Show simple item record

dc.contributor.authorKubisztal, Anna
dc.date.accessioned2018-12-06T11:21:49Z
dc.date.available2018-12-06T11:21:49Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1506-6541
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26301
dc.description.abstractThis work is the prolegomenon to my doctoral dissertation. It is not a part of it, the only contribution presenting strategies, which I used during my work on texts. My future work is about Portuguese anthropology. It is a presentation of discipline development by illustrating selected anthropological books and their detailed interpretation. This article depicts the research techniques and methods which I used to interpret scientific texts and the general outline of the history of anthropology in Portugal. It shows the way in which the young anthropologist, from a country differing culturally and historically, will analyze the work of Portuguese intellectuals. It presents the way how Polish anthropologist was writing about the anthropology in Portugal and it shows a comprehensive set of methods that I used as the schemes to interpret the selected texts.pl_PL
dc.description.abstractPrezentowana praca ma charakter prolegomeny do rozprawy doktorskiej. Nie stanowi jej części, jest jedynie przyczynkiem ukazującym strategie przeprowadzonej pracy badawczej nad tekstami. Pisana przeze mnie dysertacja naukowa dotyczy antropologii portugalskiej. Stanowi prezentację dróg rozwoju dyscypliny, poprzez zobrazowanie wybranych przeze mnie okresów historycznych, prac antropologicznych oraz ich szczegółową interpretację. Poniższa praca zawiera metody i techniki badań wykorzystywane do interpretowania tekstów naukowych. Ukazuje ona sposób, w jaki młody antropolog z odmiennego kulturowo i historycznie kraju, będzie analizował dzieła portugalskich intelektualistów. Prezentuje zestaw metod, które wykorzystywałam jako schematy interpretacji wyselekcjonowanych dzieł.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Wiejskie;19
dc.subjectantropologia portugalskapl_PL
dc.subjectetnografiapl_PL
dc.subjectetnologiapl_PL
dc.subjectantropologia kulturowapl_PL
dc.subjectantropologia społecznapl_PL
dc.titlePolski antropolog opowiadający o portugalskiej antropologii – prolegomenapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number173-190pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowejpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record