Show simple item record

dc.contributor.authorKrasnova, Anna
dc.date.accessioned2019-02-08T07:07:57Z
dc.date.available2019-02-08T07:07:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26751
dc.description.abstractDerekrutacja, postrzegana jako proces rozstania się z pracownikiem, jest ostatnim etapem cyklu życia pracownika w organizacji. Często, choć błędnie, rozumiana jest również jako ostatni etap relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Tymczasem odejście pracownika z firmy nie musi, wręcz nie powinno, sprowadzać się do całkowitego zerwania relacji pomiędzy tymi dwoma podmiotami. Odwołując się do teorii wymiany społecznej, należy zauważyć, że utrzymywanie relacji pomiędzy pracodawcą a byłymi pracownikami może być korzystne dla obu stron. Programy dedykowane byłym zatrudnionym (ang. corporate alumni program) mają takie światowe firmy jak: Microsoft, Goldman Sachs, McKinsey&Company, EY, PricewaterhouseCoopers czy KPMG. Tymczasem nieliczne badania realizowane w tym zakresie wskazują, że większość organizacji nie ma żadnej strategii utrzymania relacji z byłymi zatrudnionymi. Problem badawczy rozprawy dotyczy czynników determinujących kształtowanie relacji pomiędzy pracodawcą a byłymi pracownikami. W szczególności autorkę interesowało: jak zachęcić pracowników i pracodawców do utrzymywania relacji po odejściu zatrudnionego z organizacji oraz jak kierować tymi relacjami, by zapewnić obu stronom korzyści z nich wynikające. Celem rozprawy było stworzenie modelu kształtowania relacji pomiędzy pracodawcą a byłymi pracownikami. Na podstawie analizy literatury postawiono następującą tezę główną: trudności w kształtowaniu relacji z byłymi pracownikami wynikają z postaw i działań pracodawców dotyczących tych relacji. W celu kompleksowego opisania badanego zjawiska wykorzystano triangulację metod badawczych. Rozprawę podzielono na pięć rozdziałów. Dwa pierwsze mają charakter teoretyczny, zaś trzy pozostałe – empiryczny.pl_PL
dc.description.sponsorshipBadania zostały przeprowadzone w ramach projektu badawczego pt.: "Relacje z byłym pracodawcą w opinii pracowników biorących udział w procesie derekrutacji" sfinansowanego z dotacji celowej MNiSZW na zadania badawcze w ramach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectrelacje pracodawcy z pracownikiempl_PL
dc.subjectklub byłych pracownikówpl_PL
dc.subjectderekrutacjapl_PL
dc.subjectbyli pracownicypl_PL
dc.subjectzwolnieniapl_PL
dc.subjectdobrowolne odejścia pracownikówpl_PL
dc.subjectzarządzanie relacjami z pracownikamipl_PL
dc.subjectEmployee Relationship Managementpl_PL
dc.subjectcorporate alumni programpl_PL
dc.subjectabsolwenci korporacyjnipl_PL
dc.titleKształtowanie relacji pomiędzy pracodawcą a byłymi pracownikamipl_PL
dc.title.alternativeShaping the relationship between the employer and former employeespl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number232pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimipl_PL
dc.dissertation.directorCewińska, Joanna
dc.dissertation.reviewerPocztowski, Aleksy
dc.dissertation.reviewerLipka, Anna
dc.date.defence2019


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record