Show simple item record

dc.contributor.authorKudra, Barbara
dc.contributor.editorJachimowska, Katarzyna
dc.contributor.editorKudra, Barbara
dc.contributor.editorSzkudlarek-Śmiechowicz, Ewa
dc.date.accessioned2019-04-05T08:40:36Z
dc.date.available2019-04-05T08:40:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKudra B., Semantyzacja ideologiczna słowa w tzw. dyskursie smoleńskim, [w:] Słowo we współczesnych dyskursach, Red. Jachimowska K., Kudra B., Szkudlarek-Śmiechowicz E., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 35-42, doi: 10.18778/7969-107-4.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-107-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27457
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.\pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJachimowska K., Kudra B., Szkudlarek-Śmiechowicz E. (red.), Słowo we współczesnych dyskursach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkultura słowapl_PL
dc.subjectsemantyzacja słowapl_PL
dc.subjectkomunikacja międzyludzkapl_PL
dc.subjectdyskurs publicznypl_PL
dc.subjectsłowopl_PL
dc.subjectdyskurs naukowypl_PL
dc.subjectkatastrofa smoleńskapl_PL
dc.titleSemantyzacja ideologiczna słowa w tzw. dyskursie smoleńskimpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number35-42pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Współczesnego Języka Polskiegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-734-2
dc.referencesFleischer M. [2007], Ogólna teoria komunikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBralczyk J. [1991], Strategie w języku propagandy politycznej (o polskiej propagandzie partyjno-państwowej w latach 1982−1988, „Język a Kultura”, t. IV: Funkcje języka i wypowiedzi, J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa (red.), Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław.pl_PL
dc.referencesFleischer M. [2012], Typologia komunikacji, Seria: Projektowanie komunikacji, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź.pl_PL
dc.referencesHowarth D. [2008], Dyskurs, tłum. A. Gąsior-Niemiec, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMihailovic A. [2009], Bachtinowska koncepcja słowa, [w:] Ja – inny. Wokół Bachtina. Antologia, t. 2, D. Ulicka (red.), Wydawnictwo Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesSteciąg M. [2012], Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-107-4.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe