Show simple item record

dc.contributor.authorNiedbalski, Jakub
dc.contributor.editorWarzywoda-Kruszyńska, Wielisława
dc.date.accessioned2019-04-08T17:49:24Z
dc.date.available2019-04-08T17:49:24Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationNiedbalski J., Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych w badaniach opartych na metodologii teorii ugruntowanej – przykład zastosowania NVivo oraz Atlas.ti, [w:] Społeczeństwo, edukacja, praca, Red. Warzywoda-Kruszyńska W., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 163-180, doi: 10.18778/7969-389-4.12pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-389-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27517
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne i Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWarzywoda-Kruszyńska W.(red.), Społeczeństwo, edukacja, praca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkomputerowe wspomaganie analizy danych jakościowychpl_PL
dc.subjectmetodologia teorii ugruntowanejpl_PL
dc.subjectNVivopl_PL
dc.subjectAtlas.tipl_PL
dc.subjectbadania socjologicznepl_PL
dc.titleKomputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych w badaniach opartych na metodologii teorii ugruntowanej – przykład zastosowania NVivo oraz Atlas.tipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number163-180pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-771-7
dc.referencesBringer J.D., Johnston L.H., Brackenridge C.H. (2006), Using computer-assisted qualitative data analysis software to develop a grounded theory project, „Field Methods”, vol. 18, no. 3, http://fmx.sagepub.com/content/18/3/245 (10.10.2012).pl_PL
dc.referencesBrosz M. (2012), Komputerowe wspomaganie badań jakościowych. Zastosowanie pakietu NVivo w analizie materiałów nieustrukturyzowanych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 1, http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org (20.11.2012).pl_PL
dc.referencesCharmaz K. (2006), Constructing Grounded Theory. A Practical Guide Through Qualitative Analysis, Sage Publications, London, New Delhi.pl_PL
dc.referencesCharmaz K. (2009), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesClarke A.E. (2003), Situational analyses: Grounded theory mapping after the postmodern turn, „Symbolic Interaction”, no. 26(4).pl_PL
dc.referencesClarke A.E. (2005), Situational Analysis: Grounded Theory after the Postmodern Turn, Sage, Thousand Oaks–London–New Delhi.pl_PL
dc.referencesCreswell J.W. (1998), Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions, Sage, London, New Delhi.pl_PL
dc.referencesDenzin N.K., Yvonna S.L. (2000), Introduction: The discipline and practise of qualitative research, [w:] N.K. Denzin, S.L. Yvonna (eds), Handbook of Qualitative Research, Second Edition, Sage, Thousand Oaks–London–New Delhi.pl_PL
dc.referencesDenzin N.K. i Yvonna S.L. (red.) (2009), Metody badań jakościowych, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFielding N.G., Lee R.M. (eds.) (1998), Computer Assisted Qualitative Research, Sage, Newbury Park.pl_PL
dc.referencesFrankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesGibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, przeł. M. Brzozowska-Brywczyńska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGlaser B.G. (1978), Theoretical Sensitivity, The Sociology Press, San Francisco.pl_PL
dc.referencesGlaser B.G., Strauss A.L. (1967), The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research, Aldine Publishing Company, Chicago.pl_PL
dc.referencesGlaser B.G., Strauss A.L. (2009), Odkrywanie teorii ugruntowanej, przeł. M. Gorzko, NOMOS, Kraków.pl_PL
dc.referencesGlaser B.G., Holton J. (2004), Remodeling Grounded Theory, „Forum Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research” (On-line Journal) 5(2) Art. 4 – May.pl_PL
dc.referencesGorzko M. (2008), Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesJones M., Diment K. (2010), The CAQDA Paradox: A divergence between research method and analytical tool, „The International workshop on Computer-Aided Qualitative Research Asia” (CAQRA2010), Merlien Institute, The Netherlands.pl_PL
dc.referencesKacperczyk A. (2007), Badacz i jego poszukiwania w świetle „Analizy Sytuacyjnej” Adele E. Clarke, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. III, nr 2.pl_PL
dc.referencesKelle U. (1997), Theory Building in Qualitative Research and Computer Programs for the Management of Textual Data, „Sociological Research Online”, no. 2(2), http://www. socresonline. org.uk/socresonline/2/2/1.html (20.11.2012).pl_PL
dc.referencesKonecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKonecki K. (2009), Teoretyzowanie w socjologii – czyli o odkrywaniu i konstruowaniu teorii na podstawie analizy danych empirycznych, [w:] B. G. Glaser, A. L. Strauss (red.), Odkrywanie teorii ugruntowanej, tłum. M. Gorzko, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.pl_PL
dc.referencesMiles M.B., Huberman M.A. (2000), Analiza danych jakościowych, przeł. S. Zabielski, Transhumana, Białystok.pl_PL
dc.referencesNiedbalski J. (2012), OpenCode – narzędzie wspomagające proces przeszukiwania i kodowania danych tekstowych w badaniach jakościowych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 1, http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org (20.11.2012).pl_PL
dc.referencesNiedbalski J. (2013a), Odkrywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesNiedbalski J. (2013b), Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesNiedbalski J., Ślęzak I. (2012), Analiza danych jakościowych przy użyciu programu NVivo a zastosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 1, http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org (20.11.2012).pl_PL
dc.referencesSchönfelder W. (2011), CAQDAS and Qualitative Syllogism LogicNVivo 8 and MAXQDA 10 Compare, „Forum: Qualitative Social Research”, vol. 12, no. 1, http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1514 (30.09.2011).pl_PL
dc.referencesSeale C. (2008), Wykorzystanie komputera w analizie danych jakościowych, [w:] D. Silverman (red.), Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSeidel J. (1991), Method and madness in the application of computer technology to qualitative data analysis, [w:] N.G. Fielding, R.M. Lee (eds), Using Computers in Qualitative Research, Sage, London, Newbury Park, New Delhi.pl_PL
dc.referencesStrauss A.L., Corbin J. (1990), Basics of Qualitative Research, Sage, London, New Delhi.pl_PL
dc.referencesStrauss A.L. (1987), Qualitative Analysis for Social Scientists, University Press Cambridge, Cambridge.pl_PL
dc.referencesZakrzewska-Manterys E. (1996), Odteoretyzowanie świata społecznego. Podstawowe pojęcia teorii ugruntowanej, „Studia Socjologiczne”, nr 1.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-389-4.12


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe