Show simple item record

dc.contributor.authorStarosta, Paweł
dc.contributor.editorGrotowska-Leder, Jolanta
dc.contributor.editorRokicka, Ewa
dc.date.accessioned2019-02-27T08:46:27Z
dc.date.available2019-02-27T08:46:27Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationStarosta P., Sieciowy komponent kapitału społecznego, [w:] Nowy ład? Dynamika struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Wielisławie Warzywodzie-Kruszyńskiej z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej, Red. Grotowska-Leder J., Rokicka E., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 289-331, doi: 10.18778/7525-967-4.18pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-967-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26929
dc.description.abstractArticle focuses on the study of network resources of social capital, i.e. on the measurement of its level and diversity in the whole Lodz voivodeship and in the Lodz voivodeship poviats. The aim of the analysis is to examine the direction and strength of the statistical relationships that occur between network resources and the economic development level of poviats and socio-economic position of the respondents. Analyses show that the inhabitants of Łódź voivodship do not have extensive networks of social interaction, but the intellectual potential of their networks measured by the level of education is relatively high. Furthermore, both the family and the friends’ networks are characterized by high levels of homogeneity in terms of level of education and spatial extent, which means that there is an evident process of closing of the the social structures and structural reproduction among the population of Łódź voivodship. The collected empirical data also show that the network dimension of social capital has a significant impact on the economic and social position of the respondents, but no statistically significant effect on the economic position of poviats as units of analysis.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGrotowska-Leder J., Rokicka E. (red.), Nowy ład? Dynamika struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkapitał społecznypl_PL
dc.subjectsieci społecznepl_PL
dc.subjectkontaktypl_PL
dc.subjectwojewództwo łódzkiepl_PL
dc.titleSieciowy komponent kapitału społecznegopl_PL
dc.title.alternativeNetwork social capitalpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number289-331pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Wsi i Miastapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-608-6
dc.contributor.authorBiographicalnoteProfesor socjologii, kierownik Katedry Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę socjologii miasta, kapitału ludzkiego i społecznego oraz zagadnienia struktury społecznej i nierówności społecznych. Associate professor of sociology at the University of Lodz, the head of Department of Urban and Rural Sociology. His research interests are urban sociology, human and social capital and social structure and inequalities.pl_PL
dc.referencesBourdieu P. (1977), Cultural Reproduction and Social Reproduction, [w:] Karabel J., Hasley A.H. (eds.), Power and Ideology in Education, Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesBourdieu P. (1983), Forms of Capital, [w:] Richards, J.C. (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York: Greenwood Press.pl_PL
dc.referencesBourdieu P. (1986), The Forms of Capital, [w:] Richardson J.G. (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Westport: Greenwood Press.pl_PL
dc.referencesBourdieu P. (2009), Rozum praktyczny: o teorii działania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesBourdieu P., Waquant L.J.D. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesBurt R.S. (2008), Structural Holes versus Network Closure as Social Capital, [w:] N. Lin, K. Cook, R.S. Burt, Social Capital. The Theory and Research, New Brunswick: Aldine Transaction.pl_PL
dc.referencesColeman J. (1990), 1994, Foundations of Social Theory, Cambridge, MA: Belknap Press, Harvard University Press.pl_PL
dc.referencesCurtis J.E., Grabb E.G., Baer D.E. (1992), Voluntary Association Membership in Fifteen Countries, „American Sociological Review”, vol. 57.pl_PL
dc.referencesErickson B.H. (2008), Good Networks and Good Jobs: The Value of Social Capital to Employers and Employees, [w:] N. Lin, K. Cook, R.S. Burt, Social Capital. The Theory and Research, New Brunswick: Aldine Transaction.pl_PL
dc.referencesEspinosa V. (1999), Social Network among the Urban Poor: Inequality and Integration in a Latin American Cities, [w:] B. Wellman (ed.), Network in the Global Village, Boulder: Westview Press.pl_PL
dc.referencesEsser H. (2008), Two Meaning of Social Capital, [w:] D. Castiglione, J.W. van Deth, G. Wolleb (eds.), The Handbook of Social Capital, Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesFerrand A., Mounier L., Degenne A. (1999), The Diversity of Personal Network in France: Social Stratification and Relational Structures, [w:] B. Wellman (ed.), Network in the Global Village, Boulder: Westview Press.pl_PL
dc.referencesFisher C.S. (1982), To Dwell Among Friends, Chicago: Chicago University Press.pl_PL
dc.referencesGranovetter M.S. (1973), The Strength of Week Ties, „American Journal of Sociology”, vol. 78.pl_PL
dc.referencesGrowiec K. (2009), Związek między sieciami społecznymi a zaufaniem społecznym – mechanizm wzajemnego wzmacniania?, „Psychologia społeczna”, t. 4 (1–2), http://cbu.psychologia.pl/profile/growiec2.pdf [dostęp 04.01.2012].pl_PL
dc.referencesGrowiec K. (2011), Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.pl_PL
dc.referencesHalpren D. (2005), Social Capital, Cambridge: Polity Press.pl_PL
dc.referencesLin N. (2001), Social Capital. A Theory of Social Structure and Action, Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesLin N. (2008), A Network Theory of Social Capital, [w:] D. Castilione, J. van Deth, G. Wolleb, The Handbook of Social Capital, Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesLin N., Fu Y., Hsung R.-M. (2008), Building a Network Theory of Social Capital, [w:] N. Lin, K. Cook, R.S. Burt, Social Capital. The Theory and Research, New Brunswick: Aldine Transaction.pl_PL
dc.referencesLoury G. (1977), A Dynamic Theory of Racial Income Differences, [w:] P.A. Wallace, A.L. Mund (eds.), Women Minorities and Employment Discrimination, Lexington: Lexington Books.pl_PL
dc.referencesLonkila M., Piipponen M. (2002), Social Networks and Civic Culture in Estonia and North-Western Russia, Raport of Karelian Institute, no 3, Joensuu: University of Joensuu.pl_PL
dc.referencesPaxton P. (1999), Is Social Capital Declining in the United States? A Multiple Indicator Assessment, „American Journal of Sociology”, vol. 105.pl_PL
dc.referencesPoplin D.E. (1972), A Survey of Theories and Methods of Research, New York: Macmillan.pl_PL
dc.referencesPutnam R. (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.pl_PL
dc.referencesRose R. (2000), Getting Things Done in an Antimodern Society: Social Capital in Russia, [w:] P. Dasgupta, I. Serageldin (eds.), Social Capital. A Multifaceted Perspective, World Bank, Washington.pl_PL
dc.referencesSik E., Wellman B. (1999), Network Capital in Capitalist, Communist and Postcommunist Countries, [w:] B. Wellman (ed.), Network in the Global Village, Boulder: Westview Press.pl_PL
dc.referencesStarosta P. (2012), Sieciowy komponent kapitału społecznego, [w:] Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesStolle D., Rochon T.R. (1999), The Myth of American Exceptionalism: A Three – Nation Comparison of Associational Membership and Social Capital, [w:] J.W. van Deth, M. Maraffi, K. Newton, P.F. Whitley (eds.), Social Capital and European Democracy, Oxon: Routledge.pl_PL
dc.referencesTheiss M. (2007), Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.pl_PL
dc.referencesWellman B. (1988), Structural Analysis: From Method and Methaphor to Theory and Substance, [w:] B. Wellman, S.D. Berkowitz (eds.), Social Structures. A Network Approach, Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-967-4.18


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe