttp://godne-zycie.blog.pl/pl_PL
dc.referenceshttp://nie-aborcji.blog.onet.pl/2,ID169818857,DA2007-01-27,index.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://synonimy.ux.pl/pl_PL
dc.referenceshttp://usjp.pwn.pl/pl_PL
dc.referenceshttp://www.aborcja.end.plpl_PL
dc.referenceshttp://www.adwokatura.pl/Pliki/RaportGilaRoblesa.docpl_PL
dc.referenceshttp://www.ateista.pl/articles.php?id=133pl_PL
dc.referenceshttp://www.bmei.org/jbem/volume3/num1/book_review.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://www.da-przystan.mkw.pl/czytelnia/inne%20teksty/swiadectwa-lekarzy.htmpl_PL
dc.referenceshttp://www.decyzja.all.pl/pl_PL
dc.referenceshttp://mateusz.pl/mz/1996/mz-normac.htmpl_PL
dc.referenceshttp://www.dziennik.pl/wydarzenia/article167873/Alicja_Tysiac_Boje_sie ataku_katolikow.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://www.dziennik.pl/wydarzenia/article186318/Ostatni_wywiad _z_Agata _Mroz.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://www.ekai.pl/serwis/?MID=9191pl_PL
dc.referenceshttp://www.federa.org.plpl_PL
dc.referenceshttp://www.federa.org.pl/Download/ abortion-report.pdf,pl_PL
dc.referenceshttp://www.federa.org.pl/publikacje/podrecznikpieklo_ kobiet/ 6.htm 9pl_PL
dc.referenceshttp://www.historia.icenter.pl/pdf/czary.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://www.ispub.com/ostia/index.php?xmlFilePath=journals/ijmh/vol3n2/abortion.xmlpl_PL
dc.referenceshttp://www.kosciol.pl/article.php?story=20041113164055113pl_PL
dc.referenceshttp://www.lubin.edu.pl/seks.htmpl_PL
dc.referenceshttp://www.mateusz.pl/mz/ws-zuc/index.htmpl_PL
dc.referenceshttp://www.nie-zabijaj.eblog.pl/pl_PL
dc.referenceshttp://www.ofbor.pl/public/File/Miedzynarodowy_Kodeks_Badan_Rynku_i_Badan_Spolecznych.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://www.republikadzieci.org/problemyiniepokoje/strata/anioly.htmpl_PL
dc.referenceshttp://www.rodzinapolska.pl/dok.php?art=poznajprawde/archiwum/2004/372_1.htmpl_PL
dc.referenceshttp://www.silentnomoreawareness.org/pl_PL
dc.referenceshttp://www.sportfan.pl/artykul/1176/agata-mroz-nie-zyje-ogromna-strata-polskiego-sportupl_PL
dc.referenceshttp://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/warunki_zycia/stan_zdrowia_2004/publikacja.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://www.tak-dla-aborcji.blogspot.com/pl_PL
dc.referenceshttp://www.un.org/esa/population/publications/abortion/pop830.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://www.womenonweb.org/listpublish-162-pl.html?paglen=27pl_PL
dc.referenceshttp://wyborcza.pl/1,76842,5328669,Przegrana_sumienia_.htmlpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-538-6


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska