Show simple item record

dc.contributor.authorSaluk-Bijak, Joanna
dc.contributor.editorBijak, Michał
dc.date.accessioned2018-10-30T09:25:24Z
dc.date.available2018-10-30T09:25:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSaluk-Bijak J., Toxicology, in: CBRN. Security Manager Handbook, M. Bijak (ed.), WUŁ, Łódź 1018, doi: 10.18778/8142-184-3.06.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-184-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26100
dc.description.sponsorshipWith the financial support of Internal Security Fund Police Programme European Commission Directorate General Home Affairs. This project has been founded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofCBRN. Security Manager Handbook;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleToxicologypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number141-191pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-185-0
dc.referencesAdriano D.C., Trace elements in terrestrial environments: biogeochemistry, bioavailability and risk of metals (2nd ed.), Springer Verlag 2001.pl_PL
dc.referencesDilda P.J., Hogg P.J., Arsenical-based cancer drugs, Cancer Treat. Rev., 2007, no. 33.pl_PL
dc.referencesFranco S.S., Nardocci A.C., Gunther W.M.R., PAH biomarkers for human health risk assessment: a review of the state-of-the-art. Cad Saude Publica, 2008, no. 24.pl_PL
dc.referencesGarvey J.S., Metallothionein: a potential biomonitor of exposure to environmental toxins, [in:] Biomarkers of Environmental Contamination, J.F. McCarthy, L.R. Shugart (eds.), Chelsa, England 1990.pl_PL
dc.referencesGonzalez F.J., Tukey R.H., Drug metabolizm, [in:] Brunton L.L., Lazo J.S., Parker K.L. Goodman & Gilman’s the pharmacological basis of therapeutics (11th ed.), New York, McGraw-Hill: Medical Publishing Division 2006.pl_PL
dc.referencesHauser B., Schrader G., Bahadir M., Comparison of acute toxicity and genotoxic concentrations of single compounds and waste elutriates using Microtox/Mutatox test system, Ecotoxicol, Environ. Saf. 1997, no. 38(3).pl_PL
dc.referencesIndulski J., Lutz W., Krajewska B., Biomarkery zagrożeń zdrowotnych osób zamieszkujących obszary o wysokim stopniu skażenia kancerogennymi substancjami chemicznymi, t. XIII, Sekcja Wydawnictw Instytutu Medycyny Pracy, Łódź 1996.pl_PL
dc.referencesKeddy C.J., Greene J.C., Bonnell M.A., Review of whole-organism bioassays: soil, freshwater sediment, and freshwater assessment in Canada, Ecotoxycol, Environ. Saf. 1995, no. 30.pl_PL
dc.referencesKlaassen C.D., Toxicology: the basic science of poisons (7th ed), Casarett & Doull’s 2008.pl_PL
dc.referencesKostka G., Zastosowanie biomarkerów w ocenie ryzyka zdrowotnego związanego z narażeniem na środowiskowe chemiczne kancerogeny, Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 2003, no. 54.pl_PL
dc.referencesMielżyńska D., Narażenie na substancje o działaniu kancerogennym. Biomarkery narażenia. Ocena środowiskowego ryzyka zdrowotnego, zarządzanie i nadzór nad ryzykiem oraz komunikacja o ryzyku, Szkolenie zorganizowane w ramach Krajowego Programu Działań na Rzecz Środowiska i Zdrowia, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec 11–12 grudnia 2000.pl_PL
dc.referencesSamanta S.K., Singh O.V., Jain R.K., Polycyclic aromatic hydrocarbons: environmental pollution and bioremediation, Trends Biotechnol., 2002, no. 20.pl_PL
dc.referencesSeńczuk W., Toksykologia współczesna., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesSilins I., Hogberg J., Combined Toxic Exposures and Human Health: Biomarkers of Exposure and Effect, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2011, no. 8.pl_PL
dc.referencesStaszewska-Sikorska A., Gorgoń J., Jankowski R., Korcz M., Krupanek J., Ryzyko zdrowotne od środowiskowe, jako miernik zrównoważenia relacji środowisko – człowiek, Środowisko a Zdrowie, 2005, no. 7.pl_PL
dc.referencesStec M., Kurzeja E., Kościołek A., Góral-Pawłowska K., Zagrożenia wynikające z narażenia na dioksyny i dioksynopodobne polichlorowane bifenyle, Probl. Hig. Epidemiol., 2012, no. 93.pl_PL
dc.referencesTraczewska T.M., Biologiczne metody oceny skażenia środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.pl_PL
dc.referencesVasan S.R., Biomarkers of Cardiovascular Disease: Molecular Basis and Practical Considerations, Circulation 2006, no. 113.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-184-3.06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska