Show simple item record

dc.contributor.authorAdamski, Jakub Krzysztof
dc.date.accessioned2018-11-09T11:06:00Z
dc.date.available2018-11-09T11:06:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26153
dc.description.abstractW związku z przemianami, które dokonały się w kilkunastu ostatnich latach w Europie w odniesieniu do mobilności ludności zagranicznej (np. rozszerzenia Unii Europejskiej, zmiany wzorców i kanałów migracyjnych), jak również problemów demograficznych i zapotrzebowania na różne kategorie pracowników w państwach UE, migracja wydaje się być stałym i koniecznym elementem życia w Europie. Wieloetniczność państw znajdujących się w jej obrębie stanowi często przyczynę niechęci i napięć między rdzenną ludnością a obcokrajowcami, co podkopuje ład i spójność społeczną, a także wzmaga niepewność i może skutkować utratą korzyści wynikających z podejmowanej mobilności. Celem rozprawy było zidentyfikowanie zmiennych wpływających na poziom zaadaptowania imigrantów do społeczeństwa przyjmującego oraz kształtowanie się nastawienia autochtonów wobec obcokrajowców w Europie. Istotną częścią jego realizacji było zgłębienie w jaki sposób, na oba te zjawiska, oddziałują konteksty: czasowy i przestrzenny oraz cały układ związków historycznych i politycznych, w który są one uwikłane. Realizacja tego celu oparta została na badaniu ilościowym pod postacią korelacji, analiz wariancji i analiz regresji wielozmiennowej, przeprowadzonych na danych zgromadzonych w ramach Europejskiego Sondażu Społecznego (European Social Survey) oraz innych baz danych tworzonych np. przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) czy Bank Światowy. Uzyskane rezultaty analiz wskazują istotne zróżnicowanie wyników między badanymi jednostkami czasu, między wyodrębnionymi w pracy regionami Europy wskazując na ich specyfikę w kontekście celu badania oraz pozwoliły na ustalenie zmiennych mających istotne znaczenie dla wartości głównych zmiennych zależnych. Ostatecznie, wyniki dają podstawę do przyczynkowego ujęcia zgłębianego problemu z perspektywy systemowej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectmigracjapl_PL
dc.subjectimigracjapl_PL
dc.subjectEuropapl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectadaptacjapl_PL
dc.subjectnastawienie do imigrantówpl_PL
dc.subjectmigracje międzynarodowepl_PL
dc.subjectstosunek do imigrantówpl_PL
dc.subjectotwartość na imigrantówpl_PL
dc.subjectintegracjapl_PL
dc.subjectbadania ilościowepl_PL
dc.subjectEuropean Social Surveypl_PL
dc.titleAdaptacja i postrzeganie imigrantów w państwach europejskich. Studium porównawczepl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderJakub Krzysztof Adamskipl_PL
dc.page.number391pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Sztuki i Edukacjipl_PL
dc.dissertation.directorFerenc, Tomasz
dc.dissertation.reviewerSuchocka, Renata
dc.dissertation.reviewerŁodziński, Sławomir
dc.date.defence2018


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record