Show simple item record

dc.contributor.authorKulczycka, Urszula
dc.contributor.editorPiestrzyński, Tomasz
dc.contributor.editorJerzyk-Wojtecka, Justyna
dc.date.accessioned2019-02-14T07:15:53Z
dc.date.available2019-02-14T07:15:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKulczycka U., Analiza przestrzeni informacyjnej Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, [w:] Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką, red. T. Piestrzyński, J. Jerzyk-Wojtecka, WUŁ, Łódź 2018, doi: 10.18778/8142-336-6.16.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-336-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26794
dc.description.abstractThe modern world is dominated by information, the importance of which is constantly growing. To say that members of the modern society are living in information`s environment is truism, but most important thing in the communication process is commitment of technology. This increases the importance of digital competence and increases the aspirations of society in respect of access to knowledge in a fast, easy and convenient way. Contemporary infospace, especially virtual, is more and more complex, dynamic and scattered. An example of such space mighty be online digital libraries, databases, and catalogs. This article discusses how the Library of the University of Gdańsk is now making an attempt to respond to or client`s needs.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBiblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprzestrzeń informacyjnapl_PL
dc.subjectbiblioteka akademickapl_PL
dc.titleAnaliza przestrzeni informacyjnej Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiegopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number265-272pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationBiblioteka Uniwersytetu Gdańskiegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-337-3
dc.referencesBabik W., Ekologia informacji, Kraków 2014.pl_PL
dc.referencesE-zasoby, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, http://www.bg.ug.edu.pl/e-zasoby, [dostęp: 10.04.2017].pl_PL
dc.referencesHagedorn K., The information architecture giossary, cyt. za: M. Kisilowska, Przestrzeń informacyjna jako termin informatologicznym, s. 37, http://bbc.uw.edu.pl/Content/1848/z2011_2_03.pdf, [dostęp: 17.04.2017].pl_PL
dc.referencesKamińska-Czubała B., Witczak D., Cyfrowe biblioteki Krakowa i Lwowa, [w:] Kraków – Lwów. Książki – czasopisma – biblioteki XIX i XX wieku, t. IX, część 1, red. H. Kosętka, B. Góra, E. Wójcik, Kraków 2009, s. 313.pl_PL
dc.referencesKisilowska M., Przestrzeń informacyjna jako termin informatologicznym, http://bbc.uw.edu.pl/Content/1848/z2011_2_03.pdf, [dostęp: 17.04.2017].pl_PL
dc.referencesKisilowska M., Woźniak-Kasperek J., Czy katalog ma przyszłość? Dwugłos względnie uporządkowany, http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/biblio21/sesja2ref3.pdf, [dostęp: 17.04.2017].pl_PL
dc.referencesKulczycka U., Roszkowska-Paszuk B., Katalog online biblioteki narzędziem komunikacji z czytelnikiem. Analiza funkcjonalności katalogu online Biblioteki UG w oparciu o przeprowadzone badania, [w:] Zarządzanie jakością w bibliotece: praca zbiorowa, red. M. Wojciechowska, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesMaterska K., Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMcKnight C., The personal construction of information space, cyt. za: E. Głowacka [et al.], Model indywidualnej przestrzeni informacyjnej w procesie badawczym – wstępne założenia, „Zagadnienia Informacji Naukowej. Studium informacyjne” 2015, nr 2 (106), s. 18.pl_PL
dc.referencesO Bazie Wiedzy, Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej, http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/2016-07-05-19-37-36/o-bazie-wiedzy, [dostęp: 10.08.2017].pl_PL
dc.referencesSprawozdanie roczne 2016, Gdańsk 2017, http://www.bg.ug.edu.pl/images/stories/pdf/spraw2016.pdf, [dostęp: 10.04.2017].pl_PL
dc.referencesWojciechowski J., Biblioteczna wartość naddana, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesWirtualna Biblioteka Nauki, MNiSW, http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/wirtualna-biblioteka-nauki.html, [dostęp: 23.08.2017].pl_PL
dc.referencesBiblioteki Cyfrowe, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, http://www.bg.ug.edu.pl/e-zasoby/ biblioteki-cyfrowe, [dostęp: 20.08.2017].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-336-6.16


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe