Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorJołkiewicz, Dorota
dc.date.accessioned2012-04-04T05:43:36Z
dc.date.available2012-04-04T05:43:36Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/268
dc.description.abstractArtykuł prezentuje obraz sytuacji epidemiologicznej AIDS/HIV na świecie i w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego w latach 2001-2009, na podstawie meldunków epidemiologicznych Państwowego Zakładu Higieny oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Szczególną uwagę zwraca autorka na porównanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie AIDS/HIV w regionie łódzkim na tle innych polskich województw. Ponadto, autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego region łódzki znajduje się wśród trzech województw o największej liczbie odnotowywanych zakażeń wirusem HIV. Wśród hipotez wyjaśniających to zjawisko znajdują się – po pierwsze takie, które dotyczą podejmowania przez mieszkańców aglomeracji łódzkiej zachowań antyzdrowotnych (np podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych); po drugie, te, które dotyczą podejmowania zachowań prozdrowotnych (wysoki odsetek odnotowywanych zakażeń wirusem HIV świadczy o wysokiej wykrywalności wirusa, będącej efektem m.in. wykonywania przez mieszkańców Łodzi testów na obecność wirusa HIV).pl_PL
dc.description.sponsorshipPraca finansowana z prac własnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, grant 502-168-24pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 35
dc.subjectHIVpl_PL
dc.subject.ddcAIDS
dc.subject.ddczachorowalność
dc.subject.ddcwojewództwo łódzkie
dc.titleEpidemologia AIDS/HIV w Łodzi i województwie łódzkimpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number183-197
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Medyczny w Łodzi
dc.referencesCzyżewski M., Dunin K., Piotrowski A., (1991), Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa
dc.referencesGene A., (1993), AIDS zmowa milczenia, Wyd. Exter, Gdańsk;
dc.referencesIzdebski Z., (2006), Ryzykowna dekada. Seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS. Studium porównawcze 1997-2001-2005, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra;
dc.referencesIzdebski Z., (2007), Miłość w czasach ryzyka, Przegląd Nr11(377), 18.III.2007;
dc.referencesJasińska A., Szrejner M., (2009), Region łódzki w czołówce zakażeń HIV, Polska Dziennik Łódzki, 1.XII.2009;
dc.referencesJuszczyk J., Gładysz A., (1992), AIDS epidemiologia, patogeneza, klinika, leczenie, zapobieganie, poradnictwo, Wyd. Volumed, Wrocław;
dc.referencesKarski J.B. (red.), (1999), Promocja zdrowia, Wyd. Ignis, Warszawa
dc.referencesSztuka-Polińska U., Popoić M., (2010), Ocena stanu sanitarnego województwa łódzkiego w 2009 roku”, www.pis.lodz.pl;
dc.referencesKrawczyk-Wasilewska V., (2000), AIDS studium antropologiczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
dc.referenceswww.aids.gov.pl;
dc.referenceswww.pis.lodz.pl;
dc.referenceswww.pis.lodz.pl;
dc.referenceswww.pzh.gov.pl.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record