Show simple item record

dc.contributor.authorKulawiak, Anita
dc.contributor.editorSuliborski, Andrzej
dc.contributor.editorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2019-03-14T17:17:47Z
dc.date.available2019-03-14T17:17:47Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKulawiak A., Dysproporcje warunków i jakości życia mieszkańców jednostki osiedlowej Teofilów w Łodzi. Przykład osiedli Rojna i Rogatka, [w:] Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Red. Suliborski A., Wójcik M., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 209-221, doi: 10.18778/7969-240-8.10pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-240-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27154
dc.description.sponsorshipPraca naukowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (NN 306033040) Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSuliborski A., Wójcik M.(red.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectgeografia społecznapl_PL
dc.subjectprzestrzeń miejskapl_PL
dc.subjectdysproporcje przestrzennepl_PL
dc.subjectsystem przyrodniczy Łodzipl_PL
dc.subjectproces gentryfikacji miastapl_PL
dc.subjectpatologia społecznapl_PL
dc.titleDysproporcje warunków i jakości życia mieszkańców jednostki osiedlowej Teofilów w Łodzi. Przykład osiedli Rojna i Rogatkapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number209-221pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-770-0
dc.referencesBorowicz, Grochowski, 1977, Łódzkie osiedla spółdzielcze. Problem wielkości i lokalizacji, [w:] Łódzka spółdzielczość mieszkaniowa, Acta Universitatis Lodziensis, Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki Ekonomiczne, Seria III, z 26.pl_PL
dc.referencesGorzelak G., 1985, Przestrzenne aspekty jakości życia i sprawiedliwości społecznej, Gospodarka Przestrzenna Polski, t.2, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHodoly A., 1975, Spożycie i formy jego realizacji w rozwoju gospodarki społeczeństwa socjalistycznego, Biblioteka IHW, nr 118, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1995, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości warunków życia ludności w aglomeracjach miejskich (Program badań, pierwsze wyniki), „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica, 20.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2004, Rola i zadania geografii w badaniach zróżnicowania przestrzennego warunków życia mieszkańców miast. Założenia teoretyczne i programy badań, [w:] I. Jażdżeska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesParysek J., 2004, Warunki życia w miastach polskich w okresie transformacji, [w:] I. Jażdzewska, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, (red.), Wyd. UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesRembowska K., 1994, Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia wiejskiej ludności województwa piotrkowskiego na przykładzie wybranych gmin, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica, 18.pl_PL
dc.referencesTobiasz‐Lis P., Wójcik M., 2013, Interpreting Contrasts of the Post‐Industrial City: The Example of Lodz, “International Journal of Humanities and Social Science”, 3 (14), CPI, USA, s. 22‐31.pl_PL
dc.referencesTobiasz‐Lis P., Wójcik M., 2013, Evaluating and interpreting the city using a photo projective method. The example of Łódź, “Geographia Polonica”, 86 (2), IG&SO PAS, s. 137‐152.pl_PL
dc.referencesWallis A., 1971, Socjologia i kształtowanie przestrzeni, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-240-8.10


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe