Show simple item record

dc.contributor.authorDrzażdżewski, Szymon
dc.contributor.editorCzurko, Julian
dc.contributor.editorWróblewski, Michał
dc.date.accessioned2019-04-01T07:15:46Z
dc.date.available2019-04-01T07:15:46Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationDrzażdżewski S., "Alphaville" (1965) Jean-Luca Godarda – od radykalnej polemiki z tradycją kina fantastyczno-naukowego po akcesję do gatunkowego kanonu, [w:] Prze(d)sądy. O czytaniu kultury, Red. Czurko J., Wróblewski M., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 83-91, doi: 10.18778/7969-233-0.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-233-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27283
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofCzurko J., Wróblewski M. (red.), Prze(d)sądy. O czytaniu kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectczytanie kulturypl_PL
dc.subjectinterpretacjapl_PL
dc.subjectretorykapl_PL
dc.subjectpolemikapl_PL
dc.subjectszkicpl_PL
dc.title"Alphaville" (1965) Jean-Luca Godarda – od radykalnej polemiki z tradycją kina fantastyczno-naukowego po akcesję do gatunkowego kanonupl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number83-91pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Kultury, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-341-2
dc.referencesBosquet Alain, Conversations with Dali, Dutton & Company, New York 1969.pl_PL
dc.referencesCzartoryska Urszula, Od pop-artu do sztuki konceptualnej, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesĆwikiel Agnieszka, „Metropolis” albo z archiwum filmowej ikonografii, [w:], Kino niemieckie w dialogu pokoleń i kultur: studia i szkice, red. A. Gwóźdź, Rabid, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesĆwikiel Agnieszka, Spawacz tęczy, [w:] Kino gatunków, A. Helman, Universitas, Warszawa–Kraków 1991.pl_PL
dc.referencesDarke Chris, „Alphaville”: the French Film Guide, Urbana Chicago 2005.pl_PL
dc.referencesEisner Lotte, Ekran demoniczny, przeł. K. Eberhardt, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1974pl_PL
dc.referencesGiżycki Marcin, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002.pl_PL
dc.referencesKołodyński Andrzej, 100 filmów angielskich, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesKracauer Siegfried, Od Caligariego do Hitlera: Z psychologii filmu niemieckiego, przeł. Wanda Wertenstein, E. Skrzywanowa, Filmowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesLem Stanisław, Fantastyka i futurologia, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1970.pl_PL
dc.contributor.authorEmailszymon_a_d@tlen.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-233-0.08


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe