Show simple item record

dc.contributor.authorBenkowska, Elżbieta
dc.date.accessioned2018-11-26T11:31:02Z
dc.date.available2018-11-26T11:31:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2544-9796
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26196
dc.description.abstractIn this article I am describing the process of writing a script, in which the main character speaks more than one language on the example of my film “The New World”. I am also exemplifying the differences in the translation of the dialogue list, which appeared between professional translator, me and my co-writer, as a result of different interpretations of the film. In the last part I am presenting rules of proper subtitle synchronization, which skillful use can be an effective directing tool. Movie subtitles are an integral and visible part of the footage, which is why they can intensify exhibited emotions or completely disrupt their perception. Thus, an interpreter for a film director should always be as important a collaborator as a cinematographer, actor or art designer.en_GB
dc.description.abstractW niniejszym artykule opisuję proces powstawania scenariusza noweli „Żanna” z filmu „Nowy świat”, w której tytułowa bohaterka używa trzech języków, tj. polskiego, białoruskiego i rosyjskiego. Następnie analizuję różnice w przekładzie listy dialogowej na język angielski, wynikające z odmiennych interpretacji filmu, które pojawiły się pomiędzy reżyserką, scenarzystką i profesjonalnym tłumaczem. W ostatniej zaś części omawiam zasady rozstawienia i synchronizacji napisów, których umiejętne wykorzystanie może być skutecznym narzędziem reżyserskim. Napisy filmowe stanowią integralną i widoczną część filmu, dzięki czemu mogą pogłębić pokazywane w nim emocje lub całkowicie je zaburzyć i dlatego też tłumacz dla reżysera jest tak samo ważnym współpracownikiem jak operator, aktor czy scenograf.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTranslatorica & Translata;1
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectsubtitlesen_GB
dc.subjectfilmen_GB
dc.subjectcase studyen_GB
dc.subjectsynchronizationen_GB
dc.subjectPolishen_GB
dc.subjectnapisypl_PL
dc.subjectfilmpl_PL
dc.subjecttłumaczeniepl_PL
dc.subjectsynchronizacjapl_PL
dc.subjectangielskipl_PL
dc.subjectpolskipl_PL
dc.titleTłumaczenie to zawsze interpretacja – uwagi o przekładzie napisów do filmupl_PL
dc.title.alternativeMovie Subtitle Translation Is Always an Interpretation. How to Choose the Right One?en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[81]-92
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Gdański
dc.referencesFisiak J. (red.), 1996, Praktyczny słownik angielsko-polski polsko-angielski, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPoczobut A., 2013, System Białoruś, Wydawnictwo HELION, Gliwice.pl_PL
dc.referencesSimpson J.A., Weiner E., The Oxford English Dictionary, vol. VII, Clarendon Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesWidawski M., 1998, Nowy słownik slangu i potocznej angielszczyzny, LL, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMiejski słownik slangu i mowy potocznej [brak inf. o aut.], 2008: http://www.miejski.pl/slowo-Blokers (dostęp: 21.03.2017).pl_PL
dc.referencesSimpson John (red.), Oxford Dictionary: https://en.oxforddictionaries.com/definition/mrs (dostęp: 30.12.2017).pl_PL
dc.referencesStarszy i Rynio, 2008, Nasze bloki: https://youtu.be/p3LaaYNuFfA (dostęp: 21.03.2017).pl_PL
dc.referencesSubtitle Guidelines [brak inf. o aut.], 2016: http://bbc.github.io/subtitle-guidelines (dostęp: 21.03.2017), British Broadcasting Corporation.pl_PL
dc.referencesBenkowska E., Ostalski Ł., Wawrzecki M., 2017, Nowy świat, Galapagos, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBenkowska E., Ostalski Ł., Wawrzecki M., 2015, Nowy świat – kopie robocze filmu, Akson Studio, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDembinska M., Benkowska E., 2015a, Scenariusz noweli Żanna, wersja z 25.02.2015, Akson Studio, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDembinska M., Benkowska E., 2015b, pieriewod Marina Sawicka, Żanna 25.02.2015, Akson Studio, Warszawa [Дэмбинска Моника, Эльжбета Бэнковска, 2015b, перевод Марина Савицка, Жанна 25.02.2015, Akson Studio, Варшава.]pl_PL
dc.contributor.authorEmailebenkowska@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/2544-9796.01.08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.