Show simple item record

dc.contributor.authorMordwa, Stanisław
dc.contributor.editorSuliborski, Andrzej
dc.contributor.editorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2019-03-14T17:31:57Z
dc.date.available2019-03-14T17:31:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSuliborski A., Wójcik M., Dysproporcje przestrzenne wybranych zjawisk patologii społecznych w Łodzi, [w:] Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Red. Suliborski A., Wójcik M., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 277-303, doi: 10.18778/7969-240-8.14pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-240-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27158
dc.description.sponsorshipPraca naukowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (NN 306033040) Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSuliborski A., Wójcik M.(red.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectgeografia społecznapl_PL
dc.subjectprzestrzeń miejskapl_PL
dc.subjectdysproporcje przestrzennepl_PL
dc.subjectsystem przyrodniczy Łodzipl_PL
dc.subjectproces gentryfikacji miastapl_PL
dc.subjectpatologia społecznapl_PL
dc.titleDysproporcje przestrzenne wybranych zjawisk patologii społecznych w Łodzipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number277-303pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-770-0
dc.referencesArystoteles, 1988, Retoryka‐Poetyka, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBułat K., Czarniak P., Gorzelak A., Grabowski K., Iwański M., Jakubek P., Jodłowski J., Małek M., Młodawska‐Mąsior S., Papierz A., Stożek M., 2010, Kryminologia, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChainey S., Ratcliffe J., 2005, GIS and Crime Mapping, John Wiley and Sons, Hoboken.pl_PL
dc.referencesCzapska J., 2008, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa, [w:] K. Krajewski (red.), Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast, Wyd. UJ, Kraków, s. 143–200.pl_PL
dc.referencesCzekaj K., 1993, Mapy problemów społecznych jako narzędzie badawcze ekologii humanistycznej. Aspekty teoretyczne i empiryczne, [w:] J. Wódz (red.), Zagrożenia ekologiczne, warunki życia, wizje przyszłości, Wyd. Śląsk, Katowice, s. 59–113.pl_PL
dc.referencesCzekaj K., 2012, Socjologiczne mapy badawcze w miejskiej polityce społecznej. Od tradycji do współczesnych dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów w mieście, [w:] A. Bartoszek, K. Czekaj, K. Faliszek, A. Niesporek, D. Trawkowska, Instytucje wsparcia a monitoring problemów społecznych w Katowicach – księga dobrych praktyk, Urząd Miasta Katowice, Katowice, s. 32–121.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., 2011, Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta. Przykład Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesEck J., Chainey S., Cameron J., Wilson R., 2005, Mapping crime: Understanding Hotspots, National Institute of Justice, Washington DC.pl_PL
dc.referencesJerschina J., Lesińska E., Pytliński Ł., Siwek H., 2012, Badania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Prądnika Czerwonego w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian architektonicznych i technicznych na poziom lęku przed przestępczością, [w:] J. Czapska (red.), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, Wyd. UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesGaberle A., 1993, Patologia społeczna, Wyd. Prawnicze, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrotowska‐Leder J., 2001, Przestrzeń miejska a zjawiska upośledzenia społecznego (na przykładzie Łodzi), [w:] H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno‐ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s. 215–227.pl_PL
dc.referencesHerbert D. T., 1976, The study of delinquency areas: A social geographical approach, “Transactions of the Institute of British Geographers”, 1, s. 472–492.pl_PL
dc.referencesKwaśniewski J., 2000, Patologia społeczna, [w:] Encyklopedia Socjologii, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa, t. 3, s. 88‐ 96.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2003, Wyobrażenia przestrzeni miast Polski Środkowej. Na podstawie badań grupy młodzieży licealnej, Wyd. UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2013, Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, Wyd. UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesPetelewicz M., Warzywoda‐Kruszyńska W., 2010, Bieda w dzieciństwie jako zagrożenie utrwaleniem biedy i wykluczenia społecznego w przyszłości, Wyd. Biblioteka, Łódź.pl_PL
dc.referencesSmith S. C., Bruce C. W., 2008, CrimeStat III. User Workbook, National Institute of Justice, Washington DC.pl_PL
dc.referencesStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi. Kierunki zagospodarowania  struktura funkcjonalna miasta, 2010, załącznik nr 11 do uchwały nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., http://www.mpu.lodz.pl/page/file.php?id=265 – dostęp 20.02.2014r.pl_PL
dc.referencesSzczepański J., 1972, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSztompka P., 2002, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesŚwiętochowska U., 2001, Patologie cywilizacji współczesnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesTurner J. H., 1998, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wyd. Zysk i S‐ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesWarzywoda‐Kruszyńska W. (red.), 2001, (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta, Absolwent, Łódź.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-240-8.14


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe