Now showing items 1-1 of 1

    • Zagospodarowanie turystyczne karpackich parków narodowych 

      Krakowiak, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
      Prezentowany artykuł jest częścią pracy dotyczącej funkcji turystycznej karpackich parków narodowych. Autorka dokonuje w nim przeglądu zagospodarowania turystycznego wybranych parków i jego charakterystyki. W badanej grupie ...