Now showing items 1-1 of 1

    • Polityka lokalizacyjna wybranych systemów hotelowych 

      Kowalczyk, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
      Artykuł dotyczy współczesnych tendencji w polityce lokalizacyjnej systemów hotelowych działających w skali międzynarodowej. Poza przedstawieniem jej ogólnych uwarunkowań, szerzej omówiono politykę lokalizacyjną ośmiu ...