Show simple item record

dc.contributor.authorWalińska, Ewa
dc.contributor.authorWalczak, Marian
dc.contributor.authorSzychta, Anna
dc.contributor.authorMichalak, Jan
dc.contributor.authorGad, Jacek
dc.contributor.editorWalińska, Ewa
dc.date.accessioned2018-11-13T13:12:45Z
dc.date.available2018-11-13T13:12:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationWalińska E. (red.), Księga 70-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Ludzie i ich dokonania, WUŁ, Łódź 2018, doi: 10.18778/8142-207-9.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-207-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26156
dc.description.abstractWydział Zarządzania, powołany w 1994 roku, to wyróżniające się centrum naukowo-dydaktyczne i jeden z największych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Jest rozpoznawalny dzięki wybitnym ekspertom naukowym, aktywnej współpracy z biznesem i instytucjami publicznymi, innowacyjnym przedsięwzięciom oraz przedsiębiorczemu i efektywnemu zarządzaniu. Pracownicy tego Wydziału pełnią istotne funkcje w gremiach opiniodawczych i instytucjach doradczych, doceniana jest też ich działalność naukowa i dydaktyczna. Współpraca z zagranicznymi instytucjami edukacyjnymi umożliwia im wymianę doświadczeń pomocnych w procesie dydaktycznym i zwiększa potencjał naukowo-badawczy Uczelni. W zakresie certyfikacji kierunków studiów Wydział Zarządzania współdziała z międzynarodowymi organizacjami, m.in. z ACCA, IPMA i CIMA. W wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej Wydział Zarządzania UŁ został zakwalifikowany do kategorii naukowej A. Jako pierwszy w Polsce otrzymał najwyższą, wyróżniającą ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej w obszarze nauk społecznych, a w 2017 roku zajął drugie miejsce w kategorii „Wydziały ekonomiczne” w Rankingu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych „Rzeczpospolitej”. Księga jubileuszowa powstała w związku z 70. rocznicą utworzenia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Jest poświęcona dokonaniom naukowym i dydaktycznym pracowników tej jednostki, zrealizowanym pod opieką jej kierowników – prof. dr. Edwarda Wojciechowskiego, prof. dr hab. Alicji Jarugi, prof. dr hab. Ireny Sobańskiej, a obecnie prof. dr hab. Ewy Walińskiej. W pierwszej części publikacji zaprezentowano rozwój dydaktyczny i naukowy Katedry od jej powstania w okresie powojennym aż do dziś, warunki, w jakich była organizowana, jednostki dydaktyczno-naukowe oraz informacje o osiągnięciach szczególnie zasłużonych nauczycieli i naukowców z nią związanych, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój rachunkowości nie tylko w regionie łódzkim, lecz także w całym kraju. Część druga księgi zawiera wykaz pracowników Katedry Rachunkowości – na przestrzeni 70 lat jej istnienia – oraz nauczycieli akademickich obecnie zatrudnionych w Katedrze. W kolejnej części przedstawiono fotografie ukazujące Katedrę w różnych okresach jej funkcjonowania, uwieczniające ważne dla jej pracowników wydarzenia. W ostatniej części zamieszczono listy od przyjaciół Katedry – pisane często spontanicznie, przybierające formę wspomnień, życzeń czy refleksji związanych ze współpracą z Katedrą.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjecthistoria Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjectpracownicy Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjectnauczanie rachunkowości w Łodzipl_PL
dc.titleKsięga 70-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Ludzie i ich dokonaniapl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number1-260pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowościpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowościpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowościpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowościpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowościpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-208-6
dc.references60 lat Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego 1948–2008, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2008, nr 42(98).pl_PL
dc.referencesAugustyniak J. (red.), Pamiętnik Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych w Łodzi, Stowarzyszenie słuchaczów i absolwentów Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych w Łodzi „Bratnia Pomoc”, Łódź 1931.pl_PL
dc.referencesGregor B., Mikołajczyk Z., 10 lat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesJaroszczak A., Łódzka Katedra Rachunkowości 25 lat pod kierunkiem Prof. Alicji Jarugowej, [w:] Rachunkowość u progu XXI w., FRRwP, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesKarmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesKuciński J., Czterdzieści lat Wydziału Ekonomiczno‑Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego 1965–2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesSobańska I., Ignatowski R. (red.), Łódzka szkoła rachunkowości w procesie transformacji systemu rachunkowości w Polsce w latach 1989–2016. Wyzwania dla praktyki i nauki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.pl_PL
dc.referencesSojak S. (red.), Historia katedr rachunkowości w uczelniach polskich, SKwP, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesUroczysta inauguracja obchodów Jubileuszu 70‑lecia Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, http://wz.uni.lodz.pl/kr/inaug_prezent.pdf (dostęp: 5.01.2018).pl_PL
dc.referencesWalińska E., 20 lat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-207-9


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska