Show simple item record

dc.contributor.authorNowinowski, Sławomir
dc.date.accessioned2019-02-26T07:57:06Z
dc.date.available2019-02-26T07:57:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationNowinowski S., Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926–1932 , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, DOI: 10.18778/7969-052-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-052-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26860
dc.descriptionWyłaniający się z akt resortu spraw zagranicznych ČSR konterfekt życia społecznego i politycznego II Rzeczypospolitej nie jest obiektywny. Sporządzenie takiego wymagałoby zawieszenia własnych norm, osądów i nałogów mentalnych, moralnych i estetycznych, aby przeniknąć tak daleko, jak to możliwe, w pole widzenia innego człowieka i przyswoić sobie jego sposób percepcji. Tymczasem nawet najbardziej biegli w swym rzemiośle dyplomaci I Republiki postrzegali nadwiślańskie realia przez pryzmat własnej (jakże odmiennej od polskiej) kultury. Pisane przez nich raporty, instrukcje i analizy odzwierciedlają nie tylko geopolityczne kalkulacje. Są również świadectwem uwikłania ich autorów w zależności: etniczne, klasowe, światopoglądowe lub historyczne. Dowodzą także, jak trudno im było powściągnąć emocje, gdy pisali, konwersowali i rozmyślali o Polsce. Poszukując w XIX w. odpowiedzi na pytania: kim jesteśmy, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, czeskie elity nie mogły przejść do porządku dziennego nad kwestią polską. Stanowiła ona element strategii wobec monarchii habsburskiej, a nade wszystko wyznacznik stosunku do Rosji. Przedmiotem studiów są także metody, za pomocą których realizowano cele polityki zagranicznej Pragi. Dokonano rekonstrukcji obrazu II Rzeczypospolitej, jaki powstał w wyniku rutynowych działań personelu wybranych placówek dyplomatycznych i konsularnych ČSR oraz analiz przeprowadzonych nad Wełtawą przez kadrę kierowniczą MZV. Określono też występujące między nimi współzależności.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdyplomacjapl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectCzechosłowacjapl_PL
dc.subjectII Rzeczpospolitapl_PL
dc.subjecthistoriapl_PL
dc.subjectPiłsudskipl_PL
dc.subjectmiędzywojniepl_PL
dc.titlePolska w dyplomacji czechosłowackiej 1926–1932pl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number370pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut.Historii, Katedra Historii Powszechnej Najnowszejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-602-4
dc.contributor.authorBiographicalnoteAbsolwent historii Uniwersytetu Łódzkiego (1990). Doktorat w 1999 (Dyplomacja czechosłowacka wobec kwestii bezpieczeństwa zbiorowego w Europie (1919-1925)) i habilitacja w 2014 tamże. W latach 1991–1999 asystent w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej Instytutu Historii UŁ. W latach 1999-2016 adiunkt w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej UŁ. Od 2016 profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej Instytutu Historii UŁ. W latach 2006–2009 naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi. Główne zainteresowania badawcze: historia Europy Środkowo-Wschodniej 1918–1989, dyplomacja Polski i Czechosłowacji 1918–1945, historiografia polska XX wieku[1]. W 1995 roku otrzymał Nagrodę Historyczną „Polityki” za najlepszy książkowy debiut historyczny.pl_PL
dc.referencesAkten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1918–1945, Serie B, Bd. 2/1, Dezember 1925 bis Juni 1926, Göttingen 1976; Bd. 3, Dezember 1925 bis Dezember 1926, Göttingen 1968; Bd. 4, 1. Januar bis 16. März 1927, Göttingen 1970; Bd. 7, 1. October bis 31 Dezember 1927, Göttingen 1974; Bd. 8, 1. Januar bis 30. April 1928, Göttingen 1976; Bd. 9, 1. Mai bis 31. August 1928, Göttingen 1976; Bd. 10, 1. September bis 31. Dezember 1928, Göttingen 1977; Bd. 11, 1. September bis 31. Mai 1929, Göttingen 1978; Bd. 15, 1. Mai bis 30. September 1930, Göttingen 1980; Bd. 16, 1. October bis 28. Februar 1931, Göttingen 1981; Bd. 17, 1. März bis 15. Juni 1931, Göttingen 1982; Bd. 19, 16. October 1931 bis 29 Februar 1932, Göttingen 1983; Bd. 20, 1. März bis 15. August 1932, Göttingen 1983; Bd. 21, 16. August 1932 bis 29. Januar 1933, Göttingen 1983.pl_PL
dc.referencesBeck J., Przemówienia, deklaracje, wywiady, Warszawa 1939.pl_PL
dc.referencesBeneš E., Boj o mír a bezpečnost státu. Československá zahraniční politika v projevech ministra dr. E. Beneše, Praha 1934.pl_PL
dc.referencesBeneš E., Cirkulární telegramy 1920–1935, ed. J. Dejmek, Praha 2002.pl_PL
dc.referencesBeneš E., Problémy nové Evropy a zahraniční politika Československa. Projevy a úvahy z r. 1919–1924, Praha 1924.pl_PL
dc.referencesBorkowski J., Cztery dokumenty z Ambasady Francuskiej z lat 1919, 1927, 1935, 1937, „Teki Archiwalne” 1992.pl_PL
dc.referencesBruski J. J., Pisuliński J., Polska dyplomacja wobec emigracji ukraińskiej. Nieznana instrukcja ministra Augusta Zaleskiego z 1926 roku, „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 1998.pl_PL
dc.referencesDejmek J., Korespondence Kamila Krofty s Edvardem Benešem, č. 2, (1927–1938), „Sborník Archivních Prací” 1998, č. 2.pl_PL
dc.referencesDocumenti per la storia delle relazioni italo-polacche (1918–1940). Dokumenty dotyczące historii stosunków polsko-włoskich (1918–1940 r.), eds M. Di Simone, N. Eramo, A. Fiori, J. Stoch, t. 1–2, Roma 1998.pl_PL
dc.referencesDocuments diplomatiques belges 1920–1940, t. 2, 1925–1931, Bruxelles 1964; t. 3, 1931–1936, Bruxelles 1964.pl_PL
dc.referencesDocuments diplomatiques français 1932–1939, Série I, t. 1, 4 juillet – 14 novembre 1932, Paris 1964; t. 2, 15 novembre 1932 – 17 mars 1933, Paris 1966.pl_PL
dc.referencesDocuments on British Foreign Policy 1919–1939, Series 1 A, vol. 2, The Termination of Military Control in Germany. Middle Eastern and American Questions 1926-1927, London 1968; vol. 3, European and Naval Questions 1927, London 1970; vol., 5, European and Security Questions 1928, London 1973; vol. 6, The Young Report and The Hague Conference. Security Questions 1928–1929, London 1975.pl_PL
dc.referencesDokumenty a materiály k dějinám československ-sovětských vztahů, sv. 2, srpen 1922 – červen 1934, Praha 1977.pl_PL
dc.referencesDokumienty wnieszniej polityki SSSR, t. 9, 1 janvarja – 31 dekabrja 1926 g., Moskwa 1964; t. 10, 1 janvarja – 31 dekabrja 1927 g., Moskwa 1965; t. 11, 1 janvarja – 31 dekabrja 1928 g., Moskwa 1966; t. 12, 1 janvarja – 31 dekabrja 1929 g., Moskwa 1967, t. 13, 1 janvarja – 31 dekabrja 1930 g., Moskwa 1967; t. 14, 1 janvarja – 31 dekabrja 1931 g., Moskwa 1968, t. 15, 1 janvarja – 31 dekabrja 1932 g., Moskwa 1969.pl_PL
dc.referencesDokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, oprac. T. Jędruszczak, M. Nowak-Kiełbikowa, t. 1, 1918–1932, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesEdvard Beneš (diplomat na cestách). Depeše z padesáti zahraničních cest ministra Beneše 1919–1928, eds J. Čechurová, J. Čechura, Praha 2000.pl_PL
dc.referencesGrzywacz A., Mazur G., Raport o pracach Oddziału II Sztabu Głównego w zakresie dyplomacji wojskowej, „Zeszyty Historyczne” 1995, nr 111.pl_PL
dc.referencesGustav Stresemann: His Diaries, Letters, and Papers, ed. E. Sutton, vol. 3, London 1940.pl_PL
dc.referencesJabłonowski M., Relacja gen. Romana Góreckiego z podróży do Pragi w grudniu 1932 r., „Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej” 1987.pl_PL
dc.referencesJędrzejewicz W., Rozmowa marszałka Piłsudskiego ze Stresemannem w Genewie w 1927 roku, „Niepodległość” 1976.pl_PL
dc.referencesKomitet Obrony Państwa, oprac. A. Grzywacz, „Zeszyty Historyczne” 1993, z. 104.pl_PL
dc.referencesKorespondence T. G. Masaryk – Eduard Beneš 1914–1918, eds D. Hájková, I. Šedivý, Praha 2004.pl_PL
dc.referencesKubů E., Edvard Beneš očima manželky rakouského dyplomata. Z deníku paní Hedvigy Markové (1925–1938), [w:] Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty, eds M. Šesták, E. Voráček, Praha 2000.pl_PL
dc.referencesListy důvěrné. Vzájemná korespondence Hany a Edvarda Benešových, eds J. Šetřilová, J. Čechura, Praha 1996.pl_PL
dc.referencesŁaptos J., Dyplomaci II RP w świetle raportów Quai d’Orsay, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesMajowy zamach stanu w świetle dokumentów wywiadu, dyplomacji i organów bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej, oprac. P. Kołakowski, A. Pepłoński, Słupsk 2008.pl_PL
dc.referencesMasaryk T. G., Cesta demokracie, sv. 4, Projevy – články – rozhovory 1929–1937, ed. V. Fejlek, Praha 1997.pl_PL
dc.referencesMasaryk a Beneš ve svých dopisech z doby pařižských mírových jednani v roce 1919, sv. 2, ed. Z. Šolle, Praha 1994.pl_PL
dc.referencesPatek S., Raporty i korespondencja z Moskwy (1927–1932), oprac. M. Gmurczyk- Wrońska, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesPiłsudski J., Pisma, t. 9, Warszawa 1937.pl_PL
dc.referencesPolitické programy českého národního socialismu, ed. J. Harna, Praha 1998.pl_PL
dc.referencesPolskie dokumenty dyplomatyczne 1931, oprac. M. Wołos, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPolskie dokumenty dyplomatyczne 1932, oprac. K. Kania, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesPrzewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla, oprac. B. Musiał, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesStosunki polsko-czechosłowackie 1932–1939 w relacjach dyplomatów II Rzeczypospolitej, oprac. S. M. Nowinowski, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesWandycz P. S., MSZ w okresie międzywojennym: odpowiedzi na ankietę, „Zeszyty Historyczne” 1975, z. 32.pl_PL
dc.referencesWandycz P. S., MSZ widziane oczami amerykańskiego dyplomaty, „Zeszyty Historyczne” 1976, z. 38.pl_PL
dc.referencesWandycz P. S., Borzęcki J., Rozmowy Piłsudskiego z Wojkowem. Fragmenty raportów, „Zeszyty Historyczne” 2004, nr 149.pl_PL
dc.referencesZaleski A., Przemowy i deklaracje, t. 1, Warszawa 1929, t. 2, Warszawa 1931.pl_PL
dc.referencesZ protokolů schůzi 8. československé vlady (2. Černého). 19. 3. 1926 – 12. 10. 1926. Edice vybraných pasáží, ed. R. Machatková , Praha 1994.pl_PL
dc.referencesZ protokolů schůzi 9. československé vlady (3. Švehlovy). 12. 10. 1926 – 1. 2. 1929. Edice vybraných pasáží, ed. V. Helešicová , Praha 1995.pl_PL
dc.referencesZ protokolů schůzi 10. československé vlady (1. Udržalovy). 7. února 1929 – 15. října 1929, eds R. Machatková, M. Sikorová, I. Št’ovíček, Praha 1999.pl_PL
dc.referencesŹródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, oprac. S. Sierpowski, t. 1, 1917–1926, Poznań 1989; t. 2, 1927–1934, Poznań 1992.pl_PL
dc.referencesBader K., Stosunki polsko-czeskie, Warszawa 1938.pl_PL
dc.referencesBaranowski W., Rozmowy z Piłsudskim 1916–1931, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesBeneš E., Německo a Československo, ed. E. Broklová, Praha 2005.pl_PL
dc.referencesBeneš E., Pamětí. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství, Praha 1947.pl_PL
dc.referencesBiesiedowskij G., Zdrada Sowietów. Pamiętniki dyplomaty sowieckiego, Katowice [b. r. w.].pl_PL
dc.referencesBrüning H., Memoiren 1918–1934, Stuttgart 1970.pl_PL
dc.referencesD’Abernon [E.], Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata pod Warszawą 1920 r., Warszawa 1932.pl_PL
dc.referencesDrymmer W. T., Wspomnienia (3), „Zeszyty Historyczne” 1974, z. 29.pl_PL
dc.referencesFierlinger Z., Ve službách ČSR. Paměti z druhého zahraničního odboje, Praha 1947.pl_PL
dc.referencesFrançois-Poncet A., Byłem ambasadorem w Berlinie. Wrzesień 1931 – październik 1938, oprac. S. Zabiełło, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesGašpariková-Horáková A., U Masarykovcov. Spomienky osobnej archivárky T. G. Masaryka, Bratislava 1995.pl_PL
dc.referencesGawroński J., Moja misja w Wiedniu 1932–1938, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesGrzybowski W., Spotkania i rozmowy z Józefem Piłsudskim, „Niepodległość”1948.pl_PL
dc.referencesGünther W., Pióropusz i szpada. Wspomnienia ze służby zagranicznej, Paryż [b. r. w.].pl_PL
dc.referencesKozicki S., Pamiętnik 1876–1939, oprac. M. Mroczko, Słupsk 2009.pl_PL
dc.referencesKraczkiewicz K., Przedwojenna „Wierzbowa”, „Zeszyty Historyczne” 1981, z. 55.pl_PL
dc.referencesKrofta K., Diplomatický deník 1919–1922, ed. J. Dejmek, Praha 2009.pl_PL
dc.referencesKrofta K., Naše dějinne styky s Polskem, Praha 1933.pl_PL
dc.referencesKubka F., Mezi válkami. Masaryk a Beneš v mých vzpomínkách, Praha 1969.pl_PL
dc.referencesKünzl-Jizerský R., V diplomatických službách ČSR, Praha 1947.pl_PL
dc.referencesLaroche J., Polska lat 1926–1935. Wspomnienia ambasadora francuskiego, oprac. S. Zabiełło, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesLepecki M., Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego, oprac. A. Garlicki, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesLieberman H., Pamiętniki, oprac. A. Garlicki, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesLimanowski B., Pamiętniki, t. 4, 1919–1928, oprac. J. Durko, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesŁubieński M., Refleksje i reminiscencje, oprac. M. Kornat, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesMasaryk T. G., Nová Evropa. Stanovisko slovanské, Brno 1994.pl_PL
dc.referencesMasařík H., V proměnách Evropy. Pamětí československého diplomata, Praha – Litomyšl 2002.pl_PL
dc.referencesMastný V., Vzpomínky diplomata. Ze vzpomínek a dokumentů československého vyslance, eds E. Kubů, P. Luňak, O. Novák, Praha 1997.pl_PL
dc.referencesMeysztowicz J., Czas przeszły dokonany. Wspomnienia ze służby w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 1932–1939, Kraków 1984.pl_PL
dc.referencesMłynarski F., Wspomnienia, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesMorawski K., Tamten brzeg. Wspomnienia i szkice, Paryż [b. r. w.].pl_PL
dc.referencesNoël L., La Tchécoslovaquie l’avant Munich, Paris 1982.pl_PL
dc.referencesPiłsudska, A., Wspomnienia, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesPobóg-Malinowski W., Skoro nie szablą to piórem, „Kultura” 1960, nr 5.pl_PL
dc.referencesPolska polityka zagraniczna w latach 1926–1939. Na podstawie tekstów min. Józefa Becka opracowała Anna M. Cienciała, Paryż 1990.pl_PL
dc.referencesPopiel K., Generał Sikorski w mojej pamięci, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesPopiel K., Wybór prezydenta I. Mościckiego, „Zeszyty Historyczne”, nr 48.pl_PL
dc.referencesPragier A., Czas przeszły dokonany, Londyn 1966.pl_PL
dc.referencesRaczyński E., Od Narcyza Kulikowskiego do Winstona Churchilla, Londyn 1976.pl_PL
dc.referencesRataj M., Pamiętniki 1918–1927, oprac. J. Dębski, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesRomeyko M., Przed i po maju, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesSchimitzek S., Drogi i bezdroża minionej epoki. Wspomnienia z lat pracy w MSZ 1920–1939, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesSchmidt P., Statysta na dyplomatycznej scenie, Kraków 1962.pl_PL
dc.referencesSkirmunt K., Moje wspomnienia 1866–1945, oprac. E. Orlof, A. Pasternak, Rzeszów 1998.pl_PL
dc.referencesSkładkowski S., Strzępy meldunków, Warszawa 1936.pl_PL
dc.referencesSlávik J., Moja pamät’ – živá kniha. Moje poslanie vo Varšave 1936–1937, ed. J. Němeček, Bratislava 2010.pl_PL
dc.referencesŚwitalski K., Diariusz 1919–1935, oprac. A. Garlicki, R. Świętek, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesŚwitalski K., Diariusz. Uzupełnienie z lat 1919–1932, oprac. P. Duber, W. Suleja, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesVozka J., Polsko – žalář narodů nebezpečí pro světovy mír, Praha 1932.pl_PL
dc.referencesWat A., Mój wiek. Pamiętnik mówiony, t. 1, Warszawa 1990.pl_PL
dc.references[Wierzbiański K.] Benesz a Polska, „Zeszyty Historyczne“ 1986, z. 76.pl_PL
dc.referencesWitos W., Dzieła zebrane, t. 2, Moje wspomnienia, oprac. E. Karczewski, J. R. Szaflik, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesWodzicki R., Wspomnienia. Gdańsk – Warszawa – Berlin 1928–1939, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesWysocki A., Dzieje mojej służby (1900–1938), rękopis w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, sygn. 12477/II.pl_PL
dc.referencesWysocki A., Tajemnice dyplomatycznego sejfu, oprac. W. Jankowerny, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesZamorski K. J., Dzienniki (1930–1938), oprac. R. Litwiński, M. Sioma, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesŻongołłowicz B., Dzienniki 1930–1936, oprac. D. Zamojska, Warszawa 2004.pl_PL
dc.references„České slovo”pl_PL
dc.references„Československá republika”pl_PL
dc.references„Ilustrowany Kurier Codzienny”pl_PL
dc.references„Kurier Warszawski”pl_PL
dc.references„Lidové noviny”pl_PL
dc.references„Právo lidu”pl_PL
dc.references„Přítomnost”pl_PL
dc.references„Rzeczpospolita”pl_PL
dc.references„Tribuna”pl_PL
dc.references„Venkov”pl_PL
dc.references„Zahraniční politika”pl_PL
dc.referencesÁdám M., The Little Entente and Europe (1919–1929), Budapest 1993.pl_PL
dc.referencesAjnenkiel A., Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926–1939, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesAlexander M., Deutschland, Italien und die Tschechoslowakei in der Zwischenkriegszeit, „Bohemia”1997, H. 1.pl_PL
dc.referencesBachstein M. K., Die soziologische Struktur der „Burg”. Versuch einer Strukturanalyse, [w:] Die „Burg”. Einflußreiche politische Kräfte um Masaryk und Beneš, hrsg. K. Bosl, Bd. 1, München – Wien 1973.pl_PL
dc.referencesBalcerak W., Liga Nadziei. Z dziejów Ligi Narodów, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesBalcerak W., Sprawa polsko-czechosłowackiego sojuszu wojskowego w latach 1921– 1927, „Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej” 1967.pl_PL
dc.referencesBariéty J., Der Tardieu-Plan zur Sanierumg des Donauraums (Februar – Mai 1932), [w:] Internationale Beziehungen in der Weltwirtschaftskrise 1929–1933, hrsg. J. Becker, K. Hildebrand, München 1980.pl_PL
dc.referencesBaron R., Wokół stereotypów Czechów i Polaków, [w:] idem, Między Polska i Czechami. W optyce historyka z Brna, Toruń 2009.pl_PL
dc.referencesBartoszewicz H., Misja dyplomatyczna Romana Knolla w Rzymie, „Dzieje Najnowsze” 2011, z. 1.pl_PL
dc.referencesBátonyi G., Britain and Central Europe 1918–1933, Oxford 1999.pl_PL
dc.referencesBatowski H., Między dwiema wojnami 1919–1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 1988.pl_PL
dc.referencesBatowski H., T. G. Masaryk a Polska, „Przegląd Współczesny” 1930, t. 23.pl_PL
dc.referencesBatowski H., Ze stosunków polsko-słowackich w okresie 1931–1939, [w:] idem, Z polityki międzynarodowej XX wieku. Wybór studiów z lat 1930–1975, Kraków 1979.pl_PL
dc.referencesBaumgart M., Londyn – Berlin 1918–1939. Niemcy w brytyjskiej polityce zagranicznej, Szczecin 1993.pl_PL
dc.referencesBaumgart M., Wielka Brytania a odrodzona Polska (1918–1933), Szczecin 1985.pl_PL
dc.referencesBeneš V. L., Czechoslovak Democracy and Its Problems, 1918–1920, [w:] A History of the Czechoslovak Republic 1918–1948, eds V. S. Mamatey, R. Luža, Princeton 1973.pl_PL
dc.referencesBorejsza J. W., Mussolini był pierwszy..., Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesBosl K., Grudelemente und Grundfrahen der Außenpolitik der Ersten Tschechoslowakischen Republik, [w:] Gleichgewicht – Revision – Restauration. Die Außen politik der Ersten Tschechoslowakischen Republik im Europasystem der Pariser Vorortenverträge, hrsg. K. Bosl, München – Wien 1976.pl_PL
dc.referencesBrandes D., Die Beziehungen zwischen der Tschechoslowakei und Jugoslawien 1918–1938, [w:] Gleichgewicht – Revision – Restauration. Die Außenpolitik der Ersten Tschechoslowakischen Republik im Europasystem der Pariser Vorortenverträge, hrsg. K. Bosl, München – Wien 1976.pl_PL
dc.referencesBruski J. J., Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919–1924), Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesBrzeziński A. M., Dyplomacja francuska wobec Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (2 II 1932 – 31 V 1937), Łódź 1987.pl_PL
dc.referencesBrzeziński A. M., Francja w koncepcjach politycznych Augusta Zaleskiego, [w:] U źródeł polskiej nowoczesnej myśli politycznej w XIX i XX w., red. M. Baumgart, J. Jekiel, Szczecin 1995.pl_PL
dc.referencesBrzeziński A. M., Warszawa – Paryż – Genewa. Sojusz polsko-francuski a problem rozbrojenia w dwudziestoleciu międzywojennym (1919–1937), Łódź 1996.pl_PL
dc.referencesBrzeziński A. M., Wielkie mocarstwa wobec żądań zbrojeniowych Niemiec (1932–1934), [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939, red. S. Sierpowski, t. 2, Lata wielkiego kryzysu gospodarczego, Poznań 1992.pl_PL
dc.referencesBrzeziński A. M., Zagadnienie bezpieczeństwa zbiorowego w Europie w polityce zagranicznej Francji (1919–1939), Łódź 1992.pl_PL
dc.referencesBřach R., Československo a Evropa v polovině dvacátých let, Praha – Litomyšl 1996.pl_PL
dc.referencesBułhak H., Polska – Francja z dziejów sojuszu 1922–1932, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesBułhak H., Polska a Rumunia, [w:] Przyjaźnie i antagonizmy. Stosunki Polski z państwami sąsiednimi w latach 1918–1939, red. J. Żarnowski, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesBułhak H., Pośrednictwo dyplomacji polskiej między Rumunia a ZSRR w sprawie podpisania tzw. Protokołu moskiewskiego (1928–1929), „Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej” 1983.pl_PL
dc.referencesBułhak H., Z dziejów stosunków wojskowych polsko-czechosłowackich w latach 1921–1927, „Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej” 1969.pl_PL
dc.referencesBułhak H., Z dziejów stosunków wojskowych polsko-czechosłowackich w latach 1927–1936, „Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej” 1975.pl_PL
dc.referencesBurian P., Die ungarisch-tschechoslowakischen Beziehungen als europäisches Problem [w:] Gleichgewicht – Revision – Restauration. Die Außenpolitik der Ersten Tschechoslowakischen Republik im Europasystem der Pariser Vorortenverträge, hrsg. K. Bosl, München – Wien 1976.pl_PL
dc.referencesBuszko J., Polityka polska a kwestia czeska w latach 1867–1918, [w:] Historia i współczesność, t. 1, Polska i Europa w XX wieku, red. A. Szefer, Katowice 1977.pl_PL
dc.referencesBystrický V., Deák L., Európa na prelomie. Diplomatické a politické vzt’ahy v rokoch 1932–1933, Bratislava 1973.pl_PL
dc.referencesCaccamo F., Československo v italské politice dvacátých let (II), „Střední Evropa” 1998, č. 83.pl_PL
dc.referencesCampbell F. G., Confrontation in Central Europe. Weimar Germany and Czechoslovakia, Chicago 1975.pl_PL
dc.referencesCampbell F. G., Der unabhängige tschechoslowakische Staat und Deutschlands Machtstellung in Zentraleuropa, [w:] Gleichgewicht – Revision – Restauration. Die Außenpolitik der Ersten Tschechoslowakischen Republik im Europasystem der Pariser Vorortenverträge, hrsg. K. Bosl, München – Wien 1976.pl_PL
dc.referencesCarmi O., La Grande-Bretagne et la Petite Entente, Haifa 1972.pl_PL
dc.referencesCésar J., Černý B., Politika německých buržoazních stran v Československu v letech 1918–1938, sv. 1–2, Praha 1962.pl_PL
dc.referencesChajn L., Polskie wolnomularstwo 1920–1938, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesChamponnois S., Le colonel Beck et la diplomatie française, [w:] Z dziejów Europy Środkowej w XX wieku. Studia ofiarowane Henrykowi Batowskiemu w 90. rocznicę urodzin, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesChimiak Ł., Dymisja ministra Augusta Zaleskiego w świetle raportów bułgarskiego MSZ, „Przegląd Historyczny” 2009, z. 4.pl_PL
dc.referencesChlebowczyk J., Główne problemy i etapy stosunków polsko-czeskich na Śląsku Cieszyńskim w XIX i na początku XX w. (do r. 1914), Katowice 1961.pl_PL
dc.referencesChlebowczyk J., Między dyktatem, realiami a prawem do samostanowienia. Prawo do samookreślenia i problem granic we wschodniej Europie Środkowej w pierwszej wojnie światowej oraz po jej zakończeniu, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesChojnowski A., Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921– 1939, Wrocław 1979.pl_PL
dc.referencesChojnowski A., Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Wrocław 1986.pl_PL
dc.referencesChojnowski A., Walery Sławek, premier Rzeczypospolitej 29 III – 23 VIII 1930, 4 XII 1930 – 26 V 1931, 28 III – 12 X 1935, [w:] Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Chojnowski, P. Wróbel, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesCiałowicz J., Polsko-francuski sojusz wojskowy 1921–1939, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesCichoracki P., Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku Marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918–1939, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesCimek H., Komuniści, Polska, Stalin 1918–1939, Białystok 1990.pl_PL
dc.referencesCzubiński A., Przewrót majowy, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesDavion I., Mon voisin, cet ennemie. La politique de sécurité française face aux relations polono-tchécoslovaques entre 1919 et 1939, Bruxelles 2009.pl_PL
dc.referencesDeák L., Zápas o strednú Európu 1933–1938. Politicko-diplomatické vzt’ahy, Bratislava 1986.pl_PL
dc.referencesDejmek J., Coup d’état Józefa Piłsudského v květnu 1926 v pohledu československé diplomacie, „Moderní dějiny” 1995.pl_PL
dc.referencesDejmek J., Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992). Vybrané kapitoly z dějin československé zahraniční politiky, Praha 2002.pl_PL
dc.referencesDejmek J., Československo-rakouské politické vztahy v období jednání o německo-rakouskou celní unii (1930–1931), „Moderní dějiny” 1994.pl_PL
dc.referencesDejmek J., Edvard Beneš a fenomén Ruska mezi světovými válkami, „Slovanský přehled” 2001, č. 2.pl_PL
dc.referencesDejmek J., Edvard Beneš a Polska międzywojenna (Uwagi w związku z jednym z aspektów polityki zagranicznej Beneša), „Dzieje Najnowsze” 2000, z. 3.pl_PL
dc.referencesDejmek J., Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata, sv. 1, Revolucionář a diplomat (1884–1935), Praha 2006.pl_PL
dc.referencesDejmek J., Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta. Studie z dějin československé zahraniční politiky v letech 1936–1938, Praha 1998.pl_PL
dc.referencesDejmek J., Ministr Józef Beck a jeho zahraniční politika v pohledu československých diplomatů 1932–1939. (Příspěvek k dějinam československo-polských diplomatických vztahů), „Slovanské historické studie” 1997, č. 23.pl_PL
dc.referencesDejmek J., Nacjonalistyczny przewrót na Litwie w grudniu 1926 roku w oczach konsula czechosłowackiego w Kownie, „Studia z dziejów Rosji i Europy Wschodniej” 1996.pl_PL
dc.referencesDejmek J., Nenaplněné naděje. Politické a diplomatické vztahy Československa a Velké Británie (1918–1938), Praha 2003.pl_PL
dc.referencesDejmek J., Pokus o československo-polské sblížení počátkem třicátých let a jeho nezdar (1932–1934), „Moderní dějiny” 1996.pl_PL
dc.referencesDejmek J., Zahraniční itinerář ministra dr. Edvarda Beneše v letach 1920–1935, „Moderní dějiny” 1997.pl_PL
dc.referencesDessberg F., Wołos M., Francusko-sowieckie i polsko-sowieckie negocjacje w sprawie zawarcia paktów o nieagresji w latach 1925–1927, „Zeszyty Historyczne” 2007, nr 161.pl_PL
dc.referencesDeszczyński M. P., Ostatni egzamin. Wojsko Polskie wobec kryzysu czechosłowackiego 1938–1939, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesDopierała B., Gdańska polityka Józefa Becka, Poznań 1967.pl_PL
dc.referencesDopierała B., Powiązania Szczecina z Czechosłowacją w dwudziestoleciu międzywojennym, „Przegląd Zachodni” 1961, z. 2.pl_PL
dc.referencesDoubek V., Česká politika a Rusko (1848–1914), Praha 2004.pl_PL
dc.referencesDurka J., Janusz Radziwiłł 1880–1967. Biografia polityczna, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesDziewulski K., Spór o etatyzm. Dyskusja wokół sektora państwowego w Polsce międzywojennej 1919–1939, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesEssen A., Cień Habsburgów nad Dunajem. Pogłoski o restauracji Habsburgów na Węgrzech w 1930 roku a dyplomacja środkowoeuropejska, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia w XX w. Studia ofiarowane Wiesławowi Balcerakowi w siedemdziesiątą rocznice urodzin, red. A. Koryn, P. Łossowski, Warszawa – Łowicz 2004.pl_PL
dc.referencesEssen A., Czechosłowacja wobec planu Stanów Zjednoczonych Europy Aristide’a Brianda, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1997, Prace historyczne, z. 124, Studia Polono-Danubiana et Baltica X.pl_PL
dc.referencesEssen., Edvard Beneš z perspektywy Warszaw w latach 20. i 30., „Dzieje Najnowsze” 2000, z. 3.pl_PL
dc.referencesEssen A., Odgłosy akcji lorda Rothermere w Polsce w 1927 r. (Z problematyki propagandy rewizjonistycznej w międzywojennej Europie), [w:] Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty, eds M. Šesták, E. Voráček, Praha 2000.pl_PL
dc.referencesEssen A., Polityka Czechosłowacji w Europie Środkowej w latach 1918–1932, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesEssen A., Polityka Francji w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w związku z projektem austriacko-niemieckiej unii celnej, [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939, red. S. Sierpowski, t. 2, Lata wielkiego kryzysu gospodarczego, Poznań 1992.pl_PL
dc.referencesEssen A., Polska a Mała Ententa 1920–1934, Warszawa – Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesEssen A., Problem Anschlussu w polityce polskiej 1919–1934, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie” 1997, Prace Historyczne 18.pl_PL
dc.referencesEssen A., Stanowisko Polski wobec projektu austriacko-niemieckiej unii celnej z marca 1931 roku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1998, Prace historyczne, z. 91, Studia Polono-Danubiana et Baltica III.pl_PL
dc.referencesEssen A., Stosunki polsko-czechosłowackie 1925–1934. Szanse i zaniechania, [w:] Od poznania do zrozumienia. Polacy, Czesi, Słowacy w XX wieku, red. E. Orlof, Rzeszów 1999.pl_PL
dc.referencesFaryś J., Niemcy w polskiej myśli politycznej 1929–1934, [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939, red. S. Sierpowski, t. 2, Lata wielkiego kryzysu gospodarczego, Poznań 1992.pl_PL
dc.referencesFaryś J., Piłsudski i piłsudczycy. Z dziejów koncepcji polityczno-ustrojowej (1918–1939), Szczecin 1991.pl_PL
dc.referencesFerenčuhová B., Briandov plán Európskej federálnej únie a Československo: vláda, Paneurópské hnutie, verejná mienka, „Historický časopis” 1993, č. 2.pl_PL
dc.referencesFerenčuchová B., Le Tchécoslovaquie et le Plan Tardieu, „Revue d’Europe Centrale”, 1997, no 2.pl_PL
dc.referencesFeriancová A., Úsilie o revíziu versaillského poriadku: pripad Weimarskej republiky, [w:] Zrod nové Evropy. Versailles, St.-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systému, ed. J. Dejmek, Praha 2011.pl_PL
dc.referencesFink C., Defender of Minorities. Germany in the League of Nations, 1926–1933, „Central European History”, 1972.pl_PL
dc.referencesFink C., German and the Polish Elections of November 1930. A Study in League Diplomacy, „East European Quarterly” 1981, No. 2.pl_PL
dc.referencesFriszke A., Adam Ciołkosz. Portret polskiego socjalisty, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesGajan K., Vztah T. G. Masaryka k českým Němcům (1918–1935), [w:] Československo 1918–1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. Sbornik mezinárodní vědecké konference v Praze 5. – 8. říijna 1998, eds J. Valenta, E. Voráček, J. Harna, Praha 1999, sv. 2.pl_PL
dc.referencesGajanová A., ČSR a středoevropská politika velmocí (1918–1938), Praha 1967.pl_PL
dc.referencesGarlicki A., Józef Piłsudski 1867–1935, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesGarlicki A., Od Brześcia do maja, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesGarlicki A., Od maja do Brześcia, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesGarlicki A., Piękne lata trzydzieste, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesGarlicki A., Przewrót majowy, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesGasiorowski Z. J., Czechoslovakia and the Austrian Question 1918–1928, „Südost- Forschungen” 1957.pl_PL
dc.referencesGasiorowski Z. J., Stresemann and Poland after Locarno, „Journal of Central European Affairs” 1958.pl_PL
dc.referencesGlassl H., Die Slowaken und die „Burg”, [w:] Die „Burg”. Einflußreiche politische Kräfte um Masaryk und Beneš, hrsg. K. Bosl, Bd. 1, München – Wien 1973.pl_PL
dc.referencesGłowacki B., Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej 1929–1935, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesGmurczyk-Wrońska M., Stanisław Patek – szkic do biografii: stan badań, źródła, problemy badawcze, „Dzieje Najnowsze” 2007, z. 3.pl_PL
dc.referencesGregorowicz S., Polsko-radzieckie stosunki polityczne w latach 1932–1935, Wrocław 1982.pl_PL
dc.referencesGregorowicz S., Zacharias M. J., Polska – Związek Sowiecki. Stosunki polityczne 1925–1939, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesGrobelný A., Česko-polské vztahy v období buržoazního lojalismu a počátků dělnického hnutí, [w:] Češi a Poláci v minulosti, sv. 2, Období kapitalismu a imperialismu, Praha 1967.pl_PL
dc.referencesGruchała J., Czeska opinia publiczna wobec wojny polsko-sowieckiej (1919–1920), „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowej” 1997.pl_PL
dc.referencesGruchała J., Czeskie stronnictwa polityczne wobec konfliktu cieszyńskiego (1919– 1920), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1996, z. 4.pl_PL
dc.referencesGruchała J., Czeskie środowiska polityczne wobec spraw polskich 1920–1938, Katowice 2002.pl_PL
dc.referencesGruchała J., Koło Polskie w austriackiej Radzie Państwa wobec kwestii czeskiej i Śląska Cieszyńskiego, Wrocław 1982.pl_PL
dc.referencesGruchała J., Tomasz G. Masaryk, Wrocław – Warszawa – Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesGruchała J., Wschodnia granica Polski w opinii czeskich środowisk politycznych (1918–1938), [w:] Od poznania do zrozumienia. Polacy, Czesi, Słowacy w XX wieku, red. E. Orlof, Rzeszów 1999.pl_PL
dc.referencesGzella J., Między Sowietami a Niemcami. Koncepcje polskiej polityki zagranicznej konserwatystów wileńskich zgrupowanych wokół „Słowa (1922–1939), Toruń 2011.pl_PL
dc.referencesHalbersztadt J., Aleksander Prystor, premier Rzeczypospolitej 27 V 1931 – 9 V 1933, [w:] Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Chojnowski, P. Wróbel, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesHarasimowicz A., Dyplomacja brytyjska wobec zagadnienia rozbrojenia 1921–1937, Łódź 1990.pl_PL
dc.referencesHarasimowicz A., James Ramsay MacDonald. Życiorys socjaldemokraty, Łódź 1986.pl_PL
dc.referencesHarna J., Krize evropské demokracie a Československo 30. let 20. století, Praha 2006.pl_PL
dc.referencesHoensch J. K., Die „Burg” und das außenpolitische Kalkül, [w:] Die „Burg”. Einflußreiche politische Kräfte um Masaryk und Beneš, hrsg. K. Bosl, Bd. 2, München – Wien 1973.pl_PL
dc.referencesHoensch J. K., Masaryk und Piłsudski. Gemeinsamkeit und Gegensätze, [w:] Polen und die böhmischen Länder im 19. und 20. Jahrhundert. Politik und gesellschaft im Vergleich, hrsg. P. Heumos, München 1997.pl_PL
dc.referencesHoensch, J. K., Polen und die Tschechoslowakei. Ihr Verhältnis im Spannungsfeld der internationalen Politik 1932 bis 1934 , „Bohemia” 1984, H. 2.pl_PL
dc.referencesHoensch J. K., Polen und die Tschechoslowakei – oder das Scheitern der slawischen Solidarität, [w:] Gleichgewicht – Revision – Restauration. Die Außenpolitik der Ersten Tschechoslowakischen Republik im Europasystem der Pariser Vorortenverträge, hrsg. K. Bosl, München – Wien 1976.pl_PL
dc.referencesHolzer J., Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesHouska O., Itálie a nové uspořádání ve střední a jihovýchodn Evropě ve 20. letech, [w:] Zrod nové Evropy. Versailles, St.-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systému, ed. J. Dejmek, Praha 2011.pl_PL
dc.referencesHouštecký M., Československa zahraniční politika v období světové hospodařské krise (1929–1933) [w:] O československé zahraniční politice. Sborník statí, ed. V. Soják, Praha 1956.pl_PL
dc.referencesHradečný P., Politické vztahy Československa a Jugoslávie v letech 1925–1928 v zahraničním i vnitřním kontextu, Praha 1988.pl_PL
dc.referencesIordache N., La Petite Entente et l’Europe, Genève 1977.pl_PL
dc.referencesIrmanová E., Maďarsko a versailleský mírový systém, Ústí nad Labem 2002.pl_PL
dc.referencesIrmanová E., Nepřátelé Trianonu. Mad’arská zahraniční politika ve 20. letech, [w:] Zrod nové Evropy. Versailles, St.-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systému, ed. J. Dejmek, Praha 2011.pl_PL
dc.referencesJacobson J., Locarno Diplomacy. German and the West, 1925–1929, Princeton 1972.pl_PL
dc.referencesJančík D., Idea středoevropského Locarna v československé zahraniční politice let 1927–28, „Acta Universitas Carolinae – Philosophica et historica 2” 1998, Studia historica 51.pl_PL
dc.referencesJančík D., Německo a Malé dohoda. Hospodářské pronikání Německa do Jugoslávie a Rumunska v první polovině 30. let, Praha 1990.pl_PL
dc.referencesJanuszewska-Jurkiewicz J., Zaolzie w polityce rządu i opinii społeczeństwa polskiego (1925–1937), Katowice 2001.pl_PL
dc.referencesJaracz A., Generał Witold Dzierżykraj-Morawski 1895–1944, Koszalin 2002.pl_PL
dc.referencesJarnecki M., Irredenta ukraińska w relacjach polsko-czechosłowackich w latach 1918– 1939, Kalisz – Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesJaroszewicz-Kleidienst B., Czechy i Czesi w opiniach polskich pamiętnikarzy XIX wieku (do Powstania Styczniowego), Wrocław 1985.pl_PL
dc.referencesJaruzelski J., Stanisław Cat-Mackiewicz 1896–1966. Wilno – Londyn – Warszawa, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesJaworski P., Polska niepodległa wobec Skandynawii 1918–1939, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2001, Historia 149.pl_PL
dc.referencesJaworski R., Na stráži němectví nebo v postavení menšiny? Sudetoněmecký národnostní boj ve vztazích výmarské republiky a ČSR, Praha 2004.pl_PL
dc.referencesJędrzejewicz W., Józef Piłsudski 1867–1935. Życiorys, Londyn 1993.pl_PL
dc.referencesJędrzejewicz W., Cisek J., Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. 3, 1921–1926, t. 4, 1927–1935, Łomianki – Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesJuhász G., Hungarian Foreign Policy 1919–1945, Budapest 1979.pl_PL
dc.referencesJung R., Od Kesslera do Moltkego. Dzieje Poselstwa i Ambasady Niemiec w Warszawie w latach 1918–1939, Łódź 1912.pl_PL
dc.referencesKalvoda J., Genese Československa, Praha 1998.pl_PL
dc.referencesKamiński M. K., Konflikt polsko-czeski 1918–1921, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesKamiński M. K., Zacharias M. J., W cieniu zagrożenia. Polityka zagraniczna RP 1918–1939, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesKárník Z., České země v éře První republiky (1918–1938), sv. 1, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918–1929), Praha 2000; sv. 2, Československo a České země v krizi a v ohrožení (1930–1935), Praha 2002.pl_PL
dc.referencesKarski J., Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919–1945. Od Wersalu do Jałty, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesKawalec K., Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918–1939, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesKen O., „Alarm wojenny” wiosna 1930 roku a stosunki polsko-sowieckie, „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2000.pl_PL
dc.referencesKen O., Collective security or isolation? Soviet foreign policy and Poland, 1930–1935, St. Petersburg 1996.pl_PL
dc.referencesKen O., Moskva i pakt o nenapadenii s Pol’šej (1930–1932 gg.), Sankt-Peterburg 2003.pl_PL
dc.referencesKęsik J., Zaufany Komendanta. Biografia polityczna Jana Henryka Józewskiego 1892– 1982, Wrocław 1995.pl_PL
dc.referencesKierski K., Masaryk a Polska, Poznań 1935.pl_PL
dc.referencesKilias J., Naród a idea narodowa. Nacjonalizm T. G. Masaryka, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesKirschbaum S. J., Die Stellung der Slowakischen Volkspartei zur Außenpolitik Prags, [w:] Gleichgewicht – Revision – Restauration. Die Außenpolitik der Ersten Tschechoslowakischen Republik im Europasystem der Pariser Vorortenverträge, hrsg. K. Bosl, München – Wien 1976.pl_PL
dc.referencesKissinger H., Dyplomacja, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesKiwerska J., Między izolacjonizmem a zaangażowaniem. Europa w polityce Stanów Zjednoczonych od Wilsona do Roosevelta, Poznań 1995.pl_PL
dc.referencesKiwerska J., Niemcy w polityce Stanów Zjednoczonych, [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939, red. S. Sierpowski, t. 2, Lata wielkiego kryzysu gospodarczego, Poznań 1992.pl_PL
dc.referencesKlimek A., Boj o Hrad, sv. 1, Hrad a Pětka. Vnitropoliticjý vývoj Československa 1918–1926 na půdorysu zápasu o presidentské nástupnictví, Praha 1996; sv. 2. Kdo po Masarykovi? Vnitropolitický vývoj Československa 1926–1935 na půdorysu zápasu o presidentské nástupnictví, Praha 1998.pl_PL
dc.referencesKlimek A., Hofman P., Vítěz, který prohrál. Genéral Radola Gajda, Praha 1995.pl_PL
dc.referencesKlimek A., Kubů E., Československá zahraniční politika 1918–1938. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů, Praha 1995.pl_PL
dc.referencesKłusek M., Polityka Gustawa Stresemanna wobec ZSRR w latach 1923–1929, Toruń 2007.pl_PL
dc.referencesKoko E., W nadziei na zgodę. Polski ruch socjalistyczny wobec kwestii narodowościowej w Polsce (1918–1939), Gdańsk 1995.pl_PL
dc.referencesKołakowski L., Szukanie barbarzyńcy, złudzenia uniwersalizmu kulturowego, [w:] idem, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Londyn 1987.pl_PL
dc.referencesKołakowski P., Między Pragą a Warszawą. Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowo- polityczne 1918–1939, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKorczyk H., Działanie i recepcja Locarna 1927–1936, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesKorczyk H., Przyjęcie Niemiec i Polski do Rady Ligi Narodów w 1926 roku, Wrocław 1986.pl_PL
dc.referencesKorczyk H., Traktat ogólny o wyrzeczeniu się wojny (Pakt Brianda-Kellogga). Geneza, zawarcie, recepcja, działanie, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesKornat M., Dyplomacja francuska wobec kryzysu politycznego w Polsce w roku 1926, [w:] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.pl_PL
dc.referencesKornat M., Józef Beck – zarys biografii politycznej (1894–1932), „Niepodległość” 2005.pl_PL
dc.referencesKornat M., Stanisław Patek i początki jego misji w Moskwie w r. 1927 (w świetle nowych dokumentów), „Zeszyty Historyczne” 2007, nr 160.pl_PL
dc.referencesKorpalska W., Władysław Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna, Wrocław 1988.pl_PL
dc.referencesKostrba-Skalicky O., Pathologie einer Beziehung: Die Sowjetunion und die Tschechoslowakei 1918–1938, [w:] Gleichgewicht – Revision – Restauration. Die Außenpolitik der Ersten Tschechoslowakischen Republik im Europasystem der Pariser Vorortenverträge, hrsg. K. Bosl, München – Wien 1976.pl_PL
dc.referencesKoszel B., Niemcy w polityce państw Europy Południowo-Wschodniej w latach 1929– 1935, [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939, red. S. Sierpowski, t. 2, Lata wielkiego kryzysu gospodarczego, Poznań 1992.pl_PL
dc.referencesKoszel B., Rywalizacja niemiecko-włoska w Europie Środkowej i na Bałkanach w latach 1933–1941, Poznań 1987.pl_PL
dc.referencesKotłowski T., Historia Republiki Weimarskiej (1919–1933), Poznań 1997.pl_PL
dc.referencesKotłowski T., Zabiegi Austrii o unię celną z Niemcami w 1931 roku, [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939, red. S. Sierpowski, t. 2, Lata wielkiego kryzysu gospodarczego, Poznań 1992.pl_PL
dc.referencesKotowski A., Polska polityka narodowościowa wobec mniejszości niemieckiej w latach 1919–1939, Toruń 2002.pl_PL
dc.referencesKovtun J., Masarykův triumf. Přibeh konce velké války, Praha 1991.pl_PL
dc.referencesKozeński J., Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej w latach 1932–1938, Poznań 1964.pl_PL
dc.referencesKozeński J., Próby zbliżenia polsko-czechosłowackiego w latach 1926–1931, „Przegląd Zachodni” 1964, z. 2.pl_PL
dc.referencesKozeński J., Rokowania polsko-czechosłowackie na tle niebezpieczeństwa niemieckiego w latach 1932–1933, „Przegląd Zachodni” 1962, z. 2.pl_PL
dc.referencesKoźmiński M., Polska i Węgry przed drugą wojną światową (październik 1938 – wrzesień 1939). Z dziejów dyplomacji i irredenty, Wrocław 1970.pl_PL
dc.referencesKrawczyk A., Kazimierz Bartel, premier Rzeczypospolitej 15 V – 4 VI 1926, 8 VI – 24 IX 1926, 27 IX – 30 IX 1926, 27 IV 1928 – 13 IV 1929, 29 XII 1929 – 17 III 1930, [w:] Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Chojnowski, P. Wróbel, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesKrasuski J., Stosunki polsko-niemieckie 1919–1932, Poznań 1975.pl_PL
dc.referencesKról E. C., Polska i Niemcy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKrzyżanowski A., Dzieje Polski, Paryż 1973.pl_PL
dc.referencesKurpierz T., Zygmunt Lasocki (1867–1948). Między polityką a działalnością społeczną, Toruń 2009.pl_PL
dc.referencesLacina V., Velká hospodářská krize v Československu 1929–1934, Praha 1984.pl_PL
dc.referencesLandau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej 1918–1939, t. 2, Od Grabskiego do Piłsudskiego. Okres kryzysu proinflacyjnego i ożywienia koniunktury (1924–1929), Warszawa 1971, t. 3, Wielki kryzys 1930–1935, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesLato S., Ruch ludowy wobec sanacji, Rzeszów 1985.pl_PL
dc.referencesLeczyk M., Lata polokarneńskie (maj 1926 – listopad 1932), [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. 4, 1918–1939, red. P. Łossowski, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesLeczyk M., Polityka II Rzeczypospolitej wobec ZSRR w latach 1925–1934, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesLeczyk M., Polityka zagraniczna rządów pomajowych w Polsce w świetle raportów posła czechosłowackiego w Warszawie, [w:] Polska – Niemcy – Europa. Studia z dziejów myśli politycznej i stosunków międzynarodowych, red. A. Czubiński, Poznań 1977.pl_PL
dc.referencesLeczyk M., Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921–1939, Białystok 1997.pl_PL
dc.referencesLeczyk M., Próby przezwyciężenia kryzysu w stosunkach polsko-litewskich w latach 1928–1930, „Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej” 1975.pl_PL
dc.referencesLeczyk M., Sprawa polsko-czechosłowackiej współpracy wojskowej w latach 1925–1932 w świetle akt polskiego ministerstwa spraw zagranicznych, [w:] Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Studia ofiarowane prof. Ludwikowi Bazylowowi w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesLehr-Spławiński T., Piwarski K., Wojciechowski Z., Polska – Czechy. Dziesięć wieków sąsiedztwa, Katowice – Wrocław 1947.pl_PL
dc.referencesLemberg H., Die politische Funktion der „Burg”, [w:] Die „Burg”. Einflußreiche politische Kräfte um Masaryk und Beneš, hrsg. K. Bosl, Bd. 1, München – Wien 1973.pl_PL
dc.referencesLeoncini F., Italien und die Tschechoslovakei 1919–1939, [w:] Gleichgewicht – Revision – Restauration. Die Außenpolitik der Ersten Tschechoslowakischen Republik im Europasystem der Pariser Vorortenverträge, hrsg. K. Bosl, München – Wien 1976.pl_PL
dc.referencesLewandowski K., Sprawa ukraińska w polityce zagranicznej Czechosłowacji w latach 1918–1932, Wrocław 1974.pl_PL
dc.referencesLewandowski K., Stosunki polsko-czechosłowackie w latach 1918–1939, [w:] Przyjaźnie i antagonizmy. Stosunki Polski z państwami sąsiednimi w latach 1918–1939, red. J. Żarnowski, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesLipscher L., Die Gestaltung der Außenpolitik und die innenpolitischen Realitäten, [w:] Gleichgewicht – Revision – Restauration. Die Außenpolitik der Ersten Tschechoslowakischen Republik im Europasystem der Pariser Vorortenverträge, hrsg. K. Bosl, München – Wien 1976.pl_PL
dc.referencesLukeš I., Československo mezi Stalinem a Hitlerem. Benešova cesta k Mnichovu, Praha 1999.pl_PL
dc.referencesŁapa M., Modernizacja państwa. Polska polityka gospodarcza 1926–1929, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesŁaptos J., Pakt Brianda-Kellogga. Stanowisko państw europejskich wobec zagadnienia rezygnacji z wojny napastniczej w stosunkach międzynarodowych, Kraków 1988.pl_PL
dc.referencesŁossowski P., Litwa, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesŁossowski P., Stosunki polsko-litewskie 1921–1939, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesŁossowski P., Stosunki polsko-estońskie, Gdańsk 1992.pl_PL
dc.referencesMachačová J., Matějček J., První republika trochu jinak: kontinuita a diskontuita vzorů chování a prožívání (patterns), [w:] Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. A 40. letech XX. století. Hledání východisek, ed. J. Němeček, Praha 2010.pl_PL
dc.referencesMadajczyk P., Polityka i koncepcje polityczne Gustawa Stresemanna wobec Polski 1915–1929, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesMajewski P. M., Edvard Beneš i kwestia niemiecka w Czechach, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesMajewski P. M., „Niemcy sudeccy” 1848–1948. Historia pewnego nacjonalizmu, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMakowski E., Niemiecka polityka mniejszościowa, [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939, red. S. Sierpowski, t. 2, Lata wielkiego kryzysu gospodarczego, Poznań 1992.pl_PL
dc.referencesMamatey V. S., The Development of Czechoslovak Democracy, 1920–1938, [w:] A History of the Czechoslovak Republic 1918–1948, eds V. S. Mamatey, R. Luža, Princeton 1973.pl_PL
dc.referencesMarès A., L’image de l”union soviétique en Tchécoslovaquie entre 1918–1935, „Relations internationales” 1997, no 92.pl_PL
dc.referencesMaterski W., Dyplomacja RP wobec problemu bezpieczeństwa państwa (maj 1923 – maj 1926), [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. 4, 1918–1939, red. P. Łossowski, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesMaterski W., Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918–1943, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesMaterski W., Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918–1939, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesMazur G., Problem pacyfikacji Małopolski Wschodniej w 1930 r., „Zeszyty Historyczne” 2001, nr 135.pl_PL
dc.referencesMazur Z., Pakt Czterech, Poznań 1979.pl_PL
dc.referencesMicewski A., W cieniu marszałka Piłsudskiego. Szkice z dziejów myśli politycznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesMichowicz W., Genewska Konferencja Rozbrojeniowa (1932–1937) a dyplomacja polska, Łódź 1989.pl_PL
dc.referencesMichowicz W., Polska wobec traktatu i procedury mniejszościowej w latach 1920– 1934, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1960, Seria 1, nr 15.pl_PL
dc.referencesMichowicz W., Sprawa tzw. klauzuli rosyjskiej w pracach Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej, „Z dziejów stosunków polsko-radzieckich”, t. 4, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesMichowicz W., Walka dyplomacji polskiej przeciwko traktatowi mniejszościowemu w Lidze Narodów w roku 1934, Łódź 1963.pl_PL
dc.referencesMikos S., Działalność Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku 1920–1939, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesMikos S., Wolne Miasto Gdańsk a Liga Narodów 1920–1939, Gdańsk 1979.pl_PL
dc.referencesMiller D. E., Antonín Švehla – mistr politických kompromisů, Praha 2001.pl_PL
dc.referencesMisiuk A., Służby specjalne II Rzeczypospolitej, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesMiszewski D., Aktywność polityczna mniejszości polskiej w Czechosłowacji 1920– 1938, Toruń 2002.pl_PL
dc.referencesMoravcová D., Československo-německé vztahy 1919–1935 očima německeho vyslance v Praze Waltera Kocha, „Český časopis historický”, 1993.pl_PL
dc.referencesMoravcová D., Československo, Německo a evropská hnutí 1929–1932, Praha 2001.pl_PL
dc.referencesNajdus W., Ignacy Daszyński 1866–1936, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesNałęcz D. i T., Józef Piłsudski, premier Rzeczypospolitej 2 X 1926 – 27 VI 1928, 25 VIII – 4 XII 1930, [w:] Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Chojnowski, P. Wróbel, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesNěmeček J., Slezské pohraničí očima československých konzulů v Katovicích, [w:] Konsulaty na pograniczu polsko-niemieckim i polsko-czechosłowackim w latach 1918–1939, red. R. Kaczmarek, M. Masnyk, Katowice 2004.pl_PL
dc.referencesNowak K., Leon Wolff (1883–1968). Biografia polityczna, Katowice 2002.pl_PL
dc.referencesNowak-Kiełbikowa M., Konstanty Skirmunt. Polityk i dyplomata, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesNowak-Kiełbikowa M., Polska – Wielka Brytania w dobie zabiegów o zbiorowe bezpieczeństwo w Europie 1923–1937, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesNowinowski S. M., Inauguracja misji poselskiej Václava Girsy w Warszawie, [w:] Studia z dziejów Polski i Europy w XIX i XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Piotrowi Stefanowi Wandyczowi, red. J. Faryś, R. Nir, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2004.pl_PL
dc.referencesNowinowski S. M., Konstatacje i nadzieje. Dyplomacja czechosłowacka wobec kwestii bezpieczeństwa zbiorowego w Europie (1919–1925), Toruń 2005.pl_PL
dc.referencesNowinowski S. M., Ministerium Augusta Zaleskiego (1926–1932) w ocenie dyplomacji ČSR, „Dzieje Najnowsze” 2004, z. 2.pl_PL
dc.referencesNowinowski S. M., Prezydent Ignacy Mościcki, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesNowinowski S. M., Przewrót majowy 1926 r. w relacjach i komentarzach dyplomatów czechosłowackich, [w:] Czechosłowacja w stosunkach międzynarodowych w pierwszej połowie XX wieku. Studia i szkice, red. A. M. Brzeziński, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesOlstowski P., Generał Gustaw Orlicz-Dreszer (1889–1936). Dowódca wojskowy i działacz społeczno-polityczny, Toruń 2000.pl_PL
dc.referencesOrlof E., Polska działalność dyplomatyczna i kulturalna na Słowacji w latach 1919– 1937, Rzeszów 1984.pl_PL
dc.referencesOrzoff A., Battle for the Castle. The Myth of Czechoslovakia in Europe 1914–1948, Oxford 2009.pl_PL
dc.referencesPańko G., Polska i Polacy w czeskiej opinii publicznej w okresie międzywojennym, Wrocław 1996.pl_PL
dc.referencesParafianowicz H., Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych w latach 1918– 1933, Białystok 1996.pl_PL
dc.referencesParafianowicz H., Amerykańskie echa zamachu majowego, [w:] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.pl_PL
dc.referencesParuch W., Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926–1939, Lublin 2005.pl_PL
dc.referencesParuch W., Od konsolidacji państwowej do konsolidacji narodowej. Mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926–1939), Lublin 1997.pl_PL
dc.referencesPaszkiewicz J., Jugosławia w polityce Włoch w latach 1914–1941, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesPasztor M., Główne elementy obrazu Polaka w oczach francuskich elit politycznych w okresie międzywojennym, „Dzieje Najnowsze” 1999, z. 3.pl_PL
dc.referencesPasztor M., Polska w oczach francuskich kół rządowych w latach 1924–1939, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesPecháček J., Masaryk, Beneš, Hrad. Masarykovy dopisy Benešovi, Praha 1996.pl_PL
dc.referencesPeroutka F., Budování státu, sv. 1–4, Praha 1991.pl_PL
dc.referencesPilarski S., Zarys stosunków polsko-czechosłowackich 1918–1933, Toruń 2008.pl_PL
dc.referencesPiotrowski J., Aleksander Prystor 1874–1941. Zarys biografii politycznej, Wrocław 1994.pl_PL
dc.referencesPisuliński J., Kwestia ukraińska w stosunkach polsko-czechosłowackich w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Polska, Słowacja, Europa Środkowa w XIX – XXI wieku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Orlof, red. J. Pisuliński, E. Rączy, K. Żarny, Rzeszów 2011.pl_PL
dc.referencesPiszczkowski T., Anglia a Polska 1914–1939 w świetle dokumentów brytyjskich, Londyn 1975.pl_PL
dc.referencesPobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski 1864–1945, t. 2, Londyn 1956.pl_PL
dc.referencesPotocki R., Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej (1920–1939), Lublin 1999.pl_PL
dc.referencesPróchnik A., Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej (1918–1933), Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesPryor Z. P., Czechoslovak Economic Development in the Interwar Period, [w:] A History of the Czechoslovak Republic 1918–1948, eds V. S. Mamatey, R. Luža, Princeton 1973.pl_PL
dc.referencesPułaski M., Niemcy w polityce Czechosłowacji, [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939, red. S. Sierpowski, t. 2, Lata wielkiego kryzysu gospodarczego, Poznań 1992.pl_PL
dc.referencesPułaski M., Stosunki dyplomatyczne polsko-czechosłowacko-niemieckie od roku 1933 do wiosny 1938, Poznań 1967.pl_PL
dc.referencesPułaski M., Z dziejów genezy „Europy wersalskiej”. Współpraca Słowian zachodnich i południowych w ostatnim etapie I wojny światowej, Wrocław 1974.pl_PL
dc.referencesRichter K. F., Die Beziehungen zwischen der Tschechoslowakei und der Republik Österreich in der Zwischenkriegszeit, [w:] Gleichgewicht – Revision – Restauration. Die Außenpolitik der Ersten Tschechoslowakischen Republik im Europasystem der Pariser Vorortenverträge, hrsg. K. Bosl, München – Wien 1976.pl_PL
dc.referencesRiekhoff H., German-Polish Relations 1918–1933, Baltimor – London 1971.pl_PL
dc.referencesRoberts H. L., The Diplomacy of Colonel Beck, [w:] The Diplomats 1919–1939, eds G. A. Craig, F. Gilbert, Princeton 1953.pl_PL
dc.referencesRomanow-Bobińska K., Polityczne aspekty handlu zagranicznego Czechosłowacji w okresie międzywojennym, „Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej” 1976.pl_PL
dc.referencesRothschild J., East Central Europe between the Two World Wars, Seattle – London 1992.pl_PL
dc.referencesRothschild J., Piłsudski’s Coup d’Etat, New York 1966.pl_PL
dc.referencesRudnicki S., Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSamuś P., Pierwszy gabinet Walerego Sławka, „Acta Universitatis Lodziensis” 1995, Folia historica 54.pl_PL
dc.referencesSchot B., Nation oder Staat? Deutschland und der Minderheitenschutz. Zur Völkerbundspolitik der Stresemann-Ära, Marburg/Lahn 1988.pl_PL
dc.referencesSchramm T., Francuskie misje wojskowe w państwach Europy Środkowej 1919–1938, Poznań 1987.pl_PL
dc.referencesSchramm T., Niemcy w polityce Francji, [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939, red. S. Sierpowski, t. 2, Lata wielkiego kryzysu gospodarczego, Poznań 1992.pl_PL
dc.referencesSeibt F., T. G. Masaryk und Edvard Beneš. Die „Burgherren” im politischen profil, [w:] Die „Burg”. Einflußreiche politische Kräfte um Masaryk und Beneš, hrsg. K. Bosl, Bd. 1, München – Wien 1973.pl_PL
dc.referencesSeibt F., Německo a Češi. Dějiny jedneho sousedství upostřed Evropy, Praha 1996.pl_PL
dc.referencesSierpowski S., Między wojnami 1919–1939, t. 1–2, Poznań 1998–1999.pl_PL
dc.referencesSierpowski S., Mniejszości narodowe jako instrument polityki międzynarodowej 1919–1939, Poznań 1986.pl_PL
dc.referencesSierpowski S., Piłsudski w Genewie. Dyplomatyczne spory o Wilno w roku 1927, Poznań 1990.pl_PL
dc.referencesSierpowski S., Polityka mniejszościowa Niemiec w Lidze Narodów, [w:] Rola mniejszości niemieckiej w rozwoju stosunków politycznych w Europie 1918–1945, red. A. Czubiński, Poznań 1984.pl_PL
dc.referencesSierpowski S., Próby wyzyskania procedury mniejszościowej Ligi Narodów w realizacji polityki Rzeszy Niemieckiej na Bałkanach, [w:] Państwa bałkańskie w polityce imperializmu niemieckiego w latach 1871–1945, red. A. Czubiński, Poznań 1982.pl_PL
dc.referencesSierpowski S., Przystąpienie ZSRR do prac rozbrojeniowych Ligi Narodów w latach 1925–1927, [w:] Dawna a nowa Rosja (z doświadczeń transformacji ustrojowej. Studia ofiarowane prof. Janowi Sobczakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa, red. N. Kasparek, S. Kalembka, R.S. Jurkowski, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesSierpowski S., Stosunki polsko-włoskie w latach 1918–1940, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesSierpowski S., Stosunki polsko-włoskie w latach 1918–1940, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesSierpowski S., Uwarunkowania narodzin planu Brianda o europejskiej federacji, [w:] Polska wobec idei integracji europejskiej w latach 1918–1945, red. M. Wojciechowski, Toruń 2000.pl_PL
dc.referencesSkrzypek A., Kronika koegzystencji. Zarys stosunków polsko-radzieckich w latach 1921–1939, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesSkrzypek A., Niemcy w polityce Związku Radzieckiego w latach 1929–1935, [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939, red. S. Sierpowski, t. 2, Lata wielkiego kryzysu gospodarczego, Poznań 1992.pl_PL
dc.referencesSkrzypek A., Stosunki polsko-łotewskie 1918–1939, Gdańsk 1997.pl_PL
dc.referencesSkrzypek A., Zwiększenie samodzielności i stabilizującej roli polityki polskiej w Europie (listopad 1932 – kwiecień 1935), [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. 4, 1918– 1939, red. P. Łossowski, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesSládek Z., Hospodářská malá dohoda a agrární blok zemí střední a jihovýchodni Evropy (1930–1931), „Slovanský přehled” 1979, č. 3.pl_PL
dc.referencesSládek Z., Integrační středoevropský plán A. Tardieu a československá a mad’arská politíka, „Sborník prací Filozofické fakulty Brněneské univerzity” 1978/1979, č. 25–26.pl_PL
dc.referencesSládek Z., Malá dohoda 1919–1938. Její hospodářské, politické a vojenské komponenty, Praha 2000.pl_PL
dc.referencesSládek Z., Recepce hospodářského aspektu Briandova plánu v ČSR a ostatních středoevropských státech, „Slovanské historické studie” 1997, č. 23.pl_PL
dc.referencesSládek Z., Tomaszewski J., Próby integracji gospodarczej Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w latach dwudziestych XX wieku, „Roczniki Dziejów Społeczno-Gospodarczych”, 1979.pl_PL
dc.referencesSládek Z., Tomaszewski J., Próby integracji gospodarczej Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w latach trzydziestych XX wieku, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1979, z. 3.pl_PL
dc.referencesSnyder T., Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesSobczak J., Propaganda zagraniczna Niemiec weimarskich wobec Polski, Poznań 1973.pl_PL
dc.referencesSoubigou A., Tomáš Garrigue Masaryk, Praha 2004.pl_PL
dc.referencesSoják V., Československa zahraniční politika v období dočasné stabilisace kapitalismu (1924–1929), [w:] O československé zahraniční politice. Sborník statí, ed. V. Soják, Praha 1956.pl_PL
dc.referencesStambrook F. G., The German-Austrian Custom Union Project of 1931. A Study of German Methods and Motives, „Journal of Central European Affairs” 1961, No. 1.pl_PL
dc.referencesStarzewski J., Polska polityka zagraniczna w latach 1914–1939, Londyn 1950.pl_PL
dc.referencesStawecki P., Wojsko Marszałka Piłsudskiego 12 V 1926 – 12 V 1935, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesStawowy-Kawka I., Polityka Niemiec wobec planu Tardieu (styczeń – maj 1932), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1991, Prace historyczne, z. 102, Studia Polono-Danubiana et Baltica 4.pl_PL
dc.referencesStehle H., Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu (1917–1991), Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesStępniak W., Dyplomacja polska na Bałkanach (1918–1926), Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesSuleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 2004.pl_PL
dc.referencesSzarota T., Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzegania i stereotypy, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesSzczepańska A., Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1933, Szczecin 2004.pl_PL
dc.referencesSzklarska-Lohamnnowa A., Polsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne w latach 1918–1925, Wrocław 1967.pl_PL
dc.referencesŚwiętek R., Kazimierz Świtalski, premier Rzeczypospolitej 14 IV – 7 XII 1929, [w:] Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Chojnowski, P. Wróbel, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesŠt’asný V., Období imperialismu do I. světové války, [w:] Češi a Poláci v minulosti, sv. 2, Období kapitalismu a imperialismu, Praha 1967.pl_PL
dc.referencesŠvec L., Československo a pobaltské státy 1918–1939. Vývoj politických a hospodářských vztahů Československa s Litvou, Lotyšskem a Estonskem v meziválečném období, Praha 2001.pl_PL
dc.referencesTomaszewski J., Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesTorzecki R., Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929, Kraków 1989.pl_PL
dc.referencesTucker R. C., Stalin na vrcholu moci. Revoluce shora 1928–1941, Praha 2000.pl_PL
dc.referencesTurkowski R., Agraryści czechosłowaccy w latach 1899–1935, t. 1, Od narodzin w czasach Cesarstwa Austro-Węgierskiego do rozkwitu w okresie I Republiki, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesTymieniecka A., Polska Partia Socjalistyczna w latach 1924–1928, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesVaïsse M., Le désarmement en question: l’incident de Saint-Gothard (1928), “Revue d’histoire moderne et contemporaine” 1975, No. 4.pl_PL
dc.referencesValenta J., Masaryk i sprawy polskie, „Dzieje Najnowsze” 2000, z. 3.pl_PL
dc.referencesValenta J., Nástup sanační diktatury v Polsku, [w:] Češi a Poláci v minulosti, sv. 2, Období kapitalismu a imperialismu, Praha 1967.pl_PL
dc.referencesVlček R., Ruský panslavismus – realita a fikce, Praha 2002.pl_PL
dc.referencesWalczak H., Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1931, Szczecin 2008.pl_PL
dc.referencesWalters F. P., A History of the League of Nations, vol. 1–2, London 1952.pl_PL
dc.referencesWandycz P. S., Aleksander Skrzyński minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesWandycz P. S., Beneš a Polska i Polacy, [w:] Z dziejów Europy Środkowej w XX wieku. Studia ofiarowane Henrykowi Batowskiemu w 90. rocznicę urodzin, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesWandycz P. S., France and her Eastern Allies 1919–1925. French-Czechoslovak-Polish Relations from the Paris Peace Conference to Locarno, Minneapolis 1962.pl_PL
dc.referencesWandycz P. S., Mała Ententa: sześćdziesiąt lat później, [w:] idem, Z dziejów dyplomacji, Londyn 1988.pl_PL
dc.referencesWandycz P. S., Mity i kompleksy Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] idem, O czasach dawniejszych i bliższych. Studia z dziejów Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesWandycz P. S., Odrodzenie narodowe i nacjonalizm (XIX–XX wiek), [w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kłoczowski, Lublin 2000.pl_PL
dc.referencesWandycz P. S., Pierwsza Republika a Druga Rzeczpospolita, [w:] idem, Polska a zagranica, Paryż 1986.pl_PL
dc.referencesWandycz P. S., Polityka zagraniczna Edwarda Benesza, [w:] idem, Z dziejów dyplomacji, Londyn 1988.pl_PL
dc.referencesWandycz P. S., Polska w polityce locarneńskiej Brianda, [w:] idem, Z dziejów dyplomacji, Londyn 1988.pl_PL
dc.referencesWandycz P. S., The Twilight of French Eastern Alliances 1926–1936. French- Czechoslovak-Polish Relations from Locarno to the Remilitarization of the Rhineland, Princeton 1988.pl_PL
dc.referencesWandycz P. S., Trzy próby poprawy stosunków polsko-czechosłowackich 1921–1926–1933, [w:] Z dziejów polityki i dyplomacji polskiej. Studia poświęcone pamięci Edwarda hr. Raczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesWandycz P. S., Z Piłsudskim i Sikorskim. August Zaleski minister spraw zagranicznych w latach 1926–1932 i 1939–1941, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesWandycz P. S., Borzęcki J., Rozmowy Piłsudskiego z Wojkowem. Fragmenty raportów, „Zeszyty Historyczne” 2004, nr 149.pl_PL
dc.referencesWereszycki H., Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Kraków 1986.pl_PL
dc.referencesWerschler I., Tadeusz Hołówko życie i działalność. Z dziejów obozu belwederskiego, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesWinid B., W cieniu Kapitolu. Dyplomacja polska wobec Stanów Zjednoczonych Ameryki 1919–1939, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesWiśniewska M., Związek Strzelecki (1910–1939), Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesWładyka W., Działalność polskich stronnictw konserwatywnych w latach 1926–1935, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesWojtkowiak J., Stosunki radziecko-japońskie w latach 1931–1941, Poznań 2000.pl_PL
dc.referencesWołos M., Alfred Chłapowski (1874–1940). Biografia ambasadora Polski we Francji, Toruń 1999.pl_PL
dc.referencesWołos M., Dyplomacja sowiecka wobec zamachu stanu Józefa Piłsudskiego w 1926 roku, „Niepodległość” 2011.pl_PL
dc.referencesWołos M., Francja – ZSRR. Stosunki polityczne w latach 1924–1932, Toruń 2004.pl_PL
dc.referencesWroniak Z., Polityka polska wobec Francji w latach 1925–1932, Poznań 1987.pl_PL
dc.referencesWysocki R., Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929–1939. Geneza – struktura – program – ideologia, Lublin 2003.pl_PL
dc.referencesWyszczelski L., Wojsko Piłsudskiego. Wojsko Polskie w latach 1926–1935, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesZacharias M. J., Polska wobec zmian w układzie sił politycznych w Europie w latach 1932–1936, Wrocław 1981.pl_PL
dc.referencesZackiewicz G., Polska myśl polityczna wobec systemu radzieckiego 1918–1939, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesZackiewicz G., Polskie środowiska polityczne wobec pacyfikacji Małopolski Wschodniej jesienią 1930 roku, [w:] Z dziejów regionów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w., red. M. Stolarczyk, J. Kuzicki, P. Grata, Rzeszów 2008.pl_PL
dc.referencesZakrzewski A., Wincenty Witos. Chłopski polityk i mąż stanu, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesZaremba P., Historia dwudziestolecia (1918–1939), Paryż 1981, t. 2.pl_PL
dc.referencesZeman Z., Edvard Beneš. Politický životopis, Praha 2000.pl_PL
dc.referencesZgórniak M., Europa w przededniu wojny. Sytuacja militarna w latach 1938–1939, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesZgórniak M., Z problematyki polityczno-wojskowej Polski i Czechosłowacji w latach 1921–1938, [w:] Z dziejów Europy Środkowej w XX wieku. Studia ofiarowane Henrykowi Batowskiemu w 90. rocznicę urodzin, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesZięba A. A., Lobbing dla Ukrainy w Europie międzywojennej. Ukraińskie Biuro Prasowe w Londynie oraz jego konkurenci polityczni (do roku 1932), Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesZinner P. E., The Diplomacy of Eduard Beneš, [w:] The Diplomats 1919–1939, eds G. A. Craig, F. Gilbert, Princeton 1953.pl_PL
dc.referencesZorach J., Záhada Gajdovy aféry v československé politice roku 1926, „Střední Evropa” 1990, č. 16.pl_PL
dc.referencesŻurawski vel Grajewski P. P., Stanowisko brytyjskie w kwestii tzw. pacyfikacji w Galicji Wschodniej na forum Ligi Narodów (1930–1932), [w:] Z polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii w I połowie XX wieku. Studia i szkice, red. A. M. Brzeziński, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesŽáček V., V letech intenzívního národně osvobozeneckého úsilí, [w:] Češi a Poláci v minulosti, sv. 2, Období kapitalismu a imperialismu, Praha 1967.pl_PL
dc.contributor.authorEmailsmnowinowski@wp.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-052-7


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe