Show simple item record

dc.contributor.authorPłuciennik, Jarosław
dc.date.accessioned2019-01-02T08:22:39Z
dc.date.available2019-01-02T08:22:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationLiberty, Enlightenment, and the Polish Brethren, w: INTERCULTURAL RELATIONS RELACJE MIĘDZYKULTUROWE, pod red. Moniki Banaś, 2018, 2 (4), ss. 109-121.pl_PL
dc.identifier.issn2544-2139
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26377
dc.description.abstractThe article presents an overview of the history of the idea of dialogics and liberty of expression. This liberty is strictly tied to the problem of liberty of conscience. Since the 17th century, the development of the dialogics travelled from an apocalyptic – and demonising its opponents – discourse as in John Milton’s approach in Areopagitica, through dialogics of cooperation and obligations and laws (in the Polish Brethren, so-called Socinians, especially Jan Crell), through dialogics of deduction (transcendental deduction in Immanuel Kant), to dialogics of induction and creativity (John Stuart Mill).pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherInstitute of Intercultural Studies Faculty of International and Political Studies Jagiellonian University in Krakówpl_PL
dc.relation.ispartofseriesIntercultural Relations. Relacje Międzykulturowe;2
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectliberty of consciencepl_PL
dc.subjectliberty of expressionpl_PL
dc.subjectEnlightenmentpl_PL
dc.subjecthistory of ideaspl_PL
dc.subjectdialoguepl_PL
dc.titleLiberty, Enlightenment, and the Polish Brethrenpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Institute of Intercultural Studies – Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University in Kraków and Jarosław Płuciennikpl_PL
dc.page.number109-120pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Philology, Institute of Contemporary Culture, Dept. of Theory of Literaturepl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteJaroslaw Pluciennik (born 1966) since 2016 Rectors' Proxy for Open Educational Resources. He used to be a Pro-Vice-Chancellor (Pol. prorektor) in charge of curricula and quality assurance and enhancement at one of the largest universities in Poland, University of Łódź (2012-2016). He is a full professor of the humanities, a student of cognitive analysis, doctor of cultural and literary criticism and theory, the editor-in-chief of a scientific journal. He has graduated from the University of Lodz. He has also studied at the University of Lund, Sweden. He researched at the University of Cambridge, UK and in many higher education institutions in Europe.pl_PL
dc.referencesA Declaraton of the Faith and Order Owned and Practced in the Congregatonal Churches in England. (1658). London.pl_PL
dc.referencesBachtn, M. M. (1975). Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu (A. & A. Goreniowie, Trans.). Kraków: Wydawnictwo Literackie.pl_PL
dc.referencesBolecki, W. (1999). Język. Polifonia. Karnawał. In W. Bolecki, Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice (pp. 285-308). Kraków: Wydawnictwo Literackie.pl_PL
dc.referencesCascardi, A. J. (1992). The Subject of Modernity. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesCascardi, A. J. (1999). Consequences of Enlightenment. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesCrell, J. (1957). O wolność sumienia (I. Lichońska, Trans.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesGuss, D. L. (1991). Enlightenment as Process: Milton and Habermas. PMLA, 106(5).pl_PL
dc.referenceshabermas, J. (2007). Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej (W. Lipnik, M. Łukasiewicz, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referenceshill, C. (1972). The World Turned Upside Down: Radical Ideas During the English Revoluton. London: Temple Smith.pl_PL
dc.referenceshuber, S. (2005). Logika i wiara w sporze Andrzeja Wiszowatego i Gotrieda Wilhelma Leibniza o Trójcę św. Warszawa: Semper.pl_PL
dc.referencesKant, I. (2004). Krytyka władzy sądzenia (J. Gałecki & A. Landman, Trans.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesKroński, T. (1966). Kant. Warszawa: Wiedza Powszechna.pl_PL
dc.referencesLocke, J. (1685). The Works of John Locke. (Vol. 5). (Four Leters concerning Toleraton).pl_PL
dc.referencesLocke, J. (1963). List o tolerancji: tekst łaciński i przekład polski (L. Joachimowicz, Trans.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesMendus, S. (1989). Toleraton and the Limits of Liberalism. Atlantc Highlands, NJ: Humanites Press Internatonal.pl_PL
dc.referencesMill, J. S. (2005). Utylitaryzm; O wolności (M. Ossowska & A. Kurlandzka, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesMilton, J. (1644). Areopagitca (1644). Retrieved October 18, 2018, from Online Library of Liberty: htp://oll.libertyfund.org/ttles/milton-areopagitca-1644-jebb-edpl_PL
dc.referencesOgonowski, Z. (1991). Myśl ariańska w Polsce XVII wieku: antologia tekstów. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.pl_PL
dc.referencesOgonowski, Z. (2014). Leibniz and Socinianism. Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 1(3).pl_PL
dc.referencesPasek, Z. (1999). Wyznania wiary. Kraków: Media-Press.pl_PL
dc.referencesPask, K. (2004). The Bourgeois Public Sphere and the Concept of Literature. Critcism, 46(2), 241-256.pl_PL
dc.referencesPłuciennik, J. (2006). Nowożytny indywidualizm a literatura. Wokół hipotez o kreacyjności Edwarda Younga. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.pl_PL
dc.referencesPłuciennik, J. (2009). Literatura, głupcze! Laboratoria nowoczesnej kultury literackiej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.pl_PL
dc.referencesSzahaj, A. (1996). Ponowoczesność – czas karnawału. Postmodernizm – flozofa błazna? In S. Czerniak & A. Szahaj (Eds.), Postmodernizm a flozofa: wybór tekstów (pp. 381-392). Warszawa: Instytut Filozofi i Socjologii, Polska Akademia Nauk.pl_PL
dc.referencesSzczucki, L., & Tazbir, J. (Eds.). (1959). Literatura ariańska w Polsce XVI wieku. Warszawa: Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesTazbir, J. (1973). Dzieje polskiej tolerancji. Warszawa: Interpress.pl_PL
dc.referencesWiszowaty, A. (1960). O religii zgodnej z rozumem czyli Traktat o posługiwaniu się sądem rozumu także w sprawach teologicznych i religijnych = Andreae Wissowat religio ratonalis seu: de ratonis iudicio in controversiis etam theologicis ac religiosis adhibendo tractatus (E. Jędrkiewicz, Trans.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjaroslaw.pluciennik@uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume4pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska