Show simple item record

dc.contributor.authorKopciuch, Leszek
dc.date.accessioned2019-04-04T11:32:00Z
dc.date.available2019-04-04T11:32:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2450-4491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27418
dc.description.abstractThe paper deals with the general relation between different models of human nature and possible diverse senses of creativity. The main thesis says that because of various potential meanings of newness and creativity connected with it there is no such model that principally excludes the possibility of creative behavior. However, the most extreme sense of creativity is contained only in these anthropological models that negate the material nature of man. To justify this opinion, I refer especially to the concepts formulated by J. Ortega y Gasset and J.-P. Sartre.en_GB
dc.description.abstractPrzedmiotem artykułu jest ogólna relacja między różnymi modelami ludzkiej natury a możliwymi różnymi sensami kreatywności. Gówna teza stwierdza, że ze względu na różne możliwe znaczenia nowości oraz związanej z nią kreatywności nie istnieje taki model, który by wykluczał możliwość zachowań kreatywnych. Jednakże najbardziej skrajny sens kreatywności zawierają tylko te modele, które negują materialną naturę człowieka określonej materialnie. W celu uzasadnienia takiego ujęcia odwołuję się szczególnie do koncepcji J. Ortegi oraz J.-P. Sartre’a.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesNauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne; 2
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjecthuman natureen_GB
dc.subjectcreativityen_GB
dc.subjectfreedomen_GB
dc.subjectludzka naturapl_PL
dc.subjectkreatywnośćpl_PL
dc.subjectwolnośćpl_PL
dc.titleKreatywność antropologicznapl_PL
dc.title.alternativeAnthropological creativityen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number44-55
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Filozofii
dc.referencesCopleston F. (2006) Historia filozofii, t. 9: Od Maine de Birana do Sartre’a, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax.pl_PL
dc.referencesFrankfurt H. G. (1997) Wolność woli i pojęcie osoby, tłum. J. Nowotniak w: Filozofia moralności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna, wyb. i wstęp J. Hołówka, Warszawa, Wydawnictwo Spacja – Fundacja Aletheia, s. 21–39.pl_PL
dc.referencesHartmann N. (1962) Ethik, wyd. 4 niezmienione, Berlin, Walter de Gruyter & Co.pl_PL
dc.referencesHegel G. W. F. (2003) Wykłady o filozofii dziejów, tłum. A. Zieleńczyk, Warszawa, De Agostini – Altaya.pl_PL
dc.referencesKant I. (1972) Krytyka praktycznego rozumu, tłum. J. Gawecki, Warszawa, PWN.pl_PL
dc.referencesKopciuch L. (2014) Szkice systematyczne z filozofii dziejów, Lublin, Wydawnictwo UMCS.pl_PL
dc.referencesKopciuch L. (2015) Kryzysy, kreatywność i wartości, Lublin, Wydawnictwo UMCS.pl_PL
dc.referencesKopciuch L. (2016a) Powinność i wartość globalizacji (z przykładami stanowisk dziewiętnastowiecznych i późniejszych), „Kultura – Historia – Globalizacja”, nr 18, s. 121–137, http://www.khg.uni.wroc.pl [dostęp: 20.04.2018].pl_PL
dc.referencesKopciuch L. (2016b) Multikulturalizm, wartości oraz relatywizm i (lub) pluralizm, „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, nr XXVIII/1, s. 5–21.pl_PL
dc.referencesKozielecki J. (2000) Psychologiczne koncepcje człowieka, wyd. X, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.pl_PL
dc.referencesOrtega y Gasset J. (1982) Rozmyślania o technice, tłum. H. Woźniakowski w: J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, wyb. S. Cichowicz, Warszawa, PWN, s. 235–326.pl_PL
dc.referencesOrtega y Gasset J. (1992) Dzieje jako system, tłum. A. Jancewicz w: J. Ortega y Gasset, Po co wracamy do filozofii, wyb. i wstęp S. Cichowicz, Warszawa, Wydawnictwo SPACJA, s. 171–207.pl_PL
dc.referencesPopek S. (2003) Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin, Wydawnictwo UMCS.pl_PL
dc.referencesSartre J.-P. (2001) Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. J. Krajewski w: J.-P. Sartre, Problem bytu i nicości. Egzystencjalizm jest humanizmem, Warszawa, De Agostini – Altaya, s. 118–189.pl_PL
dc.referencesScheler M. (1987) Człowiek i historia, tłum. A. Węgrzecki w: M. Scheler, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, tłum., wstęp i przypisy S. Czerniak, A. Węgrzecki, Warszawa, PWN, s. 150–190.pl_PL
dc.contributor.authorEmailleszek.kopciuch@poczta.umcs.lublin.pl
dc.identifier.doi10.18778/2450-4491.07.02
dc.relation.volume7pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.