Show simple item record

dc.contributor.authorPiętak, Łukasz
dc.date.accessioned2019-03-13T09:55:38Z
dc.date.available2019-03-13T09:55:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27088
dc.description.abstractThis article aims to examine the progress of economic and social cohesion in Spainin the context of  the “Europe 2020” strategy. The study is based on indicators which, according to the “Europe 2020” strategy, should be achieved till 2020. The analysis also takes into account the National Programme of Reform setting out objectives for the Spanish economy in the area of social and economic cohesion. In analyzes it was used a research method consisting of comparing the values of the indicators in Spain and in the EU. The study confirmed that in the most areas of development the Spanish economy in a more difficult situation than the EU countries.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest zbadanie postępu spójności społeczno-gospodarczej w Hiszpanii w kontekście strategii „Europa 2020”. W badaniach oparto się na wskaźnikach, które według tej strategii powinny zostać osiągnięte do 2020 roku. W analizach uwzględniono także założenia Narodowego Programu Reform wyznaczającego cele dla gospodarki hiszpańskiej w obszarze spójności społeczno-gospodarczej. W opracowaniu wykorzystano metodę badawczą polegającą na porównaniu wartości wskaźników w Hiszpanii i w krajach UE. Przeprowadzone badania potwierdziły, że w większości badanych obszarów rozwojowych gospodarka hiszpańska znajduje się w trudniejszej sytuacji niż kraje UE.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;1
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectregional developmenten_GB
dc.subjecteconomic and social cohesionen_GB
dc.subjectSpainen_GB
dc.subjectrozwój regionalnypl_PL
dc.subjectspójność społeczno-gospodarczapl_PL
dc.subjectHiszpaniapl_PL
dc.titleSpójność społeczno-gospodarcza Hiszpanii na tle krajów ue w kontekście strategii „Europa 2020”pl_PL
dc.title.alternativeSocial and economic cohesion of Spain compared to eu countries in the context of “Europe 2020” strategyen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number75-101
dc.contributor.authorAffiliationPAN, Instytut Nauk Ekonomicznych
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesAMECO – annual macro-economic database of the European Commission’s, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/macro-economic-database-ameco/ameco-database_en [dostęp: 1.04.2016]pl_PL
dc.referencesAnnoni P., Dijkstra L., EU Regional Competitivennes Index, Publications Office of the European Union, Brussels 2013.pl_PL
dc.referencesCamisón C., de Lucio J., La competitividad de las PYMES españolas ante el reto de la globalización, „Revista Economia Industrial” 2010, nr 375.pl_PL
dc.referencesComisión Europea, Eurobarómetro – La discriminación en la UE, Bruksela 2012, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_fact_es_es.pdf [dostęp: 2.02.2016].pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, A partial and fragile recovery. Annual report on European SMEs 2013/2014. Final report, Brussels 2014.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, A Recovery on the Horizon? Annual Report on European SMEs 2012/2013, Brussels 2013.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, SBA Fact Sheet 2013. Spain, Brussels 2013.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Supporting the internationalisation of SMEs. Final Report of the Expert Group, Brussels 2007.pl_PL
dc.referencesFernández Z., Nieto M.J., The impact of ownership on the international involvement of SMEs, „Journal of International Business Studies” 2006, nr 3.pl_PL
dc.referencesInstituto Nacional de Estadística, http://www.ine.es [dostęp: 1.04.2016].pl_PL
dc.referencesMartínez Rodríguez S., Competitividad, innovación y empresas de alto crecimiento en España, Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid 2010.pl_PL
dc.referencesMenéndez S., Growth and Internationalisation of Family Businesses, „International Journal of Globalisation and Small Business” 2005, nr 2.pl_PL
dc.referencesMinisterio de Economía y Competitividad, Programa Nacional de Reformas 2014, Madrid 2014.pl_PL
dc.referencesMinisterio de Hacienda y Administraciones Públicas, Acuerdo de Asociación de España 2014–2020, Madrid 2013.pl_PL
dc.referencesMinisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualidad, El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2013–2016, Madrid 2014.pl_PL
dc.referencesOECD, Promoting entrepreneurship, employment and business competitiveness – The Experience of Barcelona. LEED Program, Paris 2009.pl_PL
dc.referencesOECD, Removing Barriers to SME Access to International Markets, Paris 2008.pl_PL
dc.referencesOECD, Top Barriers and Drivers to SME Internationalization, Paris 2009.pl_PL
dc.referencesOkorafo S.C., Internationalisation of family businesses: Evidence from Northwest Ohio, USA, „Family Business Review” 1999, nr 2.pl_PL
dc.referencesPiętak Ł., Kryzys w Hiszpanii w latach 2008–2013, „Ekonomia XXI Wieku” 2015, nr 2.pl_PL
dc.referencesPiętak Ł., Wpływ polityki regionalnej na poprawę spójności społeczno-gospodarczej w Hiszpanii w latach 1955–2013, INE PAN, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesRialp A., Rialp J., Knight G.A., La vocación global de los nuevos modelos de PYMES – el caso de las empresas Born Globals, „Revista Economia Industrial” 2010, nr 37.pl_PL
dc.referencesSchwab K. (red.), The global competitiveness report, World Economic Forum, Geneva 2012.pl_PL
dc.referencesUnited Nations Database, www.un.org/en/databases [dostęp: 1.04.2016].pl_PL
dc.referencesWard J.L., Growing of family business. Special challenges and best practices, „Family Business Review” 1998, nr 4.pl_PL
dc.referencesWorld Investment Report, New York 2014.pl_PL
dc.referencesWysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Europeizacja polityki ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej i umiędzynarodowienie rynków nowych krajów członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.pl_PL
dc.contributor.authorEmaill.pietak@poczta.fm
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.50.06
dc.relation.volume50pl_PL
dc.subject.jel052


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.