Show simple item record

dc.contributor.authorGubała-Czyżewska, Joanna
dc.date.accessioned2019-01-19T12:17:30Z
dc.date.available2019-01-19T12:17:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26505
dc.description.abstractRozprawa doktorska stawia sobie za cel diagnozę dwóch ważnych kwestii. Z jednej strony jest to rozpoznanie, w obszarze pamięci zbiorowej mieszkańców Łodzi, ogólnoświatowych tendencji występujących w ramach kolektywnego pamiętania – renesansu pamięci, postępującej medializacji, instytucjonalizacji oraz powolnego wychodzenia ze znaczących sfer zbiorowej niepamięci. Traktując pamięć zbiorową jako specyficzne zjawisko, które jest obserwowalne zarówno na poziomie jednostek, w ich wypowiedziach i działaniach dotyczących przeszłości, jak i w miejskim krajobrazie (nośnikach pamięci w postaci nazw ulic, pomników, zabytków i innych znaczących miejsc), a także w zbiorowych działaniach (praktykach upamiętniających, rocznicach, wspólnym dbaniu o dziedzictwo kulturowe) oraz, najczęściej być może refleksyjnie identyfikowanych jako przejawy kolektywnego pamiętania, obszarach dyskursu publicznego oraz polityki historycznej, badania zaplanowane zostały jako połączenie różnorodnych metod badawczych, dzięki którym w możliwie pełny, wielowątkowy i wieloaspektowy sposób zobrazowano przejawy pamięci łodzian o społeczności żydowskiej. Przede wszystkim wykorzystano wywiady kwestionariuszowe z mieszkańcami Łodzi, które pozwoliły na uchwycenie dominujących tendencji w postawach współczesnych łodzian wobec wielokulturowej (i nie tylko) przeszłości. Badania te zostały poszerzone o analizę treści przekazów medialnych (prasy, radia i telewizji), w których poszukiwane były najpopularniejsze obrazy przeszłości dotyczące społeczności żydowskiej, sposoby i konteksty ich obecności, prowadzące do zidentyfikowania określonych ram interpretacyjnych. Ostatnią z metod było zastosowanie perspektywy socjologii pomnika, pozwalającej na symboliczną analizę topograficznych miejsc pamięci pojawiających się w przestrzeni miejskiej (a bazującej w dużej mierze na zastosowaniu klucza kategoryzacyjnego do opisu siatki łódzkich przestrzennych upamiętnień).pl_PL
dc.description.sponsorshipProjekt "Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych naukowców – Akronim D-RIM", II edycja, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 8.2.1).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectpamięć zbiorowapl_PL
dc.subjecthistoriapl_PL
dc.subjectmetodologiapl_PL
dc.subjecttriangulacjapl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectspołeczność żydowskapl_PL
dc.subjectbadania pamięci zbiorowejpl_PL
dc.subjectsocjologia retrospekcjipl_PL
dc.titlePamięć łodzian o społeczności żydowskiej w kontekście metodologicznych aspektów badań pamięci zbiorowejpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderJoanna Gubała-Czyżewskapl_PL
dc.page.number426pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.contributor.authorEmailjoanna.gubala@gmail.compl_PL
dc.dissertation.directorKubiak, Anna
dc.dissertation.reviewerSzpociński, Andrzej
dc.dissertation.reviewerKwiatkowski, Piotr Tadeusz
dc.date.defence2018


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record