Show simple item record

dc.contributor.authorCuryło, Monika
dc.contributor.editorPiestrzyński, Tomasz
dc.contributor.editorJerzyk-Wojtecka, Justyna
dc.date.accessioned2019-02-13T10:11:53Z
dc.date.available2019-02-13T10:11:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationCuryło M., System identyfikacji wizualnej jako element tożsamości biblioteki akademickiej, [w:] Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką, red. T. Piestrzyński, J. Jerzyk-Wojtecka, WUŁ, Łódź 2018, doi: 10.18778/8142-336-6.03.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-336-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26780
dc.description.abstractThe ar ticle presents the problem of creating and managing the br and of an academic library in the context of the university's identification system. Visual identity, understood as a mosaic of all visual messages, which facilitates recognition of a public institution, as well as brand awareness and development of long-term marketing strategies are the basic issues related to visual identification. The brand book (identity book), as well as printed and electronic materials, serve as a tool used to reinforce the institution's position on the market, and generate a coherent and logical system of symbols and connotations. The creation of a strong logo is one of the most important stages of building a corporate image, which has an ongoing influence on recipients and contributes to the success of a university and academic library brand.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBiblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectidentyfikacja wizualnapl_PL
dc.subjectbiblioteka akademickapl_PL
dc.subjecttożsamość biblioteki akademickiejpl_PL
dc.titleSystem identyfikacji wizualnej jako element tożsamości biblioteki akademickiejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number35-53pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagiellońskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-337-3
dc.referencesAlbin K., Reklama: przekaz, odbiór, interpretacja, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesAugustyn R., Kawecka U., System identyfikacji wizualnej biblioteki jako element komunikacji z czytelnikiem, „Biuletyn EBIB” 2011, nr 5, http://www.ebib.pl/?page_id=347#art8, [dostęp:10.10.2017].pl_PL
dc.referencesBaj M., Logo wybranych bibliotek państwowych uczelni akademickich w Polsce – próba oceny, [w:] Biblioteka jako marka: Materiały z VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi 11–12 września 2012 r., red. J. Stawińska, Warszawa 2013, s. 15–22.pl_PL
dc.referencesBajbak P., Struktura systemu identyfikacji wizualnej firmy, [w:] Produkcja przekazów multimedialnych, red. M. Chrząścik, Warszawa 2013, s. 105–135.pl_PL
dc.referencesBentyn Z., Identyfikacja wizualna przedsiębiorstwa, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesBenicewicz-Miazga A., Grafika w biznesie: logotypy, wizerunki, papier firmowy: projektowanie elementów tożsamości wizualnej, Gliwice 2005.pl_PL
dc.referencesBudzyński W., Public relations: zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesFrutiger A., Człowiek i jego znaki, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesJaskowska M., Public relations bibliotek naukowych w Internecie, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesJurowski M., Jednolita identyfikacja wizualna, „Biuletyn EBIB” 2004, nr 5, http://www.ebib.pl/2004/56/jurowski.php, [dostęp: 10.10.2017].pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk M., Public relations szkół wyższych: model komunikowania się z otoczeniem w demokratycznej przestrzeni publicznej, Sosnowiec 2013.pl_PL
dc.referencesKlag M., Informacje i emocje – o czytaniu logotypów, [w:] Ikoniczność znaku: słowo – przedmiot – obraz – gest, red. E. Tabakowska, Kraków 2006, s. 69–79.pl_PL
dc.referencesKmita A., Identyfikacja firmy: system komunikatów wizualnych, Sosnowiec 2006.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk E., E-wizerunek biblioteki – na przykładzie witryn internetowych łódzkich bibliotek szkół wyższych, „Biuletyn EBIB” 2012, nr 3, http://www.ebib.pl/?page_id=858#art8, [dostęp: 10.10.2017].pl_PL
dc.referencesKreft J., Za fasadą społeczności: elementy zarządzania nowymi mediami, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesKruszewski T., Przestrzenie biblioteki: o symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji, Toruń 2012.pl_PL
dc.referencesKwiecień A., Przesłanki i czynniki kształtowania reputacji firmy, „Ekonomia” 2003, nr 10, s. 138–153.pl_PL
dc.referencesLato A., Ikoniczność we współczesnym, zglobalizowanym świecie – formą komunikacji czy manipulacji?, „Kultura–Historia–Globalizacja” 2008, nr 3, s. 22–31.pl_PL
dc.referencesNikodemska-Wołowik A., Górski T., Wołowik M., Nie tylko logotyp: wyróżnienie i przynależność w biznesie, Bydgoszcz–Gdańsk 2004.pl_PL
dc.referencesNuckowski J., O komunikacji wizualnej, [w:] Oblicza komunikowania wizualnego, red. R. Polak, Kraków–Rzeszów–Zamość 2011, s. 11–48.pl_PL
dc.referencesOgonowska A., Kultura, komunikacja i kompetencja wizualna w kontekście wybranych zagadnień współczesnej humanistyki, [w:] Komunikologia: teoria i praktyka komunikacji, red. E. Kulczycki, M. Wendland, Poznań 2012, s. 53–67.pl_PL
dc.referencesRychter K, Chmielewski, Z., Tworzydło, D., Tożsamość wizualna: znak, system wizerunek, Rzeszów 2012.pl_PL
dc.referencesSchmitt B, Simonson A., Estetyka w marketingu: strategiczne zarządzanie markami, tożsamością i wizerunkiem firmy, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesScott D., Nowe zasady marketingu i PR, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesVandendorpe Ch., Od papirusu do hipertekstu: esej o przemianach tekstu i lektury, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesWojciechowska M., Fizyczne artefakty kultury organizacyjnej jako element komunikacji marketingowej: na przykładzie systemu identyfikacji wizualnej, http://docpla yer.pl/16268985-Fizyczne-artefakty-kultury-organizacyjnej-jako-element-komunikacji-marketingowej-na-przykladzie-systemu-identyfikacji-wizualnej.html, [dostęp: 25.09.2017].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-336-6.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe