Show simple item record

dc.contributor.authorPyfel, Łukasz
dc.date.accessioned2019-03-29T06:58:55Z
dc.date.available2019-03-29T06:58:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27272
dc.description.abstractW dysertacji koncentrowano się na badaniu relacji pomiędzy uwarunkowaniami społecznymi a inwestowaniem. Podejmowana w badaniu tematyka jest istotna zarówno ze względu na procesy zachodzące w świecie realnym, jak i ze względu na refleksję oraz przedmiot zainteresowań nauk ekonomicznych i społecznych, wpisując się w szerszy nurt badań nad finansjalizacją i socjologii finansów. Przedmiotem badań byli niezawodowi inwestorzy indywidualni, dla których inwestowanie nie stanowiło głównego źródła dochodów. Badanie miało dwa główne cele. Po pierwsze, dążono do opisu perspektyw badanych, czyli do uchwycenia różnorodnych sposobów postrzegania rynku i świata przez inwestorów. Po drugie, celem było wyjście poza czysty opis i stworzenie teorii średniego zasięgu, która jest jednak ograniczoną czasowo-przestrzennie generalizacją, a nie ogólną, abstrahującą od kontekstu, teorią. Główną orientacją teoretyczną wykorzystywaną prze autora był interakcjonizm symboliczny, a praca powstała przy zastosowaniu procedur metodologii teorii ugruntowanej. Przeprowadzono wywiady jakościowe z osobami inwestującymi oraz uzupełniająco obserwacje w miejscach dla inwestorów i wirtualną etnografię. Badani inwestowali przede wszystkim w akcje, ale w próbie znaleźli się również inwestujący w fundusze inwestycyjne, forex czy instrumenty pochodne. Analiza zebranych danych pozwoliła na określenie najważniejszych społecznych uwarunkowań inwestowania, do których należy zaliczyć tożsamość, kategoryzowanie (oznaczanie) inwestowanych pieniędzy, słowniki motywów (w tym związanych z traktowaniem inwestowania jako hobby), relacje społeczne oraz oczekiwania inwestorów i ich budowanie przez innych aktorów rynków finansowych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectsocjologia finansówpl_PL
dc.subjectinwestorzy indywidualnipl_PL
dc.subjecttożsamośćpl_PL
dc.subjectoznaczanie pieniędzypl_PL
dc.subjectsocjologia czasu wolnegopl_PL
dc.subjectmetodologia teorii ugruntowanejpl_PL
dc.titleSpołeczne uwarunkowania działań inwestorów indywidualnych na przykładzie wybranych segmentów rynku finansowegopl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderŁukasz Pyfelpl_PL
dc.page.number254pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydziała Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.contributor.authorEmaillukasz.pyfel@uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorKonecki, Krzysztof
dc.dissertation.directorDymarczyk, Waldemar
dc.dissertation.reviewerRychard, Andrzej
dc.dissertation.reviewerNawojczyk, Maria
dc.date.defence2019


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record